„Ora de după ora de religie”- modalitate de comunicare, cunoaştere şi apropiere de valorile spiritualităţii ortodoxe

„Ora de după ora de religie”- modalitate de comunicare, cunoaştere şi apropiere de valorile spiritualităţii ortodoxe

Ora de religie îşi găseşte locul binemeritat în şcoala românească, într-un timp în care elevul, creştinul în devenire este în căutare de valori, de modele pentru a se forma ca personalitate religios-morală.
În statele membre ale Uniunii Europene, educaţia religioasă este prezentă, formând caractere, operând cu noţiuni ce trebuie să trezească în sufletul elevului sentimente şi convingeri, care să-l determine să acţioneze nu doar pentru propria perfecţionare spirituală, ci şi pentru a celor din jur, toate acestea sub semnul iubirii, al libertăţii şi într-o legătură permanentă cu Dumnezeu.
Ca profesori de Religie suntem conştienţi de responsabilitatea pe care o avem în această misiune nobilă care necesită dăruire, implicare, dragoste, cunoştinţe metodice şi de specialitate, spirit deschis, înţelegere, sensibilitate, pentru ca dincolo de noi, copiii, să vadă Modelul şi Ţinta vieţii, pe Hristos „Lumina lumii”.
„Ora de după ora de religie”- modalitate de comunicare, cunoaştere şi apropiere de valorile spiritualităţii ortodoxe În timpul orei de religie învăţăm că nu este suficient să ştim că există Dumnezeu, că putem să-L şi cunoaştem, să ne apropiem de El prin rugăciune, prin lecturi din Sfânta Scriptură, din Vieţile Sfinţilor şi din învăţăturile Sfinţilor părinţi şi că prin prezenţa la Sfintele slujbe ale Bisericii, printr-o viaţă frumoasă şi curată, putem deveni cu adevărat fii iubiţi ai Săi.
Aplicarea cunoştinţelor dobândite în practica vieţii creştine este o preocupare constantă, pentru că ora noastră continuă şi după ce sună de ieşirea din clasă, în „ora de după ora de religie”.
Acordăm în acest sens o atenţie deosebită activităţilor extracurriculare: parteneriate Şcoală – Biserică, parteneriate cu şcoli din ţară sau din străinătate, pelerinajul, gândit ca „popas de rugăciune la sfinte altare” şi înţeles ca „o întâlnire cu Hristos pe cale”, comuniune, cunoaştere de sine, apropiere de semeni, serbări în ajunul marilor sărbători creştine, Atelier de icoane, Cercul de Religie, activităţi filantropice, Cercul de pictură icoane pe sticlă, Tabăra creştină „Dragoste şi prietenie”,ajunsă la a XV-a ediție, implicarea în Proiectul „Hristos împărtăşit copiilor”.
Pentru ca aceste activităţi să-şi atingă scopul, fixăm obiectivele în funcţie de particularităţile individuale şi de vârstă ale participanţilor, pentru:
– a-L cunoaşte pe Dumnezeu Tatăl, prin dragostea Fiului Său, Iisus Hristos, Care S-a jertfit pentru mântuirea noastră şi prin darul Duhului Sfânt care ne sfinţeşte viaţa începând cu Botezul;
– a răspunde dorinţei noastre şi a elevilor de a aprofunda cunoştinţele dobândite la ora de religie şi nu numai, ştiut fiind faptul că „ora de după ora de religie” are o importanţă deosebită în formarea personalităţii moral – religioase, a creştinului în devenire;
– a se apropia mai mult de Biserică, de a deveni buni creştini şi a înţelege sensul vieţii creştine într-un timp care oferă tinerilor numeroase tentaţii care le-ar face viaţa „mai uşoară”;
– a oferi tinerilor posibilitatea de a se cunoaşte mai bine, de a-şi înţelege valoarea, de a-şi valorifica talanţii cu care au fost dăruiţi, spre folosul lor şi al celorlalţi;
– a oferi momente, plăcute, agreabile şi a-i învăţa pe elevi că se poate trăi şi „altfel”;
– dezvoltarea spiritului de colaborare, cooperare, toleranţă şi solidaritate;
– ca pe viitor să nu uite că fac parte din marea familie creştină a bisericii noastre, să simtă aceasta şi să se implice în desfăşurarea unor activităţi promovate de biserică pentru întărirea comunităţii creştine.
