Declarație de iubire

Declarație de iubire

„Ştiu faptele tale; iată, am lăsat înaintea ta o uşă deschisă, pe care nimeni nu poate să o închidă, fiindcă, deşi ai putere mică, tu ai păzit cuvântul Meu şi nu ai tăgăduit numele Meu” (Apocalipsa Sfantului Apostol Ioan, cap. 3, versetul 8).

Bunul Dumnezeu ne lasă la toţi o uşă deschisă, în iubirea şi milostivirea Sa, chiar dacă mulţi din jurul nostru ne consideră nedemni de iertarea şi iubirea Lui, dar numai Domnul ne cunoaşte cu adevărat inima noastră, numai El ştie pocăinţa noastră. Numai Domnul cunoaşte cu adevărat, dacă am păzit Cuvântul Său şi nu am tăgăduit numele Lui. Orice om, oricât de păcătos ar fi, mai are o nădejde la mântuire, mai are o nădejde că poate pune început bun în viaţa sa, deşi are o putere mică, fiindcă cu ajutorul Bunului Dumnezeu această putere poate deveni mare şi îl poate ajuta să devină învingător în lupta cu greşelile, cu păcatele şi patimile sale… Orice creştin poate fi primit din nou ACASĂ precum a fost primit cu multă iubire şi iertare fiul risipitor, dacă îşi doreşte cu adevărat întoarcerea sa acolo…

„… am lăsat înaintea ta o ușă deschisã, pe care nimeni nu poate sã o închidă” – o declaraţie minunată de dragoste, pe care Domnul ne-o face în orice clipă, o declaraţie de iubire necondiţionată, o declaraţie care ne ajută să nu ne simţim niciodată singuri şi părăsiţi pe drumul vieţii, care ne ajută să ne ştim ocrotiţi de Bunul Dumnezeu, Ce ne deschide toate uşile pe care vor să ni le închidă potrivnicii noştri, potrivnicii credinţei noastre adevărate, potrivnicii Bisericii lui Hristos…
Doamne, ajută-mă, ca și întreaga mea viață să fie o declarație de dragoste pentru Tine și aproapele! Aș fi atât de fericită și de binecuvântată dacă aș auzi cu urechile inimii, aceste cuvinte ale Tale: „Știu faptele tale înveșmântate în iubire necondiționată, iată am lăsat înaintea ta o ușă larg deschisă, ușa iubirii, a iubirii care își are izvorul în Mine, și această ușă nimeni nu a putut să o închidă, fiindcă iubirea este forța acestei lumi, fiindcă dragostea nu cade niciodată, dragostea cu care ți-ai îmbrăcat întreaga ființă, nu a putut fi învinsă în războiul purtat de cel rău cu tine. Deși ai avut putere mică, tu ai iubit mult, ai păzit cuvântul Meu, ai păzit poruncile iubirii și nu ai tăgăduit numele Meu, cu iubire M-ai mărturisit, din iubire nu te-ai rușinat să arăți tuturor că vrei sã fii ucenica și următoarea Mea.”
Doamne, ajută-mă să las mereu deschisă ușa iubirii divine, nu mă lăsa să Te țin la ușa sufletului și să nu Te las să fii Oaspete al inimii mele! Doamne, vreau ca toate ușile și ferestrele ființei mele să fie larg deschise, ca să fiu înveșmântată în lumina Ta cea sfântă, care alungă orice întuneric al păcatului, oricât de adânc ar fi el! Doamne, fără Tine nu am nicio putere în războiul duhovnicesc, fără Tine – Ajutător și Sprijinitor – nu am forța necesară pentru a ține piept vrăjmașului diavol, pentru a ține ușile virtuților creștine deschise și pentru a Te mărturisi cu întreaga mea viață! Doar Tu îmi insufli puterea de a ține piept răului din mine și din afara mea, doar Tu mă înarmezi cu curajul necesar pentru a Te mărturisi într-o lume în care multe uși Ți s-au închis, într-o lume săracă în iubire, într-o lume în care Cuvântul Tău nu mai este ascultat și înțeles, într-o lume care a uitat că, nu numai cu pâine se poate hrăni omul, într-o lume care tăgăduiește din ce în ce mai mult numele Tău, într-o lume în care libertatea cu care ne-ai înzestrat cu dărnicie, nu mai este folosită într-un mod responsabil.
Doamne, ajută-mă să am o credință lucrătoare, bogată în fapte bune și frumoase, în fapte de iubire, credință, smerenie și milostivire! Ajută-mă, Doamne, să răspund tuturor declarațiilor Tale de iubire, cu declarații de iubire, materializate în fapte înveșmântate cu ascultare, evlavie, recunoștință, autentică mărturisire, slujire, priveghere și cu jertfa iubirii! Doamne, deschide-mi ușa credinței roditoare, ușa mântuirii, ușa Învierii pe care nu o poate închide nimeni! Doamne, ajută-mă să nu mă îndrept niciodată spre ușile păcatului, ușile deschise larg de vrășmașul diavol, uși care se deschid cu cheia libertății iresponsabile, cu cheia împietririi sufletești, cu cheia uitării de Tine, cu cheia tăgăduirii numelui Tău, cu cheia mândriei, mândrie ce te face să te consideri buricul pământului, ce te face să crezi că ai puteri nemăsurate, ce te îndeamnă la neascultarea și nepăzirea cuvântului lui Dumnezeu!
Doamne, deschide-mi ușa dorului de Tine, deschide-mi ușa dorului de cuvântul Tău, ușa dorului arzător de Tine, pe care nu o poate închide nimeni, pe care nu o poate închide nicio legiune de diavoli, nicio patimă, nicio forță din lumea pământească!
Deschide-mi, Te rog, ușa ce duce spre spațiul minunat al vieții, spre spațiul Învierii Tale, spre spațiul Iubirii, Credinței, Nădejdii, Luminii, Rugăciunii și Smereniei, spre spațiul Adevărului și Înțelepciunii, Curajului și Răbdării, Milostivirii și Compasiunii, Prieteniei și Comuniunii, Libertății responsabile, Păcii și Bucuriei sfinte! Doamne, deschide-mi, Te rog, ușa Vieții veșnice, pe care nimeni nu poate să o închidă!!!
Doamne, ajută-mă să rup paginile murdare ale cărții vieții mele, după care voi fi judecată în fața Tronului Sfintei Treimi! Amin.

Cristina Toma

Share
go top