Duminica Tuturor Sfinților ne amintește de importanța sfințeniei în viața creștină

„Noi cinstim pe sfinţii lui Dumnezeu şi cerem ajutor lui Dumnezeu prin ei, căci: Sfinţii vor judeca lumea (I Corinteni 6, 2). Prin sfinţi nu înţelegem pe cei ce se numesc creştini doar cu numele; ci pe cei care s-au desăvârşit prin fapte bune şi au urmat întru totul lui Hristos. Căci Mântuitorul numai apostolilor şi celor asemenea lor a zis: Adevărat grăiesc vouă că voi, cei ce aţi urmat Mie, la înnoirea lumii, când Fiul Omului va şedea pe scaunul slavei Sale, veţi şedea şi voi pe douăsprezece scaune, judecând cele douăsprezece seminţii al lui Israel (Matei 19, 28)”, Părintele Ilie Cleopa.

Duminica Tuturor Sfinților este o sărbătoare creștină celebrată în prima duminică după Rusalii, dedicată tuturor Sfinților cunoscuți și necunoscuți, care au trăit vieți exemplare de credință și sfințenie, Această duminică a adus la Sfânta Liturghie, săvârșită de părintele paroh Petru Munteanu, avându-l alături pe părintele diac. Daniel Dimitriu Sîrghie, numeroși credincioși.

Sărbătoarea comemorării tuturor sfinților este un prilej de a onora pe toți sfinții, atât cei canonizați oficial de biserică, cât și cei necunoscuți sau nerecunoscuți, dar care au trăit în sfințenie. Este un moment de recunoștință și de inspirație, deoarece viețile lor servesc drept modele de urmat pentru credincioși.

După citirea pasajului evanghelic, părintele Sîrghie, prin omilia rostită, a subliniat importanța și rolul sfinților în viața spirituală a credincioșilor, prezentând mai multe idei esențiale, cum ar fi: Luptători și biruitori duhovnicești: Sfinții sunt lăudați pentru luptele și biruințele lor spirituale. Ei sunt văzuți ca exemplare de rezistență și triumf în fața provocărilor vieții pământești. Aceste biruințe nu sunt doar fizice, ci mai ales duhovnicești, indicând victoriile asupra păcatelor și slăbiciunilor umane.

„Noi îi lăudăm pe Sfinţi, ca pe purtătorii unor prea înalte lupte şi biruinţe duhovniceşti şi ca pe cei ce au întruchipat în fiinţa lor frumuseţea cea nepieritoare. Noi privim la ei ca la învăţătorii noştri pe calea desăvârşirii în Hristos, care ne sfătuiesc să ne asemănăm lor în credinţă, în nădejde şi în dragoste.

Pe Sfinţi îi cinstim şi ca pe nişte fraţi desăvârşiţi ai noştri, care au cunoscut încercările şi nevoile vieţii pământeşti, iar acum, fiind în apropierea lui Dumnezeu, mijlocesc şi se roagă Lui pentru mântuirea noastră.

Prin cinstirea Sfinţilor, noi sporim, înainte de toate, cinstirea pe care o datorăm lui Dumnezeu, aşa cum glăsuia mitropolitul Varlaam al Moldovei în Cazania de la Duminica Tuturor Sfinţilor.

Cultul Sfinţilor are la bază temeiuri scripturistice şi patristice, respectate întotdeauna de Biserica Ortodoxă. După Sfânta Scriptură, aflăm că drepţii şi Sfinţii poartă numele de „prietenii lui Dumnezeu” (Ic. 2, 23) sau „casnici ai Lui” (Efes. 2, 19), deoarece ei sunt în comuniune directă cu Dumnezeu şi vor însoţi pe Mântuitorul la Judecata de Apoi. Lor le-a dat Dumnezeu puteri şi daruri speciale, ca să învieze morţii, să vindece pe cei neputincioşi şi să cunoască gândurile ascunse ale oamenilor.

În viaţa pământească, ei se roagă pentru binele oamenilor. Cei ce au primit ajutorul Sfinţilor şi-au arătat imediat recunoştinţa prin acte de venerare a lor şi în acest sens amintim pe temnicerul din Filipi, care a cinstit pe Sfântul Apostol Pavel şi pe Sila (Fapte 16, 29) sau pe fiii proorocilor, care s-au închinat lui Elisei pentru minunile săvârşite de el.

Aceste temeiuri scripturistice stau la baza cultului Sfinţilor practicat de Biserica Ortodoxă şi ele sunt în strânsă legătură cu credinţa în nemurirea sufletului, cei aleşi ai lui Dumnezeu continuând şi după trecerea lor la cele veşnice să ajute pe cei de pe pământ”.

