BISERICA ȘI ȘCOALA – FACTORI PRIMORDIALI ÎN EDUCAȚIA RELIGIOASĂ Interviu „Misiunea Bisericii în educația religios morală a tinerilor”- acordat de Pr. prof. dr. Bogdan Racu – Inspector pentru Învăţământ şi Cateheză în cadrul Arhiepiscopiei Iaşilor

BISERICA ȘI ȘCOALA – FACTORI PRIMORDIALI ÎN EDUCAȚIA RELIGIOASĂ Interviu „Misiunea Bisericii în educația religios morală a tinerilor”- acordat de Pr. prof. dr. Bogdan Racu – Inspector pentru Învăţământ şi Cateheză în cadrul Arhiepiscopiei Iaşilor

Biserica Ortodoxă Română este preocupată în permanență de educația moral-sprituală a copiilor și a tinerilor, contribuind din plin la modelarea și formarea persoanei umane, prin implicarea responsabilă în viața societății.
Sfântul Ioan Gură de Aur, într-una din omiliile sale, spune: „Nu există artă mai frumoasă decât arta educaţiei. Pictorul şi sculptorul fac doar figuri fără viaţă, dar educatorul crează un chip viu; uitându-se la el, se bucură şi oamenii, se bucură şi Dumnezeu.”
Prof. Vasilica Dimitriu Sîrghie: – Părinte inspector, cât de importantă este educaţia morală în viaţa tinerilor?
Pr. prof. dr. Bogdan Racu: – Educația este esențială în viața oricui, ea cuprinde în sine acea devenire a omului care îl așează în dimensiunea veșnică a vocației sale. Ea este cu atât mai important în viața copiilor și a tinerilor pentru că în această etapă a vieții se așează bazele dezvoltării viitoare a omului matur. Educația nu trebuie să se rezume doar la respectarea unor reguli morale, ci trebuie să aibă ca obiectiv legătura conștientă a omului cu Dumnezeu prin trăirea vieții dumnezeiești spre care ne îndrumă rânduielile Bisericii.
Prof. Vasilica Dimitriu Sîrghie: – Care credeţi că este legătura dintre Școală şi Religie?
Pr. prof. dr. Bogdan Racu: – Legătura ar trebui să fie una complementară. Școala ne învață, ne formează pentru viață, iar religia ne deschide o perspectivă mai largă și ne formează pentru o viață veșnică. Școala ne învață să privim lumea această cu frumusețile ei, să-i cunoaștem legile care o guvernează, ne pune în legătură cu experiențea umană de până la noi. Religia ne vorbește despre Creatorul cerului și al pământului, de Cel ce toate cu înțelepciune le-a făcut (Psalm 103, 25) și ne oferă calea de a stăpâni pământul, dar și de a moșteni cerul.
Prof. Vasilica Dimitriu Sîrghie: – Se mai discută în zilele de astăzi despre rolul pe care îl joacă educaţia religioasă în viaţa noastră?
Pr. prof. dr. Bogdan Racu: – Cu siguranță că da. Ceea ce contează este modul cum se face acest lucru. Vorbesc despre acest lucru profesorii care predau disciplina Religie, bunicii și părinții care își duc copiii la Biserică, cei care se implică în activitatea socială cu încredințarea că slujesc lui Dumnezeu etc. Vorbesc despre rolul pe care îl joacă educația religioasă și aceia care îl contestă, dar neputând neglija setea de nemurire a omului încearcă s-o abată de la drumul care duce la Dumnezeu, izvorul vieții și al nemuririi, și s-o potolească prin lucrurile trecătoare ale acestei lumi.
Prof. Vasilica Dimitriu Sîrghie: – Care este rolul autoeducaţiei în viaţa unui om?
Pr. prof. dr. Bogdan Racu: – Cât trăiește, omul învață. De aceea sunt promovate astăzi programe diverse de învățare pe tot parcursul vieții. Cea mai profundă formă de învățare este aceea experimențială, pentru că ea îl angajează pe om. Experiența se imprimă asupra personalității omului și-l definește pentru că de cele mai multe ori ea este rezultatul asumării unor alegeri pe care le face o persoană. Rolul autoeducației în viața unui om este acela de a-i întări voința, de a-i descoperi limitele și neputințele. De aceea în relația sa cu Dumnezeu, omul aduce lucrarea sa și o așează sub binecuvântarea și purtarea Lui de grijă care pe cele cu neputință la oameni le face cu putință (Matei 19, 26).