Se ştie că marile evenimente din viaţa creştinului: botezul, nunta, sărbătorile, înmormântarea sunt legate de spaţiul sacru al Bisericii, că ele adună împreună întreaga comunitate, iar clădirea bisericii de care se îngrijeşte fiecare cu mic, cu mare, este mândria satului şi a localităţii în care creştinul îşi duce existenţa.
Dorim ca elevul să fie aproape de Biserică, să simtă cu adevărat că Biserica este Casa lui Dumnezeu, locul unde în duminici şi în sărbători, Hristos îi aşteaptă ca pe nişte prieteni dragi, pentru a asculta cuvântul Evangheliei, pentru a găsi răspuns la problemele cu care se confruntă, dar şi pentru a primi izvor de viaţă veşnică, Sfânta Împărtăşanie „spre iertarea păcatelor şi unirea cu Hristos”.
Trăirea din timpul Sfintei Liturghii, spaţiul Bisericii, pictura, bolta care coboară parcă Cerul pe pământ oferă credinciosului acel „acasă”, familiar, simplu şi grandios în acelaşi timp.
Ne bucură faptul că bisericile noastre sunt pline de credincioşi în timpul sfintelor slujbe, că nu zidirea primează, ci sufletul, biserica vie, şi sentimentul că faci parte din Trupul tainic al lui Hristos, că locul tău este acolo, că nu poţi să nu răspunzi la chemarea pe care ţi-o adresează Hristos prin sunet de clopot. Tocmai de aceea mănăstirile şi bisericile noastre sunt căutate, vizitate şi admirate de oameni din întreaga lume, pentru că oferă linişte, pace, măreţie, cu toate că nu sunt impunătoare ca şi marile catedrale din capitalele europene, care adeseori rămân goale.
Este de datoria noastră să facem cunoscute aceste valori tinerilor pentru a preţui zestrea lăsată de înaintaşi, spre a înţelege bogăţia spiritualităţii creştin-ortodoxe, de a o păstra şi de a o face cunoscută în peregrinările lor în spaţiul european.
O modalitate prin care iniţiem elevii în păstrarea acestor valori este pregătirea noastră în așteptarea marilor sărbători creștine, prin post, rugăciune, Sfânta Împărtășanie, dar și prin serbări în preajma marilor sărbători creştine.
Viaţa satului, a românului este centrată pe marile sărbători creştine, Naşterea Domnului şi Învierea Domnului.
Pregătirea sufletească prin timpul de curăţire al Postului, casele care răsună de cânt de colindă, bucatele tradiţionale şi emoţia cu care aşteptăm seara Sfântă a Crăciunului, ne face să înţelegem că darul cel mai mare pe care Îl face Dumnezeu omenirii este Naşterea Fiului Său. „Că Dumnezeu atât de mult a iubit lumea încât pe Fiul Său, Cel Unul Născut L-a dat ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică” (In. 3, 16).
În luna Decembrie, cunoscută ca luna cadourilor, alergăm la magazine pentru a cumpăra cele mai frumoase daruri pentru cei dragi, cele mai frumoase globuri, cel mai frumos brad, pregătim cele mai alese bunătăţi, dar poate că, în graba noastră uităm să ne pregătim cum se cuvine sufletul pentru ca Iisus să vină şi-n casa noastră, să stea la masa noastră.
Mai mult ca oricând în acest anotimp al zăpezii, al sărbătorilor şi al colindelor putem dărui dragostea noastră semenilor, putem oferi prietenia, iertarea, mângâierea celui întristat, ajutorul celui aflat în necaz. Gândind la suferinţa aproapelui, făcând ceva pentru a simţi şi el bucuria sărbătorilor, dăruind din puţinul nostru vom dobândi dar peste dar. Să nu uităm că „dăruind vei dobândi” iertarea, bucuria, pacea cu tine, cu semenii, cu Dumnezeu, Raiul.
E timpul postului, al rugăciunii, al milosteniei şi al activităţilor filantropice, care sensibilizează şi te fac să înţelegi sensul suferinţei.
