Tag: Preafericitul Părinte Daniel

Stiri

Sfântul Ilie din Tesba Galaadului este un „nume mare”, un bărbat ales dintre cei aleşi, a cărui pomenire se face la 20 iulie

„Sfântul Proroc Ilie a fost un om al rugăciunii al postului și al înfrânării, trăind în feciorie toată viața, a fost apărător al credinței adevărate împotriva rătăcirilor idolești, a fost un hrănitor al orfanilor și al văduvelor și milostiv, dar și apărător al celor darnici și pedepsitor al celor care săvârșesc nedreptăți sociale. Sfântul Ilie nu a scris nimic, dar prin faptele lui a devenit simbolul prorocilor, fiind temei al prorocilor, proroc de bază, proroc de referință, un profet care se impune nu atât prin cuvântări, cât prin fapte minunate, …
Stiri

„Sfinţii ar dori să fie prietenii noştri. Întrebarea este dacă noi am dori să fim prietenii lor”

„Această Duminică a Tuturor Sfinților ne arată că Duhul Sfânt vine în lume pentru a constitui Biserica instituită de Hristos și pentru a lucra sfințirea oamenilor prin Tainele Bisericii. Duhul Sfânt face din oamenii credincioși sfinți. De aceea, se spune în prochimenul Apostolului de astăzi: ‘Minunat este Dumnezeu întru sfinții Săi’ (Psalmul 67, 36). Duhul Sfânt dăruiește omului ajutor de a dezvolta chipul lui Dumnezeu din el, spre asemănarea cu Dumnezeu. Prin harul Duhului Sfânt, omul se îndreaptă mereu spre Dumnezeu Tatăl și are conștiința harică de fiu sau fiică …
Stiri

Rusaliile – Duminica Pogorârii Sfântului Duh

„Duhul Sfânt este Duhul comuniunii, deoarece adună laolaltă pe cei înstrăinați sau diferiți unul de altul. Duhul Sfânt cheamă la unitate sau comuniune diversitatea darurilor din umanitate și din natură (creație). El distribuie sau împarte darurile lui Dumnezeu pentru ca oamenii să le cunoască, să le cultive și apoi să le adune laolaltă ca pe o ofrandă de recunoștință adusă lui Dumnezeu-Dăruitorul. Duhul Sfânt nu Se arată în chip de om, dar dorește să facă din fiecare om credincios un chip al lui Hristos Dumnezeu-Omul. Iar cea mai frumoasă rodire …
Stiri

„Femeia creștină este cea care înnobilează un neam și o familie”

„Femeile mironosițe reprezintă pe toate femeile care cer ajutorul lui Hristos pentru a putea crește copiii în credință, pentru a fi soții credincioase în familie și femei evlavioase în Biserică, pentru a fi purtătoare de valori ale credinței, deoarece uleiurile aromate de mare preț, pe care femeile credincioase le aduc lui Hristos, sunt darurile sau valorile credinței în Hristos, bogăția spiritualității sau a legăturii omului cu Dumnezeu, adică darurile Duhului Sfânt primite de oamenii credincioși ca arvună a bunătăților veșnice din Împărăția Preasfintei Treimi.” Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe …
Stiri

”În momentul în care ne dorim să fim cu Dumnezeu, Dumnezeu ne îmbrățișează”

”În Sfânta Evanghelie care se citește la Liturghia din Duminica a XXXII-a după Rusalii vedem cum schimbarea modului de a fi al unui bogat poate să-i aducă mântuirea, atunci când din lacom devine milostiv, arătând pocăință și fapte de pocăință. Pacea, bucuria și fericirea nu se dobândesc doar prin acumulare de bunuri materiale. Zaheu vameșul este singurul bogat, dintre cei prezentați de Sfântul Evanghelist Luca, care se mântuiește, chiar dacă înainte de întâlnirea cu Mântuitorul Iisus Hristos era preocupat doar de îmbogățire, asuprind mulți oameni și răpind avutul lor.” Preafericitul …
Stiri

„Omul are viața după cum gândește”