Prof. Vasilica Dimitriu Sîrghie: – Există tehnici speciale pentru a-i face pe tineri să îmbrățișeze latura spirituală?
Pr. prof. dr. Bogdan Racu: – Da. Cea mai specială dintre ele este iubirea lui Dumnezeu și a aproapelui. „Iubește și fă ce vrei!” exprima aforistic Fericitul Augustin această tehnică. Această tehnică special ne-a fost încredințată de către Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Care le-a spus ucenicilor: „Poruncă nouă dau vouă: Să vă iubiţi unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul pe altul. Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii” (Ioan 13, 34-35).
Prof. Vasilica Dimitriu Sîrghie: – Astăzi, observăm că tânăra generație este absorbită de tehnologie. Ce credeți că trebuie să facă Biserica, familia în acest context?
Pr. prof. dr. Bogdan Racu: – Să fie absorbite de dragostea întru Hristos față de acești tineri. Să-i valorizeze și să le ofere experiențe formative. Să-i învețe că nu instrumentul săpânește pe om, ci omul folosește instrumentul în interesul său. Tehnologia, nefiind scop în sine, se propune astfel pentru cine nu are un scop în viață. De aceea, rolul Bisericii și al familiei este de a-l ajuta pe tânăr să-și găsească și să își împlinească scopul în viață.
Prof. Vasilica Dimitriu Sîrghie: – Între severitate și toleranță, unde trebuie să se poziționeze preotul și profesorul de religie?
Pr. prof. dr. Bogdan Racu: – Exact la mijloc. Sever cu sine și îngăduitor cu ceilalți.
Prof. Vasilica Dimitriu Sîrghie: – Sunteţi cunoscut ca un prieten şi îndrumător deosebit al tinerilor. Am dori, în câteva cuvinte, să caracterizați tineretul român al zilelor noastre.
Pr. prof. dr. Bogdan Racu: – În primul rând, cred că nu este potrivit să etichetezi pe cineva, poate cel mult doar într-o postare pe facebook. Tinerii de astăzi sunt aceeași cu cei dintotdeauna, doar că diferă contextul în care trăiesc și provocările pe care le întâmpină. Tinerețea are în modul ei de a fi exuberanța și starea de visare, planuri mărețe și o mare doză de curaj care te determină să mergi înainte, oricât de greu ți-ar fi. Are sănătatea trupului, inocența sufletului, ocrotirea familiei și marea dorință de afirmare. Dacă toate acestea sunt ținute în echilibru, tânărul merge pe calea maturizării, „la starea bărbatului desăvârşit, la măsura vârstei deplinătăţii lui Hristos” (Efeseni 4,13). Aşa cum spune Sfântul Simeon Noul Teolog, omul „creşte în fiecare zi în vârsta duhovnicească, desfiinţând cele ale cugetului pruncesc şi înaintând spre desăvârşirea bărbătească. De aceea, pe măsura vârstei i se schimbă şi puterile şi lucrările fireşti”.
Prof. Vasilica Dimitriu Sîrghie: – Vă rugăm să adresați un mesaj tinerilor, atât celor care se află în Biserică, cât și celor din afara Ei, în special, pentru cititorii Revistei de cultură și spiritualitate Ortodoxă „Calea spre Lumină”?
Pr. prof. dr. Bogdan Racu: – Le doresc să afle calea spre Lumină, să-L descopere pe Hristos, „Lumina lumii”, Cel Care ne-a spus: „Eu sunt Lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.” (Ioan 8, 12)
Prof. Vasilica Dimitriu Sîrghie: – Vă mulțumim, părinte inspector, pentru amabilitate și disponibilitate! Ne rugăm Milostivului Dumnezeu să dăruiască tuturor sănătate şi mântuire, pace şi fericire, dimpreună cu bucuria de a-şi păstra totdeauna credinţa ortodoxă, unitatea de neam şi spiritualitatea românească!

Interviu realizat de prof. Vasilica Dimitriu Sîrghie –
Colegiul Național „M. Sadoveanu”-Pașcani

go top