Unui om sincer îi poţi privi sufletul ca într-o oglindă

Sinceritatea şi adevărul
sunt vitale în relaţiile umane.
Sinceritatea şi adevărul
sunt vitale în relaţia cu Doamne,
Fiindcă sinceritatea este
lumina faptelor noastre,
Este stânca, temelia
de nezdruncinat a vieţii spirituale.

Adevărul este o lumină divină
care străluceşte peste veacuri,
Şi Dumnezeu care este Adevărul
cel veşnic, ne vrea sinceri,
Căci adevărul şi sinceritatea sunt:
iubire, lumină, simplitate,
Cinste, onestitate, curaj, înţelepciune,
puritate, autenticitate.

Sinceritatea înseamnă gânduri și fapte,
Care ne reprezintă în totalitate.
Om şi adevăr se întâlnesc prin sinceritate.
A fi sincer înseamnă să fii cu adevărat cine eşti,
Nu cine crezi că eşti sau cred cei din jur că ai fi.
Omul sincer se decoperă cu bune şi cu rele.
Omul sincer se decoperă cu lumini şi umbre.
Nu vrea niciodată să pară mai bun decât este.
Omul sincer este o carte
deschisă, cu pagini curate
Şi murdare, cu poveşti
frumoase şi cu poveşti urâte.
Omul sincer recunoaşte
întotdeauna când greşeşte.
Unui om sincer îi poţi ierta
cu uşurinţă greşelile toate,
Fiindcă sinceritatea lui
te dezarmează, te îmblânzeşte.

Omul sincer îşi conștientizează
neputinţa sa în faţa păcatului.
Conştientizează că, fără Dumnezeu
nu poate ţine piept răului.
Omul sincer, recunoscându-şi
lipsurile şi slăbiciunile se smereşte,
Strigă la Domnul să-l scoată
din întuneric şi ajutor de la El primeşte.

Doar într-o inimă sinceră
şi smerită Sfântul Duh sălăşluieşte.
Fără minciună legea se împlineşte
şi înţelepciunea se desăvârşeşte.
Omul care iubeşte adevărul,
fără nicio teamă pe Hristos mărturiseşte.
Fericit cel curat cu inima, ce sincer
pe Dumnezeu şi aproapele iubeşte!
Fericit cel ce pe altarul adevărului
şi iubirii sincere se jertfeşte!

Unui om sincer îi poţi privi
sufletul ca într-o oglindă.
Pe faţa unui om sincer şi curat
poţi citi tot ce-l frământă.
Poţi vedea orice tristeţe,
orice dezamăgire, orice durere,
Poţi vedea şi bucuria, şi speranța
și autentica fericire.

Să admirăm curajul unui om
de a fi sincer într-o lume,
În care falsitatea, miciuna,
viclenia sunt la loc de cinste!
Să fim cu toții de partea adevărului
în orice împrejurare,
Indiferent de mulțimea obstacolelor
ce ni se pun în cale,
De cei ce doresc ca adevărul
să fie învins de minciună,
De cei ce pe drumul vieții se țin
cu falsitatea de mână.

Să ne dorim să fim cu suflet
de copil sincer, pur și curat!
Să nu ascultăm de cei ce ne-nvață
că sinceritatea e un păcat
Și minciuna o virtute, să credem
că adevărul mereu va-nvinge!
Să credem că adevărul este
curățenie sufletească, este Iubire!

Să cunoaștem importanța cunoașterii
și ancorării în Adevărul divin!
Să credem fără nicio îndoială,
că Adevărul este Medicul cel Bun,
Ce ne redă sănătatea, pacea sufletească,
bucuria ce ne vindecă deplin!
Să ne îndepărtăm de cel rău –
împăratul minciunii, împăratul viclean!

Doar cu Hristos – „Calea, Adevărul
și Viața” – să călătorim în viața noastră,
Ca să străbatem drumul de la minciună
la adevăr, de la-ntuneric la lumină!
Numai cu Hristos alături de noi și în noi,
ne vom înveșmânta în puritate,
În sinceritate și adevăr – principii sănătoase
de viață, valori autentic creștine!

Cristina Toma

go top