Iubirea autentică este atentă și ocrotitoare

Iubirea autentică este atentă și ocrotitoare

Iubirea autentică nu poate
rămâne nepăsătoare
La ce se întâmplă în jurul ei,
e atât de simțitoare,
Atât de sensibilă și gingașă
și puternic o doare,
Când cel drag trăiește o
dezamăgire foarte mare,
Când cel drag e cuprins
de tristețe apăsătoare,
Și în sufletul lui nu mai
luminează nicio rază de soare,
Nori întunecați de furtuni
și încercări, dându-i târcoale,
Ape de griji și necazuri,
răsturnându-i barca vieții sale.

Iubirea autentică este atentă și ocrotitoare

Iubirea autentică e colac de
salvare pentru cei naufragiați.
E ancoră puternică și tare
pentru cei ce se simt îngenuncheați
De greutatea Crucii Spirituale,
ce li se pare uneori ca de plumb.
Iubirea necondiționată luminează
puternic și veșnic, ca un nimb.

Iubirea autentică e înaripată cu aripi
de rugăciune, lumină și iubire.
Iubirea „răstignită și înviată” și-a
însușit lecția atenției și este ocrotire.
Iubirea adevărată e atentă la emoțiile
și trăirile celor dragi și, nu numai,
E atentă, delicată, discretă, solidară
și nimic în schimb nu vrea să-i dai.
Vrea doar să trăiască bucuria infinită
a dăruirii și bucuria sfântă a slujirii,
Și nu pune preț pe vorbe fără sens
și conținut, ci doar pe trăirea comuniunii.

Iubirea autentică e universală, nu are
granițe, nu se împiedică de bariere.
Iubirea autentică vorbește un limbaj
înțeles ușor, de toți oamenii din lume
Și reușește să deslușească tainele celor
mai adânci tăceri, ale multor mistere
Ce și-au găsit locaș primitor, în sufletul
aproapelui temător, ce are o reținere
Spre deschidere și împărtășirea bucuriilor
sau durerilor pe care le trăiește.
Iubirea autentică „citește” și deschide
groase lacăte sufletești, bine ferecate.

Autentica iubire este o adevărată
binecuvântare, este o însușire dumnezeiască.
Fericiți sunt, așadar, toți cei ce-au reușit cu ea,
întreaga ființă să-și împodobească.
Fericiți sunt cei care trăiesc starea
iubirii atente, starea iubirii ocrotitoare.
Fericiți sunt cei iubitori, ce luminează
totul în jur, ca un luminos soare.
Fericiți sunt cei cu inima ocean de iubire,
„următori” ai Mântuitorului Hristos.
Fericiți sunt cei ce iubesc și sunt iubiți
autentic, sincer, veșnic… frumos.

Cristina Toma

go top