Pentru a dărui, pentru a-i învăţa pe elevi să cunoască tradiţia, spre a o valorifica şi a o promova, se desfăşoară în şcoala noastră proiectul „Festivalul colindelor”, ajuns la a XI-a ediţie, în cadrul căruia sunt prezentate pe scena Casei de Cultură, colinde tradiţionale şi obiceiuri specifice zonei: Şezătoarea, Irozii, Steaua, Plugul, Pluguşorul. Se deschid expoziţii cu specific: felicitări, podoabe, desene, realizate de elevi, iar sumele obţinute din vânzarea acestora sunt folosite pentru activităţi filantropice.
Pentru a promova tradiţia zonei, am organizat manifestarea judeţeană „Colind la Naşterea Domnului”, ajunsă la a XV-a ediţie. La acest concert de colinde, care se desfăşoară la Bisericile din localitate, participă elevii din toată Ţara Lăpuşului, pregătiţi cu dăruire de profesorii de religie, aducând în suflet bucuria colindei specifice satului precum şi frumosul costum popular, păstrat cu sfinţenie în lada de zestre al bunicilor şi îmbrăcat la ceas de sărbătoare.
Bucuria cu care elevii participă la repetiţii, pregătirea serbărilor pentru reuşita programului, evoluţia în momentul prezentării denotă o înaltă trăire sufletească şi înţelegerea faptului că-L pot astfel mărturisi pe Hristos prin cuvânt şi faptă.
Antrenaţi în realizarea unor scenete, elevii se documentează, citesc, pregătesc rolurile, costumele, imaginaţia lucrează, creativitatea sporeşte, activitatea dezvoltă spiritul de competiţie şi de colaborare, gradul de socializare. Se împart rolurile în funcţie de opţiunile şi talentul fiecăruia, se învaţă textele şi piesele muzicale, se fac multe repetiţii până la prezentarea scenetei în faţa părinţilor şi a credincioşilor.
Elevii se transpun în rolul jucat, trăiesc evenimentul Naşterii Domnului, sunt martorii şi vestitorii ei aşa cum odinioară magii şi craii au făcut-o. Îşi dezvoltă imaginaţia şi-şi valorifică „talantul”, trăind misterul Întrupării, cântând asemenea îngerilor din ceruri: „Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu”.
Au intrat în tradiţia şcolii noastre aceste serbări care bucură atât sufletul copiilor, cât şi al celor prezenţi. Cuvintele de binecuvântare rostite de preoţi sunt pentru copii un îndemn şi o mângâiere.
Frumuseţea colindelor, a datinilor noastre străbune, delicioasele bucate tradiţionale, mirificul peisaj de iarnă, atrag în zonă mulţi creştini din Europa şi din lume, care doresc să se bucure de splendoarea sărbătorii Naşterii Domnului, să simtă fiorul sacru al colindului, să colinde împreună cu cetele noastre de copii.
Complementar cu activitatea în şcoală, acţiunile extraşcolare pun accent într-o mare măsură pe latura educativă şi expresivă, urmărind formarea primelor impresii personale, dezvoltarea vârstei afective a elevilor, a cunoaşterii de sine, a abilităţii de a se manifesta în relaţiile cu alţii. Prin aceste activităţii elevii îşi valorifică talanţii cu care au fost dăruiţi spre a urma Modelul şi Ţinta spre desăvârşire – Hristos, Calea, Adevărul şi Viaţa.
Am menționat faptul că în cadrul acestor activități acordăm o atenție deosebită și proiectelor de parteneriat cu unități școlare din județ și din țară.
Este o bucurie pentru noi, proiectul de parteneria „Prietenia – punte între inimi”, încheiat cu Colegiul Național „M. Sadoveanu” Pașcani, prin care ne dorim o mai bună cunoaştere a elevilor din școlile noastre. Ne propunem să realizăm aceasta atât prin activităţi extracurriculare bazate pe mijloace IT&C, cât şi prin implicarea directă în activităţi, prin vizitarea şcolilor şi a zonelor geografice în care se găsesc acestea, cunoașterea tradiției și a datinilor străbune.
Apreciem foarte buna colaborare cu doamna profesoară Dimitriu Sîrghie Vasilica, precum și implicarea domniei sale în derularea unor activități deosebite.

Prof. Mariana Pop,
Liceul Tehnologic „Grigore C. Moisil” Târgu-Lăpuş, Maramureş

go top