Jertfa iubirii

Jertfa iubirii

Modelul nostru de Om este lisus Hristos, Cel ce, Dumnezeu fiind, a lăsat slava Sa cea dumnezeiască şi S-a făcut om, pentru mântuirea noastră. Venind în lume şi trăind ca un om, lisus ne-a dat exemplu de smerenie, de iubire, de răbdare, de iertare, de înţelepciune, de ascultare, de implicare şi mai ales de jertfă.
Mântuitorul a adus în lume lumina Adevărului, i-a învăţat pe oameni cu timp şi fără timp, a săvârşit mari şi nenumărate minuni şi, totuşi, nu prin acestea ne-a mântuit pe noi. Mântuirea lumii s-a făcut prin jertfa Sa de pe Cruce. Prin această jertfă, lisus ca om, dar şi ca Dumnezeu în acelaşi timp, ne-a răscumpărat din robia păcatului, moartea Sa a biruit moartea noastră, iar Învierea Sa ne-a deschis şi nouă calea Învierii. Sângele Său vărsat pe Cruce a spălat păcatele noastre şi ne uneşte permanent cu Dumnezeu în Sfânta Taină a Împărtăşaniei.
Jertfa de sine pentru binele celorlalţi este semnul iubirii desăvârşite, după cum însuşi Mântuitorul ne spune: „Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să şi-l pună pentru prietenii săi” (loan 15,13). Din exemplul şi din învăţătura Mântuitorului învăţăm că la temelia jertfei celei adevărate stă întotdeauna iubirea. De aceea, fie că postim, fie că ne rugăm, fie că ne ostenim în vreun fel, pe toate trebuie să le facem din iubire faţă de Dumnezeu şi faţă de semeni, iar nu din obligaţie. Sfântul Apostol Pavel ne lămureşte în acest sens spunând: „De aş grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare şi chimval răsunător. Şi de aş avea darul proorociei şi tainele toate le-aş cunoaşte şi orice ştiinţă, şi de aş avea atâta credinţă încât să mut şi munţii, iar dragoste nu am, nimic nu sunt” (I Corinteni 13,1-2).
Jertfa noastră în această lume este asemenea crucii pe care fiecare creştin o poartă zilnic pe calea lui spre mântuire. Ne jertfim pe crucea vieţii noastre ori de câte ori uităm de noi pentru a-l ajuta pe celălalt, ori de câte ori răbdăm şi iertăm pe fraţii care ne-au greşit, ori de câte ori renunţăm la orgoliile sau la plăcerile noastre egoiste pentru a fi sensibili la necazurile şi greutăţile celor din jurul nostru.
Jertfa din iubire stă la temelia tuturor realizărilor lumii, începând cu jertfa mamei pentru naşterea şi creşterea copiilor ei, continuând cu jertfa celor care din iubire pentru Dumnezeu au părăsit plăcerile acestei vieţi pentru a sluji doar Domnului în mănăstiri, jertfa martirilor pentru apărarea şi păstrarea dreptei credinţe, jertfa eroilor pentru apărarea ţării, jertfa oamenilor de cultură şi de ştiinţă care au contribuit la progresul cunoaşterii, şi mergând până la jertfa fiecăruia dintre noi atunci când folosim darurile pe care le-am primit de la Dumnezeu pentru a face întotdeauna binele.

Sub îndrumarea domnului Gheorghe Măriuța

go top