Sfânta Scriptură urcuş şi cale spre Noul Adam – Hristos

sf scripturaSfânta Scriptură, ne descoperă nenumărate, dar întotdeauna sigure, căi de mântuire, de lumânare, de sfinţenie, de transformare, de hristificare, de îndumnezeire; ea ne arată toate modalităţile prin care natura omenească biruie păcatul, orice păcat; cum biruieşte patima, orice patimă cum biruieşte moartea.

Aici găsim leac pentru orice păcat, vindecare pentru orice patimă, înviere din orice moarte. Din Sfânta Scriptură noi cunoaştem cine este Dumnezeu şi ce este Dumnezeu; şi de asemenea, cine este omul şi ce caută omul. Prin ea descindem pe malul ceresc de dincolo şi înţelegem lucrarea lui Dumnezeu pentru noi. O, minune a iubirii lui Dumnezeu!

Citeşte tot articolul

About Samarite

Check Also

„Omul care îl caută pe Dumnezeu poate ierta din inimă”

„Evanghelia Duminicii a XI-a după Rusalii ne arată marea bunătate a lui Dumnezeu Care iartă …