„Lucrurile măreţe încep întotdeauna din interior”

„Lucrurile măreţe încep întotdeauna din interior”

De multe ori, mi-am pus o întrebare:
care e secretul lucrurilor măreţe,
Cum cresc şi rodesc ele din seminţe
de vise frumoase şi îndrăzneţe?
E greu răspunsul la această întrebare?
Voi îl cunoaşteţi sau aveţi nevoie de ajutor?
Uitaţi, ce am aflat de curând: „Lucrurile
măreţe încep întotdeauna din interior.”

M-am întors în timp şi am încercat să-mi amintesc
dacă am înfăptuit un lucru măreţ
Şi cum a luat el viaţă, care a fost motorul
ce a pus totul în mişcare şi ce i-a dat preţ.
Am încercat să îmi amintesc, dacă sămânţa lui
a încolţit mai întâi în al sufletului ogor
Şi dacă a fost semănată adânc acolo,
de mine sau de un semen binevoitor.

Am încercat să îmi amintesc care
a fost starea ce îmi înveşmânta atunci fiinţa.
Şi am realizat că în suflet mi-era cald,
mi-era soare, eram prietenă cu credinţa.
Cu credinţa că Doamne mă va ajuta
să înfăptuiesc acel lucru măreţ, acel vis frumos,
Cu credinţa că Doamne lucrează alături
de mine la împlinirea acelui lucru de folos.

Mi-am amintit cât de încrezătoare eram atunci,
că dacă ai credinţă cât un bob de muştar,
Tot ce Îi ceri bun frumos şi de folos în rugăciuni
lui Doamne, primeşti cu prisosinţă-n dar.
Primeşti: lumină şi înţelepciune pentru minte,
primeşti putere şi voinţă, curaj şi răbdare.
Primeşti răspunsuri şi soluţii la dileme
şi probleme, ce pot să-ţi aducă obstacole în cale.

Da: „Lucrurile măreţe încep întotdeauna
din interior.” Încep din: credinţă, pace, bucurie,
Speranţă, optimism, îndrăzneală, libertate
responsabilă, încredere, smerenie, hărnicie.
Lucrurile măreţe au punct de plecare:
talanţii (aptitudinile, abilităţile şi cunoştinţele noastre).
Au punct de plecare: voinţa şi forţa noastră interioară,
o foame puternică şi o sete mare
De frumos, de dăruire, de iubire, de bine,
de creativitate, de responsabilitate şi implicare.

Ca să faci un lucru măreţ trebuie să-ţi doreşti aceasta,
cu toată fiinţa ta: minte, suflet şi inimă.
Ca să faci un lucru măreţ, nu trebuie să fii
niciodată împins de la spate de cineva din urmă.
Ca să faci un lucru măreţ trebuie să-L primeşti
cu iubire pe Domnul în inima şi sufletul tău,
Şi să crezi cu tărie că nimic bun şi frumos
nu înfăptuieşti, fără a Sa milostivire şi ajutorul Său.
Să conştientizăm că în noi există forța
năzuințelor morale supreme şi a unor idealuri înalte
Al căror scop nu poate fi atins, dacă în Haina
Sfântului Duh nu avem sufletele înveşmântate.
Să cercetăm adânc în peştera sufletelor noastre
ca să scoatem la lumină talanţi preţioşi, nefolosiţi!
Să scoatem la lumină diamantul dumnezeirii
dinlăuntrul nostru şi să forăm acolo neobosiţi!

Să învăţăm că: Lucrurile măreţe încep întotdeauna
din interior şi că de noi depinde să fim ziditori
De catedrale pentru Doamne, că de noi depinde
dacă suntem ai lui Hristos – vrednici următori.

Cristina Toma

go top