„Păcatul lăcomiei ne face robi, dar rugăciunea unită cu milostenia ne face liberi”

Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina. „Păcatul lăcomiei ne face robi, dar rugăciunea unită cu milostenia ne face liberi”. Părintele Petru Munteanu l-a avut alături pe părintele diacon Daniel Sîrghie Dimitriu, de la Parohia „Înălțarea Domnului” din Pașcani.

Inima bogatului nemilostiv și iubitor de avere este foarte departe de dragostea față de Dumnezeu și de aproapele. Acest om pururea uită de Dumnezeu, de moarte, de chinurile iadului și de judecata cea dreaptă și preaânfricoșată a lui Dumnezeu care va arunca în osândă veșnică pe cei nemilostivi”, Părintele Ilie Cleopa.

Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina

Galerie Foto

În prima Duminică a Postului Nașterii Domnului, numită și Duminica a 26-a după Rusalii sau Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina, numeroşi credincioși au participat la slujba Sfintei Liturghii oficiată la Parohia „Sf. Voievozi” din Săvinești de părintele paroh Petru Munteanu. Părintele Petru Munteanu l-a avut alături pe părintele diacon Daniel Sîrghie Dimitriu, de la Parohia „Înălțarea Domnului” din Pașcani.

Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina – o parabolă atemporală

În această Duminică s-a dat citirii Pericopa Evanghelică de la Luca (cap. 12, vers. 16-21) – Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina. Fragmentul Evhanghelic este plin de învățăminte și ne invită la meditație, având în centrul său bogatul căruia i-a rodit țarina. O parabolă atemporală, am putea spune. Ea surprinde sufletul omenesc, nu doar al ascultătorilor Mântuitorului Iisus Hristos în fața cărora a fost rostită, ci și comportamentul universal al omului în fața Cuvântului lui Dumnezeu. Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina nu se referă la un om anume. Pentru că bogatul lacom, nemulţumitor şi nemilostiv poate fi orice om ajuns într-o stare de robie a sufletului său, printr-un ataşament exclusiv de bunurile materiale limitate şi trecătoare din lumea aceasta.

Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina

Cuvântul părintelui diacon Daniel Sîrghie despre Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina

În cadrul Sf. Liturghii părintele diacon Daniel Sîrghie a rostit cuvânt de învățătură prin care a explicat celor prezenți cine este „bogatul căruia i-a rodit țarina”.

Bogăția nu este de la sine, pentru că ea vine de la Dumnezeu, dar modul folosirii ei poate fi rău sau bun. Evanghelia ne arată că deodată, pe neașteptate, Dumnezeu a făcut bogatului o surpriză, o recoltă foarte mare de cereale. Ca să vadă cum o folosește, Dumnezeu l-a miluit din belșug pe bogat, fără ca acesta să fi avut vreun merit. I-a făcut un mare dar, așteptând ca și el, la rândul său, să facă daruri altora. Dar nu a fost așa. Recolta aceasta neașteptată, în loc să-l umanizeze pe bogat, îl dezumanizează. În loc să-l apropie de Dumnezeu și de semeni, îl îndepărtează de Dumnezeu și de semeni și-l însingurează.

De ce? Pentru că atitudinea lui spirituală față de un om și de un dar material neașteptat, care vine din mărinimia lui Dumnezeu, devine o atitudine pătimașă, care schimbă însuși modul de a raționa, îl înnebunește din cauza lăcomiei sufletului său, pentru bunurile materiale. În loc să mulțumească lui Dumnezeu și să-i ajute pe semenii săi care au nevoie de hrană, bogatul lacom uită de Dumnezeu și de semeni. El nici nu mulțumește lui Dumnezeu. Nici nu miluiește pe săraci, ci se gândește doar la sine. Se asigură material dar se însingurează spiritual. Nu se consultă cu nimeni, ci vorbește doar cu sine însuși. Pentru că se gândește numai la sine însuși.” ( Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina – sens)

Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina

Centenarul Marii Uniri – Anul omagial al unității de credință și de neam

La 1 Decembrie 2018 se împlinesc 100 de ani de la Marea Unire. După ce provinciile istorice Basarabia și Bucovina se uniseră cu Țara, la 1 decembrie, prin unirea Transilvaniei, se desăvârșește procesul larg, mult așteptat, făurirea României Mari.

În prima duminică din Postul Naşterii Domnului 2018, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a transmis o scrisoare pastorală tuturor credincioşilor din cuprinsul Patriarhiei Române. Mesajul a fost dat citirii de către părintele paroh Petru Munteanu.