„Sfântul Ioan Botezătorul este ocrotitorul tuturor celor care se nevoiesc, care nu-și adaptează modul de a gândi și de a trăi la starea lumii căzute. El se lupta singur într-o societate coruptă, decăzută, o societate rătăcită. Era glasul celui ce strigă în pustie, era glasul lui Dumnezeu care trezește conștiințe rătăcite și suflete pustiite din cauza lipsei legăturii sufletului cu Dumnezeu, izvorul vieții. Sfântul Ioan Botezătorul are o valoare duhovnicească pentru întreaga Biserică și reprezintă starea de veghe a conștiinței creștine, a conștiinței Bisericii. De asemenea, el este un luptător …
Stiri

„Când Mântuitorul Se botează, cerurile se deschid şi Duhul Sfânt coboară peste umanitatea lui”

„Botezul nu ne dăruieşte doar iertarea păcatelor, a păcatului strămoşesc şi a păcatelor personale dacă cel ce se botează este adus, ci ne dăruieşte şi înfierea. Devenim fii ai lui Dumnezeu după har şi totodată ne dăruieşte şi arvuna învierii. Mai întâi învierea sufletului din moartea pricinuită de păcat şi apoi învierea trupului la Învierea cea de obşte. Botezul Domnului, deşi în prima parte a sa este o împlinire a tradiţiei iudaice mai ales exprimată prin Sfântul Ioan Botezătorul, în a doua parte are ceva nou şi anume, deschide uşile …
Stiri

Sfântul Vasile cel Mare – un nou început

„Sfântul Vasile cel Mare era un apărător al dreptei credințe în fața ereziilor, un mare rugător și, în același timp, un mare filantrop, iubitor de săraci, bătrâni, bolnavi și de orfani. Acolo unde umanitatea, demnitatea umană era umilită, el o ridica prin grija față de cei aflați în dificultate”. Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române În prima zi a Anului Nou, 1 ianuarie, 2022, la Parohia „Sfinții Voievozi” din Săvinești, a fost săvârșită Sfânta Liturghie a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei, de către părintele paroh Petru …
Stiri

Părinții Maicii Domnului – Sfinții Părinți Ioachim și Ana

„Uneori Dumnezeu îngăduie ca cineva să nu aibă imediat copii în baza naturii pentru a arăta că natura, dacă este roditoare, este roditoare nu de la sine prin înlănţuirea de legi oarbe ale naturii, ci este roditoare tot prin binecuvântarea lui Dumnezeu. Deci, natura umană când este sănătoasă şi roditoare este pentru că în rodirea însăşi se află lucrător harul lui Dumnezeu. Şi atunci când soţul şi soţia care doresc să aibă copii nu au copii înţeleg mai bine că naşterea de prunci este un dar de la Dumnezeu şi …
Stiri

”Viața noastră capătă sens și rost când noi avem modele de urmat, modele creștine”

„Sfântul Apostol Petru, când a fost întrebat Cine zic oamenii că sunt Eu, a răspuns şi a zis în numele celorlaţi apostoli:  Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui viu (Mt 16:16). Iar Sfântul Apostol Pavel a mărturisit că în Iisus Hristos locuieşte trupeşte toată plinătatea dumnezeirii (Col 2:9), deoarece în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, S-a arătat Dumnezeu în trup, S-a îndreptat în Duhul, a fost văzut de îngeri, S-a propovăduit între neamuri, a fost crezut în lume, S-a înălţat întru slavă (I Tim. 3, 16).”, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Biserica Ortodoxă sărbătorește la 29 iunie pe unii dintre cei mai …
Stiri

„Chemarea noastră este să adăugăm viață zilelor, iar viața este Dumnezeu”

”Duhul Sfânt Se coboară în formă de limbi ca de foc și pentru a arăta că ‘focul’ harului este curățitor de păcate, după cum focul fizic este curățitor de rugină. Când metalele sunt ținute mai mult timp în foc, rugina, praful sau zgura de pe ele se curăță, iar ele devin incandescente sau luminoase, și nu mai sunt rigide, ci devin flexibile, pot lua o formă nouă, una pe care n-au avut-o înainte. Deci, Duhul Sfânt, asemenea focului material pe care îl cunoaștem noi, curățește duhovnicește pe om de rugina …
go top