Slavă Ție, Dumnezeule!

Slavă Ție, Dumnezeule!

Părintele Cleopa ne-a învățat
că în orice împrejurare a vieții
Trebuie să mulțumim Domnului
și să ne lăsăm în voia Lui.
Și, dimineaţa când ne trezim,
să nu ne apucăm de treabă întâi,
Că suntem batjocoriţi de satana.
Ci cu recunoștință să zicem cu toții:
„Slavă Ţie, Dumnezeul nostru,
slavă Ţie!” Și rodul slavoslovirii
Va fi întărirea minții și brațelor
ce ne vor ajuta să lucrăm cu spor pe toate
Și păzirea „de primejdii, de fulgere,
de tunete, de accidente, de orice”.
Rugăciunea de slavoslovire,
harul Domnului peste noi, bogat revarsă
Și aduce ajutorul și binecuvântarea
lui Dumnezeu în viața noastră.
Pr. Cleopa ne îndemna mereu
la a lui Dumnezeu slavoslovie:
„Doamne, dacă este voia Ta
să fiu necăjit, să fiu! Slavă Ție!
Dacă e voia Ta să fiu fericit, slavă Ție!
Dacă e voia Ta să fiu sărac, mulțumesc Ție!
Dacă e voia Ta să fiu bogat, slavă Ție!
Dacă e voia Ta să fiu bolnav
sau sănătos, slavă Ție! ”
Așadar, să urmăm sfatul înțelept
al părintelui și doxologie să ne fie
Fiecare clipă a vieții, să ne fie
rugăciunea o necontenită slavoslovie,
Să ne asemănăm îngerilor, care nu fac
altceva decât să slavoslovească
Pe Dumnezeu și, dacă vom deprinde
această rugăciune îngerească,
Îl vom slăvi neîncetat pe Domnul
și în toate în voia și grija Lui o să ne lăsăm,
Precum Biserica spune: „toată viaţa noastră,
lui Hristos Dumnezeu să o dăm”.
Și, dacă vom fi copleșiți de grele ispite
și încercări, nu vom cârti, ci vom spune:
Slavă Ție, Doamne! Îți mulțumesc și pentru
cele rele, nu numai pentru cele bune!
Îți mulțumesc pentru încercările care
m-au ajutat să Te cunosc cu-adevărat pe Tine!
Îți mulțumesc pentru că m-ai ajutat
să învăț lecții de viață, ce îmi vor prinde bine!
Îți mulțumesc, Doamne, pentru încă o nouă zi,
chiar dacă pe cerul sufletului meu
Nu e numai soare, ci sunt și nori de furtună,
Îți mulțumesc pentru că un nou curcubeu
M-a învățat că după orice furtună, soarele
iarăși răsare! Îți mulțumesc că-n orice greu,
Mi-ai fost alături și nu m-ai părăsit, așa cum
au făcut-o unii dintre așa zișii prietenii mei!
Îți mulțumesc, Doamne, pentru că în
ciuda tuturor greșelilor mele, Tu încă mai vrei
Să nu mă lepezi de la Fața Ta, fiindcă
mă iubești cu iubirea Ta răstignită și înviată!
Slavă Ție, Doamne, Îți cântă cu iubire inima mea
atinsă de iubirea Ta necondiționată!
Slavă Ție, Doamne! Slavă Ție! Slavă Ție!
Așa să psalmodiem neîncetat cu ființa toată!
„Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare,
Ție slavă se cuvine, Tatălui și Fiului
Și Sfântului Duh, acum și pururea și în
vecii vecilor!” Așa să cântăm mereu Domnului!
Și, dacă vom deprinde rugăciunea de slavoslovire,
când vom privi a Domnului Creație,
Vom zice cu recunoștință: Minunate-s
lucrurile Tale, Doamne! Slavă Ție! Slavă Ție!
Și ne vom bucura de frumusețea lucrurilor
ce ne-nconjoară, create cu multă-nțelepciune
De Atotputernicul și Iubitorul Dumnezeu,
înălțându-I imn de slavă – prețioasă rugăciune.
Așadar, să-L facem cunoscut pe Dumnezeu,
ca toți cei din jurul nostru, în El să creadă!
Rugăciunea: Slavă Ție, Dumnezeule,
de pe buzele noastre, niciodată să nu se piardă!
Și atunci aceasta va deveni medicament
pentru orice durere sufletească sau trupească
Și ne va asemăna cu îngerii, care nu fac altceva
decât pe Dumnezeu să slavoslovească!
Rugăciunea: Slavă Ție, Dumnezeule, îți umple
întreaga ființă de veselie duhovnicească.
Fericiți sunt, așadar, toți cei ce cu mila Domnului,
au reușit de ea să se-nvrednicească,
Fiindcă în veșnicie o să fie alături de îngeri,
cu care o să petreacă și o să se veselească!
Să încercăm cu toții, să devenim astfel de fericiți
și să nu uităm de înțeleptul sfat,
Pe care Părintele Cleopa, cu iubire ni l-a dat,
să-L slavoslovim pe Domnul ne-ncetat!

Cristina Toma

Share
go top