„Prietenia – punte între inimi”- Proiect de parteneriat educaţional

„Prietenia – punte între inimi”- Proiect de parteneriat educaţional

În urmă cu cinci ani, am avut bucuria să mă întâlnesc cu doamna profesoară Vasilica Sîrghie Dimitriu, la Bucureşti, la o festivitate de premiere la Patriarhie, când, elevii noştri au fost premiaţi, unul pentru creaţii literar – artistice, celălalt pentru creaţii plastice. Atunci am aflat multe lucruri frumoase despre colegiul unde lucrează, despre elevii domniei sale şi despre frumoasele activităţi pe care le desfăşuraţi împreună.
Gândul de a realiza un proiect educaţional cu această prestigioasă unitate de învăţământ, a fost o binecuvântare, şi astfel am încheiat un parteneriat educaţional pe care l-am numit „Prietenia – punte între inimi”, din dorinţa de a realiza o cunoaştere şi apropiere între elevii celor două şcoli, dar şi între cadrele didactice, prin promovarea experienţei pozitive din practica educativă şi a unor idei pedagogice valoroase.
Proiectul vizează stimularea participării elevilor la activităţi extracurriculare bazate pe mijloace IT&C, cât şi implicarea directă în activităţi prin vizitarea şcolilor şi a zonelor geografice în care se găsesc acestea, precum şi descoperirea abilităţilor şi deprinderilor elevilor, valorificarea creativităţii acestora prin realizarea unor lucrări literar-religioase, creaţii artistice, desene, expoziţii şi serbări în preajma sărbătorilor creştine şi aplicarea cunoştinţelor dobândite în practica vieţii creştine, şi, nu în ultimul rând, educarea copiilor în spiritul prieteniei, toleranţei şi a armoniei în relaţiile cu cei din jur.
Prin implicarea în activităţile proiectului, am aflat despre frumuseţea locurilor, despre bogăţia obiceiurilor şi a tradiţiilor păstrate cu sfinţenie de-a lungul timpului, în cele două zone încărcate de istorie şi credinţă, prin eseurile, desenele trimise la concursurile din cadrul manifestărilor de Crăciun şi de Paşti.
Elevii au înţeles nevoia de a cunoaşte a credinţa străbună, de a o aplica în practica vieţii creştine, de a promova şi valorifica tradiţiile şi au devenit prieteni, fapt exprimat în gândurile lor: „Mi-a plăcut să mă implic în acest proiect. Am reuşit să cunosc colegi de la un liceu din Moldova, să corespondez cu ei, să mă împrietenesc, să aflu atâtea lucruri frumoase despre oraşul Paşcani şi despre mănăstiri, despre care nu ştiam mai nimic” ( Bianca S.)
„Mă bucur că am lucrat la acest proiect… am realizat ppt-ul cu Ţara Lăpuşului, împreună cu Delia şi Daniela şi, astfel prietenii noştri din Paşcani, au aflat în ce zonă frumoasă trăim, în ce şcoală învăţăm, ce activităţi desfăşurăm, am corespondat şi ne-am împrietenit”(Paul M.).
Ca profesor, mă bucur că am realizat acest proiect, că am întâlnit profesori dedicaţi misiunii nobile de dascăl şi că „Prietenia – punte între inimi”a adus în sufletul celor implicaţi roadele cunoaşterii, prieteniei, valorizării potenţialului creator, credinţei şi dragostei creştine.
Noi cei din Ţara Lăpuşului, dorim să aveţi lumină în suflet, bucuria de a colinda şi de a fi împreună cu cei dragi, mult succes în tot ceea ce faceţi spre slava lui Dumnezeu şi un an nou binecuvântat!
Prof. Mariana Pop,
Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” Târgu Lăpuş
go top