Rugăciunea Sf. Efrem Sirul – rugăciunea Postului Mare

Rugăciunea Sf. Efrem Sirul – rugăciunea Postului Mare

Rugăciunea Sf. Efrem Sirul – rugăciunea Postului MarePerioada Postului Sf. Paşti este marcată de multe slujbe şi rugăciuni specifice acestui timp al pregătirii spirituale a creştinilor pentru marea Sărbătoare a  Învierii Domnului. Este o perioadă în care suntem chemaţi la pocăinţă, la mai multă milostenie şi rugăciune. La o reconsiderare a întregii noastre vieţi, la o cât mai corectă înţelegere a sensului existenţei noastre, a rostului nostru pe acest pământ. Un îndemn la pocăinţă înţeleasă ca o schimbare a vieţii, ca o transformare în Lumina Învierii Domnului spre care ne îndreptăm în această călătorie spirituală a postului. Specifică tuturor slujbelor şi rânduielilor este o rugăciune care se rosteşte la fiecare dintre ele, însoţită de fiecare dată de închinăciune, de metanie.

            Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul reprezintă esenţa  postului, un îndemn la o viaţă creştinească adevărată, la viaţă curată, la simplitate. Textul rugăciunii recapitulează într-un mod unic toate elementele pozitive şi negative ale pocăinţei şi constituie o adevărată verificare pentru eforturile personale de-a lungul postului, în scopul eliberării de patimile sufleteşti ce ne împiedică să ne întoarcem, noi înşine, către Părintele Ceresc:

            „Doamne şi Stăpânul vieţii mele, duhul trândăvirii, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire şi al grăirii în deşert nu mi-l da mie.

            Iar duhul curăţiei, al gândului smerit, al răbdării şi al dragostei dăruieşte-l mie, slugii Tale.

            Aşa, Doamne, dăruieşte-mi să văd greşelile mele şi să nu osândesc pe fratele meu, că binecuvântat eşti în vecii vecilor. Amin “.

 

Diac. Dimitriu Sîrghie Daniel- Parohia „Înălțarea Domnului” – Pașcani

go top