Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil celebrați la Săvinești

Pomenirea Sfinţilor Îngeri se face în ziua a opta din luna noiembrie, pentru că cifra 8 este simbolul vieţii veşnice. Biserica a fixat ca zi de pomenire a Sfinţilor Îngeri data de 8 noiembrie, pentru că aceasta are o legătură deosebită cu data de 8 septembrie, când sărbătorim Naşterea Maicii Domnului. Din data de 8 septembrie, până în data de 8 noiembrie sunt exact nouă săptămâni, după numărul celor nouă cete îngereşti. Sfinţii Părinţi, care au întocmit calendarul Bisericii noastre, ne arată că există o legătură tainică între Sărbătoarea Naşterii Maicii Domnului şi Sărbătoarea Soborului Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil şi al tuturor puterilor cereşti. Maica Domnului este mai presus de îngeri, fiind numită mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii. Astfel, se arată că la Taina Întrupării Mântuitorului Iisus Hristos, care se săvârşeşte prin lucrarea Duhului Sfânt din Fecioara Maria, participă ca martori şi slujitori nevăzuţi, dar reali Sfinţii Îngeri şi mai ales Sfântul Arhanghel Gavriil. Maica Domnului este lăudată de toţi îngerii şi se roagă împreună cu toţi îngerii înaintea Tronului Preasfintei Treimi.” (Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române)

Biserica ”Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Săvineşti și-a sărbătorit ocrotitorii

Hramul este cea mai mare sărbătoare a bisericii şi se serbează cu mare fast şi solemnitate.

Sărbătoarea a început cu o seară înainte, când un sobor de preoți a oficiat Slujba Vecerniei unită cu Litia, gazdă fiind părintele paroh Petru Munteanu. La slujbă au fost invitați părintele Mihai Meraru, părintele Cristinel Munteanu, părintele Sabin Foca și părintele Ioan Mihai Măriuța.

Cuvântul de învățătură din seara Vecerniei a fost ținut de părintele Sabin Foca, care a subliniat: ”Sfinții Arhangheli dimpreună cu toate cetele îngerești sunt cinstiți în a treia lună a anului bisericesc, în a opta zi. Anul bisericesc începe la 1 septembrie, după o veche tradiție iudaică care spunea că la întâi septembrie Dumnezeu a creat lumea. Și în luna a treia a anului bisericesc, adică luna noiembrie, în ziua a opta, îi avem pe Sfinții Arhangheli. De ce luna a treia? Pentru că Sfinții Arhangheli dimpreună cu toate cetele îngerești slujesc la tronul Preasfintei Treimi, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Și în ziua a opta, pentru că cifra 8 înseamnă veșnicia, în ziua a șaptea Dumnezeu s a odihnit după ce a creat lumea și pe om, iar în ziua a opta spun sfinții părinți că este ziua judecății finale când toți vom primi după ale noastre fapte și gânduri. Sfinții îngeri sunt cu noi permanent, iar Sfinții Arhangheli sunt una dintre cetele îngerești, din cele mai apropiate față de noi oamenii.”

La data de 8 noiembrie, Biserica ”Sfinții Voievozi” – Săvinești a prăznuit hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, sărbătoare la care au fost invitați să participe la Sfânta Liturghie credincioșii din cadrul parohiei și nu numai. Slujba a fost oficiată de pr. Mihai Meraru, părintele Dimitriu Sîrghie Daniel, părintele Ioan Mihai Măriuța, și  părintele paroh Petru Munteanu, în calitate de gazdă.

Omilia, ce a urmat citirii pericopelor evanghelice din această zi de sărbătoare, a fost rostită de părintele Dimitriu Sîrghie Daniel

Deasupra lumii văzute, trecătoare și limitată, în care trăim noi, există lumea sfinților îngeri, a celor fără de trup, de aceea sunt numiți puteri netrupești, așa precum focul nu are trup, dar dă lumină și căldură. Ei se mișcă cu o rapiditate foarte mare, pentru că nu se supun spațiului și timpului, depășind legile fizice ce guvernează această lume.