În anul 2018 aniversăm Centenarul Marii Uniri, adică un secol de la constituirea României Mari. În mod firesc, acest an a fost declarat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept Anul omagial al unității de credință și de neam și Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918. Acest fapt constituie un prilej de cultivare a unității și demnității noastre naționale… Și de recunostință față de cei care au contribuit la dăinuirea peste timp a conștiinței de neam, a comuniunii de credință, de limbă, de cuget și simțire românească.

Poporul român a purtat în sufletul său în același timp pecetea tainei Crucii și Învierii lui Hristos

Creștinat, adică unit cu Hristos prin Botez, pe când se forma ca popor nou în istorie, poporul român a purtat în sufletul său în același timp pecetea tainei Crucii și Învierii lui Hristos, trăind ritmic istoria ca pe o Cruce și o Înviere, suferință și speranță, întristare și bucurie.

Taina Crucii care se înalță în slava Învierii este înscrisă pe Stema României, ca simbol al dăinuirii noastre și program spiritual al devenirii noastre. De aceea, vulturul de pe Stema României poartă Crucea în plisc. Se arată, astfel, că numai prin credință și iubire jertfelnică noi ne-am apărat patria, am dăinuit ca neam și am realizat unitatea și demnitatea noastră ca stat național.”

Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina

Postul Nașterii Domnului

Cu referire la Postul Nașterii Domnului, pastorala Sfântului Sinod subliniază:

„Postul Nașterii Domnului este, în primul rând, o pregătire, o sfinţire a gândurilor, a simţirilor, a trupului şi a sufletului nostru prin pocăinţă, prin Spovedanie şi Împărtăşanie, prin citirea mai deasă a Sfintei Scripturi şi a scrierilor sfinţilor şi printr-o atenţie spirituală deosebită ca să devenim „biserică sfinţită” în sufletele şi în trupurile noastre.

În această perioadă a postului înţelegem că, pe lângă pregătirea noastră duhovnicească interioară, trebuie să facem şi milostenie. Să dăruim altora, ca semn al iubirii noastre frăţeşti, daruri spirituale şi daruri materiale, după putinţă. Iar, dacă nu avem niciun dar material, măcar să oferim un cuvânt bun, o mână de ajutor, o încurajare unui om sărac, singur şi deznădăjduit, întristat sau îndoliat.

Această milostenie sau această dăruire către alţii este pregătirea noastră pentru a primi pe Cel ce este Marele Dar, pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, dăruit de Dumnezeu Tatăl „pentru noi, oamenii, şi pentru a noastră mântuire“.

Când dăruiești cu bucurie și smerenie, ți se umple inima de prezența lui Dumnezeu

Prin urmare, postul se uneşte cu rugăciunea şi cu împărtăşirea euharistică mai deasă, pentru sfinţirea noastră. Dar şi cu milostenia, ca semn al prezenţei iubirii milostive a lui Hristos în noi. De fapt, când primeşti un dar material, ţi se umple mâna. Dar, când dăruieşti cu bucurie şi smerenie, ţi se umple inima de prezenţa lui Dumnezeu Cel milostiv în tine.

Să ne ajute Hristos-Domnul să înţelegem această perioadă de post nu ca pe o perioadă de oprelişti sau de restricţii… Ci ca timp de sporire în evlavie şi dărnicie! Păcatul lăcomiei ne face robi, dar rugăciunea unită cu milostenia ne face liberi.”

Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina

La finalul Sfintei Liturghii, părintele paroh a adresat un cuvânt celor aflați în sfânt lăcașul de cult. A mulțumit, totodată, părintelui diacon Daniel Sîrghie pentru frumosul engolpion oferit parohiei săvineștene.

Duminica de astăzi, prima Duminică din Postul Nașterii Domnului a fost un prilej de îndoită bucurie. Pentru că, iată, a venit în mijlocul nostru părintele diacon, care ne-a adus în dar pentru Preasfânta Născătoare de Dumnezeu un engolpion de la Ierusalim. Și noi, imediat după slujbă îl vom așeza aici, în brațele Maicii iubitoare, având această frumoasă legătură între Biserica de la Sfântul Mormânt și Biserica de la Săvinești.”

Brîndușa Dediu

Citiți și Sfinții Mihail și Gavriil, sărbătoriți la Săvinești.

About Brindusa Dediu

Check Also

„Rugăciunea- Întâlnire cu Dumnezeu si cu mine însumi”

Sâmbătă, 18 iunie 2022, Parohia Piatra Șoimului II a fost gazda evenimentului de suflet „Rugăciunea- …