Tag: Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Stiri

„Viața noastră se armonizează în trăirea duhovnicească adâncă și aleasă. Descoperim viața ca dar de la Dumnezeu”

„Lumina Botezului Domnului este lumina vieții noastre și lumina întregului univers. În Botezul Domnului Iisus Hristos vedem că omul este centrul atenției și al iubirii Preasfintei Treimi. Cuvintele troparului ‘În Iordan botezându-Te, Tu, Doamne, închinarea Treimii S-a arătat’ înseamnă că întreaga Sfântă Treime S-a arătat la Botezul lui Iisus în Iordan, iar în centrul iubirii Sale era firea omenească pe care a luat-o Dumnezeu Fiul ca să o ridice din păcat, să o curățească, să o spele, să o mântuiască și să o sfințească, aducând-o la asemănarea cu Dumnezeu Cel …
Stiri

„Recunoștința este descoperită, de către sfinții părinți, ca un câmp pe care cresc toate virtuțile creștine„

„Sfântul Vasile cel Mare a îmbinat cuvântul cu fapta şi de la el ne-a rămas această înţelepciune de a mărturisi pe Dumnezeu nu doar prin scrieri sau cuvântări, ci şi prin fapte şi mai ales prin instituţii. Sfântul Vasile a creat şcoli pentru educaţia fetelor, a creat şcoli pentru meserii astfel tinerii să înveţe meserii, şi în mod deosebit lângă oraşul Cezarea Capadociei a mai construit un orăşel, numit mai târziu Vasiliada, în care se aflau case pentru bătrâni, spitale pentru bolnavi, case pentru pelerini sau călători, case de oaspeţi …
Stiri

„Biserica este spațiul recunoștinței”

„Hristos, ca slujitor al lui Dumnezeu, îi cheamă pe toţi oamenii la Cina Tatălui ceresc, adică la comuniunea vieţii veşnice. Cina avea o semnificaţie deosebită la poporul evreu. Ea era un moment de comuniune, de dialog faţă către faţă, de servire din aceeaşi mâncare şi băutură, deşi comesenii erau oameni diferiţi. Însuşi Mântuitorul a întemeiat Sfânta Taină a Euharistiei la Cina cea de Taină. Cina aceasta este, de fapt, chemarea la mântuire, la comuniunea vieţii veşnice cu Dumnezeu. De aceea, Cina este simbolul pregustării bucuriei şi binecuvântării negrăite din Împărăţia …
Stiri

”Sfinții Împărați Constantin și mama sa Elena ne îndeamnă să ținem învățătura neamului nostru românesc, a Bisericii noastre”

„Sfânta Elena este model de mamă educatoare. Ea a educat discret, dar eficient pe fiul său. Edictul de la Mediolan și toate lucrările pe care Sfântul Constantin le-a făcut în favoarea Bisericii au fost inspirate de mama sa Elena, împărăteasa. Sfântul Constantin cel Mare este chemat să ajute Biserica lui Hristos după o perioadă lungă de persecuții împotriva creștinilor întreprinse de împărații romani păgâni. El este primul împărat roman creștin.”, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Sfinţii Mari Împăraţi şi Întocmai cu Apostolii Constantin şi mama sa, Elena, sunt …
Stiri

Părinții Maicii Domnului – Sfinții Părinți Ioachim și Ana

„Uneori Dumnezeu îngăduie ca cineva să nu aibă imediat copii în baza naturii pentru a arăta că natura, dacă este roditoare, este roditoare nu de la sine prin înlănţuirea de legi oarbe ale naturii, ci este roditoare tot prin binecuvântarea lui Dumnezeu. Deci, natura umană când este sănătoasă şi roditoare este pentru că în rodirea însăşi se află lucrător harul lui Dumnezeu. Şi atunci când soţul şi soţia care doresc să aibă copii nu au copii înţeleg mai bine că naşterea de prunci este un dar de la Dumnezeu şi …
Stiri

”Viața noastră capătă sens și rost când noi avem modele de urmat, modele creștine”

„Sfântul Apostol Petru, când a fost întrebat Cine zic oamenii că sunt Eu, a răspuns şi a zis în numele celorlaţi apostoli:  Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui viu (Mt 16:16). Iar Sfântul Apostol Pavel a mărturisit că în Iisus Hristos locuieşte trupeşte toată plinătatea dumnezeirii (Col 2:9), deoarece în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, S-a arătat Dumnezeu în trup, S-a îndreptat în Duhul, a fost văzut de îngeri, S-a propovăduit între neamuri, a fost crezut în lume, S-a înălţat întru slavă (I Tim. 3, 16).”, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Biserica Ortodoxă sărbătorește la 29 iunie pe unii dintre cei mai …
Stiri

Cu bucurie în suflet și lacrimi în ochi, în noaptea de Înviere s-a cântat „Hristos a Înviat!”

„Sărbătoarea Învierii Domnului, sau Sărbătoarea Sfintelor Paști, este izvor de bucurie și pace, de lumină și speranță în lupta noastră cu greutățile vieții. Anul acesta serbăm Sfintele Paști într-o vreme de tristețe, într-o vreme de pandemie, care răspândește oamenilor teamă, teamă de îmbolnăvire și de moarte, iar autoritățile de stat sunt nevoite să ia măsuri de oprire a răspândirii bolii. În acest context, Biserica suferă mult, deoarece slujitorii ei nu se pot ruga împreună în aceeași biserică, în același locaș de cult cu credincioșii. În acest sens, casele credincioșilor din …
Stiri

„Naşterea Domnului Hristos este cel mai important eveniment din istoria lumii”

„Sărbătoarea Naşterii Domnului sau Crăciunul este, în primul rând, sărbătoarea iubirii milostive a lui Dumnezeu pentru oameni. Fiul cel Veşnic al lui Dumnezeu a coborât din Ceruri, S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om pentru a dărui oamenilor muritori viaţă veşnică. Această sărbătoare este, în acelaşi timp, sărbătoarea păcii şi a armoniei între oameni. Când Pruncul Iisus S-a născut la Betleem, îngerii din Cer au cântat Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, pe pământ pace şi între oameni bunăvoire.”  Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul …
Stiri

„Cel mai important lucru este să fii atent la pământul inimii tale”

„Semănătorul din pilda Evangheliei de astăzi este Însuși Domnul Dumnezeul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. El a ieșit din sânurile Tatălui, după cum Însuși a zis: „Eu de la Dumnezeu am ieșit“ (Ioan 17, 8), și a venit pe pământ să semene sămânța cuvântului Său. Iar țarina în care a semănat sămânța Sfintei Evanghelii este lumea aceasta pe care El a făcut-o, după cum în altă pildă a zis: „Iar țarina este lumea“ (Matei 13, 38). Din această pildă vedem că numai a patra parte din țarină, adică din lume, …
Stiri

De Sf. Ilie: „Când trăiești în iubire față de Dumnezeu, vei da din ceea ce ești”

„Sfântul Proroc Ilie, prin faptele lui, a devenit simbolul prorocilor, fiind temei al prorocilor, proroc de bază, proroc de referință, un profet care se impune nu atât prin cuvântări, cât prin fapte minunate, prin râvna sa, prin viața sfântă și prin lucrările sale binecuvântate de Dumnezeu. Sfântul Proroc Ilie a fost un om al rugăciunii al postului și al înfrânării, trăind în feciorie toată viața, a fost apărător al credinței adevărate împotriva rătăcirilor idolești, a fost un hrănitor al orfanilor și al văduvelor și milostiv, dar și apărător al celor …
go top