Doamne, Te doare…

Doamne, astăzi mă simt tare obosită,
fără niciun strop de putere,
Cu sufletul copleșit de o imensă durere,
Durere izvorâtă din neputința
de a fi o curajoasă luptătoare
Cu ale vieții valuri, ce mi
se par înspăimântătoare.

Doamne, astăzi, mă țin strâns
de mână cu necredința și tristețea.
Doamne, azi mi-e sufletul cu
luminile stinse și știu că Te doare,
Fiindcă nu trăiesc cu sfântă bucurie,
fiecare clipă din viața mea
Și nu am încredere deplină în grija
și iubirea Ta – fierbinte soare.

Te doare, fiindcă am uitat că m-ai
binecuvântat cu mulți îngeri păzitori
Și nu-mi mai simt sufletul mângâiat
de adierea aripilor blânzilor ocrotitori.
Te doare, fiindcă am uitat că pe
drumul vieții mi-ai trimis semeni iubitori,

Care să umple goluri adânci, lăsate
înlăuntrul meu, de oameni reci, nepăsători,
Ce au rămas repetenți la lecția prieteniei
sincere, curate și necondiționate,
Nu au trecut examenul comuniunii
și nu înțeleg conceptul de solidaritate.

Te doare, Doamne, fiindcă nu mă înarmez
cu arma rugăciunii stăruitoare,
Ce îndepărtează îndată orice durere,
orice deznădejde, orice supărare.
Te doare, fiindcă nu mă înarmez
cu arma rugăciunii stăruitoare
Și nu știu că începutul a toată
lucrarea de Dumnezeu iubitoare,
Este chemarea cu credință a numelui
Domnului nostru Iisus Hristos,
Fără de Care niciodată, nu putem
face nimic bun, frumos și de folos.

Cristina Toma

Share
go top