„Biserica este spațiul recunoștinței”

Hristos, ca slujitor al lui Dumnezeu, îi cheamă pe toţi oamenii la Cina Tatălui ceresc, adică la comuniunea vieţii veşnice. Cina avea o semnificaţie deosebită la poporul evreu. Ea era un moment de comuniune, de dialog faţă către faţă, de servire din aceeaşi mâncare şi băutură, deşi comesenii erau oameni diferiţi. Însuşi Mântuitorul a întemeiat Sfânta Taină a Euharistiei la Cina cea de Taină. Cina aceasta este, de fapt, chemarea la mântuire, la comuniunea vieţii veşnice cu Dumnezeu. De aceea, Cina este simbolul pregustării bucuriei şi binecuvântării negrăite din Împărăţia cerurilor. Aceasta este taina mântuirii, pentru că mântuirea reprezintă unirea omului păcătos şi muritor cu Dumnezeu cel Sfânt şi Nemuritor”. Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Duminică, 11 decembrie 2022, enoriași și credincioși ai Parohiei „Sf. Voievozi” Săvinești au trecut pragul sfânt lăcașului de cult pentru a participa la Sf. Liturghie, oficiată de părintele paroh Petru Munteanu.

În Postul Naşterii Domnului, penultimul popas duminical înaintea luminatului praznic al Întrupării Fiului lui Dumnezeu este dedicat Sfinţilor Strămoşi după trup ai Domnului, la Sfânta Liturghie fiind rânduită citirea pasajului evanghelic ce relatează Pilda celor poftiţi la cină (Luca 14, 16-24).

Mântuitorul a semănat cuvântul Său în două chipuri: în mod direct, de exemplu Predica de pe munte, convorbirea cu Nicodim, convorbirea cu femeia cananeancă, şi în mod indirect, prin pilde. Prabola sau pilda are menirea de a exprima un adevăr de credință prin relatarea unei întâmplări, de a-l face accesibil, de a-l aduce la nivelul de înțelegere al interlocutorului, pentru ca propovăduirea cuvântului mântuirii să nu aibă o adresabilitate restrânsă. În felul acesta, am fost martori la Pilda bogatului nemilostiv și a săracului Lazăr, la Pilda samarineanului milostiv, la Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina etc., toate acestea făcând apel la milostenie, la bunătate, la filantropie în înțelesul ei genuin, ca iubire de oameni.

Înţelesurile duhovniceşti ale Pildei celor poftiţi la cină au fost tâlcuite de părintele Petru Munteanu, în cuvântul de învăţătură rostit în Biserica „Sf. Voievozi, în care a subliniat faptul că acest pasaj scripturistic ne înfăţişează chemarea la mântuire adresată de Dumnezeu tuturor oamenilor.

Mulțumim lui Dumnezeu care ne-a ajutat să ajungem astăzi la Sfânta Biserică. Îi mulțumim Bunului Dumnezeu pentru toate darurile pe care le revarsă din belșug peste noi toți. Suntem binecuvântați de Dumnezeu cu alese daruri , trăim starea noastră de recunoștință în spațiul Bisericii, când ne aducem aminte de Părintele nostru, de Dumnezeu. Ei bine, la aceasta se rezumă și drumul pe care noi îl facem către Sfânta Biserică. Este un drum de însănătoșire a noastră duhovnicească, pentru că Biserica este spațiul recunoștinței, este un spațiu unde noi îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările pe care le revarsă peste noi , ne rugăm Părintelui Ceresc pentru cei dragi ai noștri, pentru iubirile noastre. Îi punem înainte acestei iubiri, lumini ale sufletului nostru, cerând ca El să se milostivească și să le rânduiască pe toate după voia Sa. Venim cu diverse griji, cu diverse frământări, cu diverse probleme în Casa Domnului și toate acestea le punem înaintea Părintelui Ceresc. De fapt, spațiul acesta al Bisericii sau spațiul rugăciunii poate să fie asemănat și cu un ospăț, pentru că despre aceasta ne vorbește pilda pe care Mântuitorul o rostește pentru noi în această duminică. Pilda Stăpânului care își invită prietenii la cină. Și într-adevăr, este un ospăț, pentru că pregătim în cadrul Sfintei Liturghii,ospățul Cinei Domnului.  Trecem cu stare de pocăință și smerenie prin botezul lacrimilor, Botezul Sfintei Spovedanii, iar apoi ne împărtășim la masa Mirelui cu Mântuitorul Iisus Hristos, devenim purtători de Hristos, hristofori și în această stare, desigur, ospățul împărăției este trăit, deși noi nu suntem acolo, suntem între deja și nu încă, în starea de ospăț a Sfintei Liturghii, așteptând bucuria deplină în îmbrățișarea Părintelui Ceresc. Dorim să aducem Împărăția lui Dumnezeu în noi și să transformăm lumea aceasta într-o biserică vie. Ei bine, Sfânta Evanghelie de astăzi vorbește despre Părintele Ceresc care invită pe prieteni, invită prietenii la un ospăț. Și această pildă, de fapt este, face parte dintr-o alcătuire de nestemate frumoase, de pilde frumoase, pe care Mântuitorul le pune înaintea celor care îl ascultau și apoi ni le-a lăsat peste veacuri și nouă, pilde în care Mântuitorul ne îndeamnă să fim înțelepți și să căutăm ceea ce contează în această lume.

Ziua de 11 decembrie 2022 a adus și primii colindători la biserica păstorită de părintele Munteanu. După oficierea Sfintei Liturghii a avut loc un recital de colinde susținut de grupul vocal „Harmonie”, coordonat de doamna prof. Elena Oboroceanu.

Grupul vocal a fost înființat în anul 2017, fiind format din tineri cu vârste cuprinse între 9 și 17 ani, care învață la diferite școli din Piatra Neamț, Liceul de Artă „Victor Brauner”, Colegiul Național „Petru Rareș”, Colegiul Tehnologic „Spiru Haret”, Colegiul Național „Calistrat Hogas”, Școlile Gimnaziale nr. 3, și nr. 5, Piatra Neamț, Liceul Pedagogic „Gheorghe Asachi”, Liceul Particular Nr.1 „Aurora Ouatu”.

Grupul „Harmonie” a avut la începuturi 62 de membri, iar acum are 13 membri, care nu au renunțat la a transmite gânduri de speranță, de bucurie tuturor celor cărora le încântă auzul.

„În aceste zile în care e tot mai greu să discerni adevărul de minciună, când biserica, limba și tradițiile noastre sunt atacate cu agresivitate și pare că totul se năruie în jur, la Săvinești chiar se construiește. Nu numai clădiri, ci mult mai important, relații umane. Noi toți, avem nevoie repere, de modele adevarăte pe care să le urmăm. Aici am învățat că, oricât ar parea de improbabilă realizarea unui proiect, important este să faci primul pas și să rămâi pe drum, oricât de greu ar fi acesta.

De aceea primul loc în care am venit să colindăm a fost Biserica Sf. Voievozi, repertoriul grupului nostru vocal cuprinzând colinde românești tradiționale”, a menționat doamna Oboroceanu.

go top