Părintele diacon Sîrghie a evidențiat faptul că sfinții sunt modele de viață creștină, intermediari puternici înaintea lui Dumnezeu. Cinstirea lor aduce un omagiu lui Dumnezeu și îmbogățește viața spirituală a credincioșilor.

Duminica Tuturor Sfinților este o sărbătoare importantă care îi reunește pe credincioși în cinstirea celor care au atins sfințenia și îi inspiră să urmeze acest drum în propriile vieți. Este un moment de celebrare a credinței și a comunității, precum și o chemare la trăirea unei vieți dedicate lui Dumnezeu.

Troița de la izvor – Și-a sărbătorit hramul

În anul 2005, cu binecuvântarea părintelui paroh Petru Munteanu, a avut loc sfințirea locului unde urma a fi ridicată o frumoasă troiță ce avea să poarte hramul Duminicii tuturor Sfinților. Construcția troiței a fost finalizată în anul 2007, când a fost și sfințită de părintele paroh.

Familia Sandu I. Ionel, Veronica şi familiile fiilor Mihai, Maria, Gheorghe şi Mihaela,  familii cu credinţă în Dumnezeu, înconjurate de un grup de oameni iubitori de Biserică şi de cele sfinte, au reuşit prin efort financiar, material, muncă fizică, dar în primul rând cu ajutorul Domnului, să facă posibil ca în acel loc de lângă Iaz să existe astăzi un loc de rugăciune, de regăsire a liniştii sufleteşti, simbol al credinţei noastre ortodoxe strămoşeşti.

Prăznuirea se face anual prin contribuţia ctitorilor care se bucură de numărul mare de credincioşi care le sunt alături. Anula cesta, slujba de hram a fost oficiată de părintele Petru Munteanu și de părintele Mihai Meraru. Troiţa este îngrijită de familiile Sandu și Lupoi, cei care au și pregătit o masă festivă la care au luat parte toți pelerinii veniți la slujba de hram din acest an.

Frumuseţea acestui popas sufletesc și duhovnicesc stă atât în slujba săvârşită, cât şi în faptul că în jurul troiţei se întâlnesc credincioșii, se bucură şi socializează.

Taina Botezului la Duminica tuturor Sfinților

Duminica Tuturor Sfinților este o sărbătoare semnificativă în calendarul creștin, celebrată în prima duminică după Rusalii. Această zi este dedicată tuturor sfinților, cunoscuți și necunoscuți, care au trăit vieți de exemplu și sfințenie, fiind modele de urmat pentru noi toți. Sfinții sunt acei oameni care, prin viața lor, au atins desăvârșirea în Hristos și acum se află în prezența lui Dumnezeu, mijlocind pentru noi și călăuzindu-ne pe calea credinței, nădejdii și dragostei.

De asemenea, Taina Botezului reprezintă primul pas în viața creștină a oricărui credincios. Prin botez, copiii tind şi ei către Hristos, Izvorul vieţii şi al luminii. Așa cum sfinții au fost lumini călăuzitoare pentru credincioși, botezul deschide ușa către o viață dedicată lui Dumnezeu, punând bazele pentru dezvoltarea unei credințe autentice.

Botezul este mai mult decât un simplu ritual; este o taină în care Dumnezeu Își revarsă harul asupra noului creștin, curățindu-l de păcatul strămoșesc și dăruindu-i darul Duhului Sfânt.

Este un moment de mare bucurie și speranță pentru familie și comunitate, deoarece copilul botezat este chemat să urmeze exemplul sfinților și să crească în virtute și credință. Ei bine, Ștefan – Zian, Ianis – Matei și Anais-Nicoleta au devenit creștini de ziua tuturor Sfinților.

Ștefan – Zian a fost creștinat de Familia Toader Gabriel și Geanina și de Barb Lăcrămioara, iar micuții Ianis-Matei și Anais-Nicoleta îi au ca părinți spirituali pe Irimia Dan și Anca, precum și pe Irian Narcis și Maria Diana.

Prin urmare, sărbătoarea Duminica Tuturor Sfinților ne amintește de importanța sfințeniei în viața creștină și ne încurajează să susținem și să sărbătorim Taina Botezului dăruită copiilor noștri. Acești copii, prin botez, intră pe calea credinței și sunt chemați să devină la rândul lor sfinți, trăind în credință, nădejde și dragoste. Astfel, cinstirea sfinților și botezul copiilor sunt legate prin chemarea comună la sfințenie și la viața veșnică în Hristos.

Brîndușa Dediu

Lasă un comentariu

Adresa dvs. de e-mail nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

go top