Tag: Cristina Toma

Articole

Vino și vezi!!!

Vino și vezi!!!
Să cinstim și să cercetăm cu toții, Biserica cea sfântă, sobornicească și apostolească! Veniți în casa Domnului, frații și surorile mele întru Hristos, ca prin voi să se cunoască De către toți casnicii voștri și de către toți cei ce vă cunosc, cele șapte Taine Sfinte, Prin care se împărtășește Harul nevăzut al Sfântului Duh, Taine care au fost instituite De Însuși Mântuitorul Hristos, pe care Sfintei Sale Biserici le-a încredințat cu scopul De a se mântui și sfinți toți credincioșii, de a se bucura de puterea pe care o dă Harul, Ce-n unii „este virtute, în alţii pocăinţă; în alţii cunoştinţă”, cum spune Sf. Maxim Mărturisitorul. Citește mai mult
faracategorie

Să ne rugăm unii pentru alţii cu iubire frăţească!

Să ne rugăm unii pentru alţii cu iubire frăţească!

„Rugaţi-vă unul pentru altul, ca să vă vindecaţi, că multă putere are rugăciunea dreptului în lucrarea ei“ (Iacob 5, 16). Adevăraţii următori ai lui Hristos, adevăraţii Săi ucenici se cunosc după iubirea pe care o manifestă aceştia faţă de aproapele, se cunosc după sufletele lor, izvoare de: compasiune, bunătate, blândeţe, bucurie de a sluji aproapelui şi de a dărui acestuia din prinosul sufletului şi inimii lor: dragoste dezinteresată, dragoste necondiţionată ce alină, ce vindecă, ce luminează, ce înfrumuseţează, ce aduce pace şi linişte sufletească, nădejde, curaj, bărbăţie, răbdare, speranţă, credinţă puternică şi nestrămutată. Citește mai mult
Articole

Doamne, nu ne lăsa să fim cuprinși de o teamă paralizantă de viruși, de boli molipsitoare!

Doamne, nu ne lăsa să fim cuprinși de o teamă paralizantă de viruși, de boli molipsitoare!
Doamne, oare de ce noi, astăzi, suntem atât de fricoși și necredincioși, Atât de egoiști și atât de săraci în iubire și solidaritate, atât de urâcioși La suflet, atât de împietriți și insensibili, atât de individualiști și răutăcioși? Citește mai mult
Articole

Când privesc Cerul Tău, Doamne, mi-e Dor de Tine, de Acasă, mi-e dor de senin şi frumos…

Când privesc Cerul Tău, Doamne, mi-e Dor de Tine, de Acasă, mi-e dor de senin şi frumos...
„Dacă pământul nu ar fi avut cer, am fi avut oare altfel de orizonturi?”- Octav Bibere.
Când privesc Cerul, călătoresc în altă lume, în lumea divină, sufletul mi se înalță pe aripi de nori luminoși, până Acasă la Doamne-Doamne, la Măicuța Sfântă, la îngerii cu aripi de iubire și lumină, la Sfinții - prietenii noștri, mijlocitorii și grabnicii noștri ajutători. Am simțit mereu că Cerul mă învață lecția credinței și nădejdii.
Citește mai mult
Articole

Viața trăită în Dumnezeu și cu Dumnezeu este o trăire în bucurie sfântă

Viața trăită în Dumnezeu și cu Dumnezeu este o trăire în bucurie sfântă Sfânta Scriptură ne îndeamnă la bucurie: „Bucurați-vă și vă veseliți;” „Bucurați-vă pururea întru Domnul;” „Bucurați-vă cu bucuria nădejdii;” „Veselia inimii este viața omului; și bucuria este îndelungarea zilelor lui." Domnul ne iubește și nu ne vrea triști, deznădăjduiți, ne vrea fericiți. Și vrea să ne dăruiască tuturor, bucuria Învierii și bucuria mântuirii. Citește mai mult
Articole

Iubirea este foc dumnezeiesc, iubirea este lumină

Iubirea este foc dumnezeiesc, iubirea este lumină

„Când de dorul dragostei cea către Dumnezeu mintea e furată, atuncea nici spre sine și nici altceva din toate cele ce sunt nu le mai simte, nici decât, pentru că fiind luminat de dumnezeiasca și nemărginita Lumină, rămâne fără simțire față de toate cele ce se fac de dânsul, așa precum și ochiul cel trupesc, pre stele nu le mai vede când răsare soarele” (I, 10) – ieroschimonahul Daniil de la Rarău. Citește mai mult
faracategorie

