Ajută-mă, Doamne, să fiu vrednică următoare a Sfintelor Femei Mironosițe!

Ajută-mă, Doamne, să fiu vrednică următoare a Sfintelor Femei Mironosițe!

Doamne, aş vrea să-Ţi dăruiesc în fiece clipă,
mărgăritare din lacrimi de dor.
De dor de Tine, de dor de Acasă, de dor
de Cer, de dor de Raiul nemuritor.
Ajută-mă, Doamne, să fiu vrednică următoare a Sfintelor Femei Mironosițe!

Doamne, aş vrea să-Ţi dăruiesc în fiece clipă,
mărgăritare din lacrimi de iubire
Sfântă, curată, autentică, necondiţionată,
care să-Ţi înveşmânte inima în fericire
Şi să-Ţi înflorească pe Chipul sfânt,
pe Chipul blând, un zâmbet cald de bucurie.
Aş vrea ca fiecare clipă a vieţii,
să Ţi-o închin cu credinţă şi adâncă smerenie!

Aş vrea să-Ţi dăruiesc un şirag infinit de
mărgăritare din lacrimi de sinceră pocăinţă.
Aş vrea să-Ţi dăruiesc un suflet curat,
spălat de praful gros de patimi şi păcate.
Aş vrea să fii Împărat pe tronul inimii mele,
aş vrea să Te simt prezent în toată a mea fiinţă.
Doamne, aş vrea să-mi simt în piept inima,
cum doar pentru Tine, în fiecare clipă – bate!
Doamne, aş vrea să am voce îngerească şi
să-Ţi dăruiesc al meu cânt de slavă şi recunoştinţă.
Aş vrea să-Ţi cânt cu glasul inimii: balade de dor,
balade de iubire, balade cu note de credinţă.
Aş vrea să fiu o creştină ce seamănă în ogorul Tău,
seminţe de fapte bune, ce bogat rodesc:
Iubire, bunătate, blândeţe, nădejde, credinţă,
smerenie, hărnicie – flori cu miros duhovnicesc.
Doamne, nu ma lăsa, Te rog, al vieții timp prețios,
în egoism, lene și nelucrare, să-l irosesc!

Te rog, ajută-mă, Doamne, să fiu vrednică
următoare a Sfintelor Femei Mironosițe!
Ajută-mă să fiu, cum erau în primele veacuri
ale creștinismului, femeile diaconițe!
Ajută-mă să le imit în: râvnă neobosită,
dragoste de Dumnezeu, credință neșovăielnică,
Credință ce te ajută să muți munții din loc,
credință tare, nestrămutată și puternică,
Ce alungă frica: de întuneric, de ostași înarmați,
de orișicine te-mpiedică să ajungi la Doamne,
De cei ce tăgăduiesc Adevărul Evangheliei,
de cei ce urăsc și nu urmează învățăturile creștine.
Ajută-mă să am evlavie curată, bunătate a inimii,
smerenie și aceeași mare și puternică bărbăție
A sufletelor sfintelor mironosițe, prietene duhovnicești
cu Maica Domnului – Maica Luminii!
Ajută-mă să împletesc credința cu milostenia
și compasiunea, ajută-mă să lucrez cu hărnicie
În ogorul lui Doamne și-al inimii aproapelui,
să fac totul ca pentru Hristos – Izvorul Iubirii!

Ajută-mă să nu mă văicăresc mereu în încercările vieții,
ajută-mă să Te urmez pe drumul Crucii!
Ajută-mă să îmi trăiesc viața cu bucurie sfântă
și simplitate, să mă jertfesc pe Altarul iubirii!
Să fiu mărturisitoare a lui Hristos și să-I ofer
cu multă dărnicie: mirul trezviei și rugăciunii,
Mirul păcii, răbdării și sacrificiului. Ajută-mă
să-mi înveșmânt sufletul în hainele blândeții!
Doamne, ajută-mă să îmi împlinesc scopul vieții,
să primesc în dar cununa scumpă a mântuirii!

Doamne, aș vrea să înfloresc în grădina Ta,
ca o floare cu parfum suav de lăcrămioare!
Lăcrămioare de dor de Tine, de iubire,
căință și recunoștință. Aș vrea să fiu o floare,
Ce înflorește ca să aducă bucurie, să-nfrumusețeze
viața tuturor și să aducă dulce alinare!
Aș vrea să fiu o creștină mărturisitoare
și viața toată, în fapte bune să-mi fie roditoare!
Doamne, credința mea uscată,
transform-o într-una lucrătoare, mântuitoare!
Doamne, din smochin uscat și fără de roade,
transformă-mă în măslin veșnic roditor!
Doamne, de pe cerul sufletului meu,
înlătură cu iubire, al necredinței – negru nor!
Doamne, ajută-mă cu credință să pășesc mereu
în spațiul luminos al Învierii Tale!
Doamne, ajută-mă să trăiesc în spațiul
libertății autentice, al libertății responsabile!

Cristina Toma

go top