Să fim autentici rugători și postitori!

Să fim autentici rugători și postitori!

Postul autentic e starea iertării și iubirii.
E starea recunoștinței, milostivirii și dăruirii.
E starea înfrânării și rugăciunii.
E starea smereniei și ascultării.
E starea blândeții și tăcerii.
E starea neclevetirii și acceptării.
E starea păcii și nediscriminării.

Postul adevărat e starea simplității și modestiei.
E starea regăsirii de sine, nădejdii și bucuriei.
E starea libertății autentice și responsabile.
E starea urmării lui Hristos pe drumul Golgotei Sale.

Postul autentic e post duhovnicesc,
E post, nu numai de bucate,
Ci e post de patimi și păcate,
De răutate și gânduri necurate.
E post de invidie și egoism,
De slavă deșartă și materialism.

 

E post de judecată și osândire.
E post de indiferență și nesimțire.
E post de minciună și falsitate.
E post de lene și inactivitate.
E post de cârtire și nerecunoștință.
E post de deznădejde și necredință.

 

Adevăratul post nu înseamnă istovirea trupului.
Adevăratul post constă în curățirea sufletului.
Adevăratul post e armă tare împotriva diavolului.
Adevăratul post e izbândă în războiul răului.

 

Postul autentic e viață sfântă, e viața lui Hristos,
E viața în spațiul Învierii, în spațiul cel luminos.
E scară solidă, ce ne-nalță către Cer,
E aripă de înger ce ne poartă-n zbor,
Spre ACASĂ, în Împărăția lui Dumnezeu.
E izvor de lacrimi de pocăință ce izvorăște mereu.
E izvor de Har, e izvor de daruri duhovnicești,
E izvor bogat de virtuți morale și creștinești.

Postul e a lui Dumnezeu cinstire.
E o jertfă, un mijloc de desăvârșire.
E un semn de râvnă și recunoștință.
E omorârea voii, e un test de voință.
Postul, cu sfinții și cu Hristos ne-aseamănă,
Cu îngerii care nu au nevoie de hrană.
Postul este prima poruncă a lui Dumnezeu,
Dată lui Adam și Evei în Grădina Raiului.
Postul e ascultare, e nevoință,
Postul e bucurie, înviere, biruință.

Ferice de oamenii cu adevărat postitori!
Ferice de oamenii autentici rugători,
Ai mucenicilor și sfinților următori!
Ferice de oamenii ce postul străbun îl țin cu sfințenie,
Pentru ca întreg neamul românesc, binecuvântat să fie!

Ferice de bunicii și bunicile noastre, creștini adevărați,
Oameni simpli, modești la suflet și la inimă curați,
Ce se roagă și postesc pentru copii și-ai lor nepoți,
Pentru glie, țară, neam, pentru românii toți!
Să le mulțumim și să le fim profund recunoscători,
Că sunt ai lui Hristos, autentici mărturisitori
Și pentru noi, cei mai fierbinți mijlocitori!
Să-i avem, așadar, modele de smerenie, iubire și slujire,
Modele de simplitate, rugăciune, iertare și postire.

Să dorim să fim și noi, pentru urmașii noștri,
Candele de lumină ce ard cu flacăra credinței,
Faruri în întuneric și lacrimile pocăinței.
Să fim ajutători de nădejde și îngeri păzitori,
Ai valorilor strămoșești și ai ortodoxiei apărători,
Pe altarul iubirii, să fim de bună – voie, jertfitori!

Să fim ai lui Hristos, iubitori mărurisitori!
Să fim ai lui Hristos, vrednici următori!
Să nu iubim lumea consumeristă și secularizată,
Să-I dăruim necondiționat lui Dumnezeu, inima și viața toată!
Să ne răstignim sinele pe Crucea lui Hristos
Și inima noastră să-I fie Acestuia, tron frumos!

Sufletul să ne fie Împărăție a lui Dumnezeu
Și Domnului drag, să-I mulțumim mereu,
Pentru iubire, grijă și a Sa milostivire,
Pentru ridicarea din păcat, prin a lui Răstignire!

Și Crucea să ne-o purtăm pe umeri cu nădejde și credință,
Să ne asumăm liber și conștient a noastră suferință.
Să nu fugim cu lașitate de Golgota noastră,
Să conștientizăm, că mântuirea e o luptă aspră,
Și că nu există Cruce fără Înviere și nici Înviere fără Cruce!
Să conștientizăm, că postul ne ajută Crucea să ne-o putem duce!

Să fim cetățeni ai Raiului luminos,
Să fim oile Păstorului Hristos,
Să fim semănători în ogorul lui Dumnezeu,
Să fim samariteni milostivi, și azi, și mâine, și mereu!

Să fim autentici rugători și postitori,
Ai Sfintei Biserici, cinstitori și apărători,
Să fim ai Învierii Domnului, bucuroși vestitori și trăitori! Amin!

Cristina Toma

go top