De prezența lor, în istoria lumii, vorbește Sfânta Scriptură, care este cuvântul lui Dumnezeu, adresat lumii, și care ne demonstrează prezența și lucrarea sfintelor puteri cerești. Ei au fost creați de Dumnezeu prin cuvânt, și primesc sfințenia de la El, fiind, mereu, în legătură cu izvorul sfințeniei și al vieții. Istoria cercetării omenirii, după căderea în păcat, este semnificativă în acest sens, dând mărturie de prezența sfinților îngeri. Din grădina raiului și până la vedenia proorocului Isaia, când a văzut, în anul morții regelui Ozia, (Isaia 6, 1-9), precum și a ajutorului dăruit proorocului Daniel în groapa cu lei, îngerii sunt cei care, trimiși de Dumnezeu, vin în ajutorul nostru, al oamenilor.

În Legea cea Nouă, îngerul, cel mai întâi stătător, din cer, a fost trimis să spună Născătoarei de Dumnezeu: „Bucură-te!” (Luca 1, 28), și astfel descoperim pe Gavriil, cel ce aduce, lumii întregi, vestea cea mult așteptată, că Domnul, Cel veșnic, se va Întrupa și va veni să mântuiască neamul omenesc din păcat și moarte. Tot el va aduce bucuria bătrânului și dreptului Zaharia că, în ciuda legilor biologice, soția sa, Elisabeta, va naște un Prunc, Care va fi mare și va pregăti calea venirii Domnului (Luca 1, 15).

(….) Și în viața și activitatea Bisericii, sfinții îngeri însoțesc pe Sfinții Apostoli (Faptele Apostolilor, cap. 10, 12), iar, la sfintele slujbe, împreună cu noi slujesc, de aceea, în timpul Sfintei Liturghii, cântăm: „Ca pe Împăratul tuturor primind, pe Cel înconjurat, în chip nevăzut, de oștile îngerești”.

Mântuitorul Hristos ne învață că, fiecare dintre noi, la taina Sfântului Botez am primit un înger păzitor, care mijlocește pentru noi, se bucură și se întristează atunci când săvârșim binele sau răul: „Vedeți să nu disprețuiți pe vreunul din aceștia mici, căci zic vouă că îngerii lor, în ceruri, pururea văd fața Tatălui Meu Care este în ceruri” (Matei 18, 10). Lucrările lor sunt, în primul rând, de a preamări puterea dumnezeiască, mereu, zi și noapte „serafimii stăteau înaintea Lui, fiecare având câte șase aripi și strigau unul către altul zicând: Sfânt, Sfânt, Sfânt, este Domnul Savaot, plin este tot pământul de slava Lui” (Isaia 6, 3).”

La finalul Sfintei Liturghii, părintele paroh Petru Munteanu a adresat un cuvânt de învățătură celor prezenți în biserică, prin care a subliniat că sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril este singura zi festivă din calendar care serbează lumea îngerilor:

Iubiți credincioși și credincioase, multumim Bunului Dumnezeu, care ne-a ajutat să ajungem astăzi la Sărbătoarea Cerului. Este singura sărbătoare din calendar care celebrează lumea nevăzută – lumea îngerilor, arhanghelilor, heruvimilor, serafimilor – care ocrotește această lume materială, lume văzută. Această lume nevăzută, lumea ocrotitoare, lumea îngerilor, nu este o lume separată de noi. Ea este cu noi și alături de noi. Problema este că noi, uneori, nu realizăm acest lucru. Câteodată, cuprinși de grijile și problemele care ne asaltează, uităm de lumea nevăzută, care ne ocrotește, și ne vrea fericiți, lumea îngerilor. Există și o lume a îngerilor căzuți, care, tot la fel, tulbură echilibrul nostru interior și viața noastră. De aceea, la acest ceas de mare sărbătoare, o sărbătoare a Cerului, rugăm ca milostivul Dumnezeu să ne ajute să fim conștienți de fiecare dată de această prezență ocrotitoare, atunci când strigăm și ne încredem în ea, a cetelor luminoase de îngeri care ne ocrotesc și lucrează voia și planul lui Dumnezeu. Să avem această stare frumoasă, această iubire față de toată Creația și de Dumnezeu, care lucrează prin Sfinții săi Îngeri.”

