faracategorie

faracategorie

Cine e constructorul casei sufletului vostru?

Cine e constructorul casei sufletului vostru? Sfântul Petru Damaschin spune așa:Precum la casa noastră cea simţită,Când vrem să o zidim ca să fie trainicăde multe lucruri avem trebuință:Mai întâi de pământ tare, al doileade temelie, al treilea de pietre,Al patrulea de tină sau de aliajulcare leagă bine pietrele între ele,Al cincilea de pereţi, al şaseleade acoperământ, al şaptelea de meșteri zidariȘi al optulea, după ce am terminat casa,de un praznic ca la oameni gospodariCa să asigurăm casa noastră cea simţită,la fel şi când vrem să zidimCasa cea de gând a …
faracategorie

Să ne rugăm unii pentru alţii cu iubire frăţească!

Să ne rugăm unii pentru alţii cu iubire frăţească!

„Rugaţi-vă unul pentru altul, ca să vă vindecaţi, că multă putere are rugăciunea dreptului în lucrarea ei“ (Iacob 5, 16). Adevăraţii următori ai lui Hristos, adevăraţii Săi ucenici se cunosc după iubirea pe care o manifestă aceştia faţă de aproapele, se cunosc după sufletele lor, izvoare de: compasiune, bunătate, blândeţe, bucurie de a sluji aproapelui şi de a dărui acestuia din prinosul sufletului şi inimii lor: dragoste dezinteresată, dragoste necondiţionată ce alină, ce vindecă, ce luminează, ce înfrumuseţează, ce aduce pace şi linişte sufletească, nădejde, curaj, bărbăţie, răbdare, speranţă, credinţă puternică şi nestrămutată. Citește mai mult
faracategorie

Dinamica satului românesc

Dinamica satului românesc

„Eu cred că veşnicia s-a născut la sat”, mărturisea Blaga în „Sufletul satului”, o convorbire imaginară cu o „copilă” ca şi cum îi lăsa o moștenire căreia să-i poarte mare grijă ca de propriul viitor. Venit din de demult, unde basmele spun tot ce a fost „odată ca niciodată”, sufletul satului are ritmul pământului care preia pe cel al cosmosului întreg, al armoniei definite de Leibniz ca recuperare a unității din diversitate. E un loc privilegiat, unde, spunea țăranul cu smerenie, „ne-a lăsat Dumnezeu”, anume ca să împlinim misiunea dată în Rugăciunea Tatăl nostru, să-I sfințim numele pe pământ cum este sfințit în cer de către înger. Satul are un suflet, ce amintește de suflarea de viață pe care Părintele Ceresc a dat-o omului făcut din pământ după „chipul și asemănarea Sa”. Satul de odinioară era o icoană a creației cuprinzând, ca într-o îmbrățișare, pământ cu podoabele lui și cer și oameni și morminte. Satul este un cosmos, o armonie cerească, rânduită în jurul Bisericii, iar ea invocă o rugăciune de mulțumire înălțată din inimă ca dintr-un altar al sufletului smerit. Pe registrul altei sensibilități, cam în același timp cu Blaga, sufletul rănit al lui Rilke se tânguia: „Căci, Doamne, marile orașe/ pierdute sunt și despletite”, locul unde oamenii „trăiesc greu și rău... ei însă sunt și nu mai știu că sunt...”(https://ziarullumina.ro/repere-si-idei/eu-cred-ca-vesnicia-s-a-nascut-la-sat-141869.html). Citește mai mult
faracategorie

Când sunt în preajma unui izvor…

Când sunt în preajma unui izvor…
„La obârşie, la izvor nicio apă nu se-ntoarce, decât sub chip de nor. La obârşie, la izvor niciun drum nu se întoarce decât în chip de dor. O, drum şi ape, nor şi dor, ce voi fi, când m-oi întoarce la obârşie, la izvor? Fi-voi dor atuncea? Fi-voi nor?” (Cântecul obârşiei – Lucian Blaga) Citește mai mult
faracategorie

Crăciunul – sărbătoarea iubirii, speranţei și a bucuriei

Crăciunul - sărbătoarea iubirii, speranţei și a bucuriei Trebuie să ne facem timp să iubim mai mult și să judecăm mai puțin. Să credem în povești! Să credem, mai ales, în povestea noastră, cea pe care o scriem în fiecare zi, cu fiecare clipă trăită frumos și curat! Fără povești, viața omului ar fi mult mai tristă. Poveștile ne colorează viața și ne fac să zâmbim! Dacă nu credem în povești, cum să vină Moș Crăciun? Să-l primim cu drag în sufletele noastre și să ne deschidem larg porțile, în așteptarea colindătorilor. Citește mai mult
faracategorie

Puterea rugăciunii

Puterea rugăciunii Un om foarte păcătos, care toată viaţa făcuse multe păcate, deodată are o viziune a iadului care-l aşteaptă. Se hotărăşte să părăsească viaţa lui păcătoasă şi îşi vinde toată averea, o împarte săracilor şi merge la un preot să se spovedească. Citește mai mult
go top