Suntem cu toții, precum Iuda – trădătorul

Suntem cu toții, precum Iuda – trădătorul

Oare nu toți suntem
precum Iuda – trădătorul?
Oare nu-L trădăm și noi,
mereu, pe Mântuitorul?

Când Îi dăm sărutare
ca Iuda, lui Hristos Domnul?
Când nu împlinim legile și
poruncile lui Dumnezeu,
Când ne înveșmântăm în
hainele păcatului greu.
Orice păcat pe care-l săvârșim
e a Domnului trădare.
Orice păcat săvârșit este
de Dumnezeu, lepădare
Și însoțire cu diavolul –
izvorul falsității și vicleniei,
Izvorul mândriei nemăsurate
și al necredinței.
Dacă suntem sinceri cu
noi înșine, cu siguranță,
Îl vom descoperi pe Iuda,
în stări din a noastră viață.
Îl vom descoperi în starea
lăcomiei – a iubirii de arginți –
În starea închinării la idoli,
la pofte lumești, fierbinți,
În starea fariseismului urâcios,
în starea uciderii de frați
Cu: ura, osânda și judecata
noastră aspră și nedreaptă.
Suntem precum Iuda, când
răsplătim iubirea necondiționată
A lui Dumnezeu și a aproapelui,
cu multă ură și răutate,
Cu adânc vicleșug și trădare,
cu necinstire și multă falsitate.
Trădăm pe Hristos și semeni,
pentru scopuri și dorințe meschine,
Ca să fim slăviți de lume, dar
devenim suflete sărace și ieftine,
Fiindcă bogăția sufletească este
dependentă de smerenie și curăție,
De iubire, bunătate și comuniune
sfântă, de simplitate și modestie.
Îl trădăm pe Hristos când ne
vindem timpul prețios al vieții
Pentru a sluji doar trupului și
a ne aduna cu lăcomie arginții,
Care ne deschid larg porțile
tuturor plăcerilor și poftelor lumii.
Îl trădăm pe Hristos – Mântuitorul –
când nu punem strajă inimii,
Când nu avem mintea trează și
lăsăm gânduri diavolești, pătimașe
Să pătrundă înlăuntrul nostru și
să ne îndemne la fapte urâte, ucigașe,
La fapte vinovate de păcate veșnice,
așa cum au fost păcatele lui Iuda
A cărui minte n-a vegheat, fiind
sub stăpânirea blestematului Satana.
Suntem trădătorii lui Hristos,
când privim cu foarte multă nepăsare
Cum în jurul nostru triumfă răul și
întunericul, cum a iadului stare
Devine izvor de ură și neiubire,
de egoism și invidie, de vrăjmășie
Împotriva lui Dumnezeu și a Bisericii,
izvor de conflict și mânie.
Suntem trădătorii lui Hristos,
când călcăm în picioare, cu nesimțire,
Poruncile credinței, fiind spectatori
impasibili la a răului înmulțire,
Nefăcând absolut nimic, neluând
nicio atitudine pentru a stăvili păcatul
Care se întinde inevitabil asupra Bisericii,
uitând cu toții că din trupul
Unic al Acesteia, facem și noi parte și,
că răspundem în fața Domnului,
Nu numai pentru ale noastre păcate,
ci și pentru cele ale aproapelui.
Suntem trădătorii lui Hristos, când
în ispite, necazuri și nevoi cârtim
Și ne-ndepărtăm de Domnul,
nemaifiindu-I fideli, și începem să slujim
Celuilalt domn, domnul cel viclean
și mincinos, care ne ademenește
Cu o viață lină, lipsită de orice greutate,
bogată în desfătări, dar firește,
Totul e o capcană, din care odată
prinși cu greu ne mai putem elibera.
Când devenim trădători ca Iuda
Iscarioteanul, e foarte greu a mai spera
Că ne putem ridica la lumină din
prăpastia adâncă și-ntunecată a iadului.
Doar o pocăință autentică, adâncă,
ca a vameșului Zaheu și a tâlharului
De pe Cruce, ce-n al doisprezecelea ceas
s-a învrednicit de bucuria Raiului,
Doar o pocăință ca a desfrânatei ce-a spălat
cu lacrimi, picioarele Mântuitorului,
Ne mai poate lumina haina pentru nunta
cerească și ne mai poate mântui.
Doar o mărturisire cu întreaga viață
a lui Hristos – Calea, Adevărul și Viața –
Doar o mărturisire curajoasă ca a sfinților
și mucenicilor, ne mai dă speranța
Că din trădători ai lui Hristos, putem
deveni următori și slujitori ai Lui.
Să nu-L vindem pe Hristos, dușmanilor
Bisericii, de dragul argintului!
Să nu-L vindem pe Hristos, copleșiți
de frica autorităților și a „Cezarului”!
Să nu-L vindem pe Hristos, copleșiți
de frica de moarte a Coronavirusului!
Să nu-L vindem pe Hristos, îndepărtându-ne
de El și de Biserica Sfântă a Lui!
Să nu-L vindem pe Hristos, să ne vindecăm
de toate fricile și neputințele!
Să nu-L răstignim din nou, fără milă,
pentru a ne fi spălate toate păcatele!
Să nu-L vindem pe Hristos, în orice furtună
a vieții, să nu ne urcăm în luntrele
Celor ce-L urăsc de moarte, să rămânem
în Corabia Bisericii lui Dumnezeu!
Să nu fim trădători fățarnici, să-L iubim
necondiționat pe Hristos, mereu!
Să nu fim niciodată semănători de viclenie
și îndoială, semănătorii diavolului!
Să fim semănători de iubire, credință
și sinceră prietenie, în ogorul Domnului!

Cristina Toma

go top