Sfânta Scriptură ne înalță cugetul spre Cer

Sfânta Scriptură ne înalță cugetul spre Cer

Sfânta Scriptură – hrana duhovnicească
a celor flămânzi de iubire divină.
Sfânta Scriptură – leac duhovnicesc
al celor încătușați de păcat și vină
Pentru necunoașterea și neîmplinirea
poruncilor și cuvântului lui Dumnezeu.
Sfânta Scriptură – dăruitoare de
bucurie sfântă, în ispită și-n necazul greu.
Sfânta Scriptură – liman de scăpare –
din lațurile diavolului viclean și urâcios,
Ce nu îndrăznește să intre în casa omului
în care se citește Cuvântul lui Hristos.

go top