Când sunt în preajma unui izvor…

Când sunt în preajma unui izvor…
„La obârşie, la izvor nicio apă nu se-ntoarce, decât sub chip de nor. La obârşie, la izvor niciun drum nu se întoarce decât în chip de dor. O, drum şi ape, nor şi dor, ce voi fi, când m-oi întoarce la obârşie, la izvor? Fi-voi dor atuncea? Fi-voi nor?” (Cântecul obârşiei – Lucian Blaga) Citește mai mult
Articole

Iubirea de Dumnezeu și aproapele este cheia mântuirii

Iubirea de Dumnezeu și aproapele este cheia mântuirii

În vremea aceea a venit la Iisus un învăţător de lege, ispitindu-L şi zicând: Învăţătorule, ce să fac ca să moştenesc viaţa de veci? Dar Iisus a zis către el: Ce este scris în Lege? Cum citeşti? Iar el, răspunzând, a zis: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău şi din toată puterea ta şi din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău, ca pe tine însuţi". Atunci Iisus i-a zis: Drept ai răspuns; fă aceasta şi vei fi viu. Dar el, voind să se îndreptăţească pe sine, a zis către Iisus: Şi cine este aproapele meu? Iar Iisus, răspunzând, a zis: Un om cobora de la Ierusalim la Ierihon, şi a căzut între tâlhari, care, după ce l-au dezbrăcat şi l-au rănit, au plecat lăsându-l aproape mort. Din întâmplare, un preot cobora pe calea aceea şi, văzându-l, a trecut pe alături. De asemenea şi un levit, ajungând în acel loc, venind şi văzând, a trecut pe alături. Iar un samarinean, mergând pe cale, a venit la el şi, văzându-l, i s-a făcut milă şi, apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând pe ele untdelemn şi vin, şi, punându-l pe asinul său, l-a dus la o casă de oaspeţi şi a purtat grijă de el. Iar a doua zi, scoţând doi dinari, i-a dat gazdei şi i-a zis: Ai grijă de el şi, ce vei mai cheltui, eu, când mă voi întoarce, îţi voi da. Deci, care dintre aceştia trei ţi se pare că a fost aproapele celui căzut între tâlhari? Iar el a zis: Cel care a făcut milă cu el. Iar Iisus i-a zis: Mergi şi fă şi tu asemenea. (Luca 10, 25-37) Citește mai mult
Articole

Opusul iubirii este indiferența

Opusul iubirii este indiferența

„Opusul iubirii nu este ura, ci indiferența. Dacă iubirea este o stare sau un vis fără sfârșit, o «moștenire a Împărăției Cerurilor», indiferența este o stare în care totul devine fără sens și rost. Indiferența este o lașitate, este o lăcomie nesățioasă materializată într-un pântece plin cu un creier bine spălat. Indiferența este lipsa rugăciunii unuia pentru altul, este o paralizie a sufletului, este iadul veșnic. Indiferența este manifestarea nimicului și absurdului, este o boală duhovnicească.” (Preot Petru Munteanu) Citește mai mult
Articole

Când e toamnă în sufletul meu…

Când e toamnă în sufletul meu… Când e toamnă în sufletul meu, în cămara sa adun roade de Har, Adun seminţe de recunoştinţă pentru toţi talanţii primiţi în dar. Toamna e anotimpul când sufletul îmi îmbracă haina înţelepciunii. Toamna e anotimpul când conştientizez importanţa hărniciei şi muncii. Citește mai mult
Articole

Mă doare, Doamne!

Mă doare, Doamne!
Doamne, sufletul mă doare tare, tare, de prea mult dor, De dor de bunătate, de dor de iubire, de dor călător Prin Raiul în care nu este nici măcar o urmă de răutate, De întristare sau dezamăgire, ci este doar o imensitate De frumusețe celestă, ce-ți taie respirația și te învăluie În mantie țesută din fire de fericire pură și sfântă bucurie. Citește mai mult
go top