Dacă

Dacă

Dacă din viața noastră
nu L-am alunga pe Hristos,
Nu ne-am lipsi de Viață,
de Adevăr, de pace, de frumos.
Nu ne-am lipsi de iubire, bucurie,
nădejde, blândețe, bunătate,
Credință, smerenie, îndelungă-răbdare,
curaj, putere, sănătate.

Dacă nu am ține cu strășnicie
ușa sufletului încuiată
Ca să nu intre înlăuntru, Iisus –
Izvor de iubire necondiționată –
Dacă icoana sufletului nu ne-ar fi
de mâlul patimilor întinată,
Nu ne-am lipsi de căldura
focului divin, de lumina neînserată.
Dacă am fi mereu îndrăgostiți de Dumnezeu,
Dacă am avea mereu un dor puternic de El,
Dacă dobândirea Sfântului Duh ar fi al nostru țel,
Dacă am fi însetați de iubire divină mereu,
Nu L-am mai răstigni în fiecare clipă pe Hristos.
Nu L-am trăda ca Iuda cel lacom și nemilos.
Nu I-am răsplăti cu ură și răutate, iubirea.
Nu I-am răsplăti cu nerecunoștință, milostivirea.
Dacă nu ne-am împrieteni
cu cel rău și viclean,
Dacă nu ne-am irosi
al vieții timp prețios în van,
Dacă nu am fi lași și fricoși
să-L mărturisim pe Dumnezeu,
Dacă nu am fi adânciți
într-un somn spiritual și greu,
În grădina sufletului ne-ar înflori
flori cu petale de credință,
Și-n războiul duhovnicesc
am fi binecuvântați cu biruință.
Dacă nu am fi leneși la rugăciune,
Dacă nu am fi săraci în fapte bune,
Dacă nu am fi judecători și farisei,
Dacă nu am fi nemiloși, cârtitori și răi,
Nu am întrista și alunga de la noi, Duhul Sfânt.
Nu ne-am crede mici dumnezei pe pământ.
Ne-am cerceta adâncul inimii noastre
Și-am asculta de glasul conștiinței aspre.
Am asculta de glasul Judecătorului Înțelept,
Și năvălirilor patimilor le-am ține piept.
Am fi bravi ostași ai Dreptului Împărat,
Ai lui Hristos, Cel fără de niciun păcat.
Dacă am iubi, cinsti și cerceta
Biserica – Casa lui Dumnezeu –
Dacă am împlini cu demnitate
mandatul de credință, străbun,
Dacă în viață am avea model
pe semenul cu suflet frumos și bun,
Dacă în pace și armonie
am trăi cu toții: și el, și tu, și eu,
Lumea în care trăim ar fi o lume divină.
Ar fi o lume înveșmântată în iubire și lumină.
Ar fi o lume – Spațiul Învierii lui Hristos.
Și ce frumos ar fi! Ce minunat și ce frumos!

Cristina Toma

Share
go top