Celor care poartă numele Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, în încheierea cuvântului adresat, părintele Munteanu le-a transmis: ”Tuturor celor ce poartă acest frumos nume, de vestitori ai cuvântului lui Dumnezeu, le dorim ca Bunul Dumnezeu să le binecuvânteze viața lor, sănătate și bună sporire, mulți și binecuvântați ani, La mulți ani!”.

La Sfânta Liturghie au participat și soții Gabi și Alina Apetrii, coordonatorii grupului Viva Allegria, iar doamna Alina Apetrii, ca de fiecare dată când vine la biserică păstorită de părintele Petru Munteanu, a încântat auzul auditoriului, interpretând câteva melodii cu tematică religioasă.

În fiecare an, în această zi de sărbătoare, toți credincioșii participanți la Sfânta Liturghie erau invitați la agapa frățească organizată de ziua Îngerilor Ocrotitori, dar anul acesta, consilierii parohiei săvineștene s-au organizat, adaptându-se la contextul pandemic actual și au distribuit 400 de pachete cu aperitive și sărmăluțe, la toți credincioșii veniți în sfânt lăcașul de cult, precum și la cei care nu au reușit să ajungă, ducându-li-se acasă.

Aproape toate sărbătorile de peste an, au dublă însemnătate pentru enoriașii parohiei Sf. Voievozi, datorată troițelor ridicate în semn de recunoștință în cinstea sfinților.

Familia Teodorescu Mihai și Maria au construit o troiță în cinstea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril, iar la data de 8 noiembrie au celebrat și hramul troiței. La slujba hramului au fost invitați părintele Dimitriu Sîrghie Daniel, părintele Ioan Mihai Măriuța, părintele Constantin Damian, un apropiat al familiei Teodorescu, părintele Mihai Meraru și părintele paroh Petru Munteanu.

Troițele care se regăsesc în parohia păstorită de părintele Petru Munteanu sunt un manifest al cinstirii deosebite pe care a acordat-o mereu creștinul săvineștean principalului semn creştin. La intersecţii, precum şi la ieşirile şi intrările din sat, se întâlnesc troițe pentru ca omul care iese din spaţiul familiar, și nu numai, să se închine şi să rostească o rugăciune pentru sprijin. Iar la întoarcere să spună o rugăciune de mulţumire pentru ajutorul dat.

La sfârșitul ceremoniei religioase, părintele Meraru au adresat un cuvânt de învățătură, cu referire la viața Sf. Arhangheli Mihai și Gavril, precum și însemnătatea troițelor în viața creștinului:

Astăzi este sărbătoarea tuturor îngerilor lui Dumnezeu și fiecare dintre noi, după învățătura Bisericii Ortodoxe, avem câte un sfânt înger păzitor, primit la taina Sfântului Botez. Fiecare dintre noi simțim prezența Sfântului Înger, atunci când el ne ocrotește și ne păzește și mai ales în ceasul greu al vieții noastre. Noi trebuie să-i chemăm pe sfinții îngeri în ajutor și cum spunea și părintele Cleopa Ilie, atunci când facem fapta bună, când facem rugăciune și milostenie, sfântul înger păzitorul vieții noastre stă în preajma noastră, se bucură și ne ocrotește, dar atunci când devenim oameni răi, oameni zgârciți, oameni nepăsători față de aproapele nostru, sfinții îngeri cei buni se îndepărtează de la noi și atunci intrăm sub puterea celui rău pentru că și vrăjmașul nostru, al oamenilor, este diavolul cel care caută să ne ispitească, să ne îndrume spre tot lucrul rău. De aceea rugăciunea către sfântul înger păzitor al vieții noastre este foarte importantă pentru fiecare creștin, mai ales acum, în acest ceas greu pentru fiecare creștin, pentru fiecare om de pe această planetă, care ne confruntăm cu această molimă, cu această boală, care adduce, în primul rând, frica în sufletele noastre. Atunci când ne rugăm la sfinții îngeri, îi rugăm să îndepărteze toată boala, toată neputința din preajma noastră și să alunge frica, pentru că frica vine de la diavol. Lucrul acesta să îl știm fiecare dintre noi, că diavolul caută să ne separe unii de ceilalți, să facă un zid între copii și părinți, între nepoți și bunici, diavolul caută să facă dezbinare până și în Biserica lui Hristos. De aceea vedem că astăzi fiecare stăm cu frică unii față de ceilalți, cu această distanțare, ca nu cumva să ne îmbolnăvim unii de la ceilalți. Toată aceasa este lucrarea vrăjmașului diavol. De aceea să căutăm să fim oameni unii cu ceilalți, să fim așa cum am fost și înainte de pandemie, să avem respect unii față de ceilalți, să avem dragoste unii față de ceilalți, să nu ne îndepărtăm de Sfânta Biserică, este lucrul cel mai important, acolo în biserică se roagă sfinții îngeri împreună cu noi la Dumnezeiasca Liturghie. Când preotul săvârșește Sfintele Taine, în biserică mai ales în Sfântul Altar, sfinții îngeri sunt împreună săvârșitori și lucrători, împreună cu preotul și credincioșii din biserică. De aceea, să nu ocolim Sfânta Biserică așa cum, mai nou acum, ne îndeamnă autoritățile să ne îndepărtăm de biserică că este un loc un focar de infecție. Dimpotrivă, biserica este spital duhovnicesc. În biserică îl găsim pe Hristos, Cel ce se servește în chip tainic pe Sfânta Masă. Să ne împărtășim cât mai des cu Sfintele Taine. Se aproprie Postul închinat Nașterii Domnului, este un prilej în care fiecare creștin să caute să se spovedească, să se împărtășească cât mai des. Dacă ne vom împărtăși cu Hristos, nu vom avea frică nici de boală, nici de moarte. Și atunci Diavolul nu va putea să ne biruiască. Sfânta Împărtășanie este cel mai mare medicament pe care noi îl avem, creștinii, lăsat de la Hristos pe acest pământ. Hristos este împreună cu noi, este în biserică, împreună cu noi. De aceea, să nu ne fie frică de ce va veni peste noi. Hristos, Maica Domnului și Sfinții îngeri ne ocrotesc. Rugăm pe Sfinții Voievozi Mihail și Gavriil, Rafail și toți sfinții îngeri, Sfinții Arhangheli să fie pururea rugători pentru noi, păcătoșii și această troiță, ridicată din dragoste de dumneavoastră, să fie un prilej de aducere aminte la rugăciune către îngerul păzitorul vieții noastre. Amin.”

Sfinţii Arhangheli sunt în număr de şapte: Mihail, Gavriil, Rafail, Salatiil, Uriil, Gudiil şi Varahil, însă cei mai importanţi dintre ei, cei mai cunoscuţi şi mai populari sunt Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil. Aceşti şapte Arhangheli sunt pomeniţi în cartea Apocalipsei ca fiind cele şapte duhuri care stau în faţa Tronului lui Dumnezeu (cf. Apocalipsa 8, 2).

Aproape 1,5 milioane de români îşi sărbătoresc onomastica de Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil

Aproape 1,5 milioane de români îşi sărbătoresc onomastica de Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil. Potrivit Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, este vorba despre 1.447.117 de persoane, dintre care 630.814 femei şi 816.303 bărbaţi care poartă numele de Gabriel/Gabriela sau Mihai/Mihaela ori derivate ale acestora.

La bărbaţi, cele mai întâlnite prenume sunt Mihai – 371.106 şi Gabriel 313.135. Se mai întâlnesc prenumele Mihail – 59.739, Mihăiţă/Mihaiţă – 29.452, Mihnea -10.733, Gavril – 17.575, Gavrilă – 6.330, Gabi – 4.141 şi Mihalache 1.552.

La prenume feminine, cele mai frecvente sunt Mihaela – 367.617 şi Gabriela – 251.588. Conform site-ului Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, la femei, se regăsesc şi următoarele prenume: Mihaiela – 6.535, Gabi – 3.453, Mihaila – 807, Mihăiţa/Mihaiţa – 589 sau Găbiţa/Gabiţa – 180.

Brîndușa Dediu

Share
go top