Nimeni să nu se teamă de moarte, că ne-a izbăvit pe noi moartea Mântuitorului

 „Nimeni să nu se teamă de moarte, că ne-a izbăvit pe noi moartea Mântuitorului […] Înviat-a Hristos şi viaţa stăpâneşte” – spunea Sf. Ioan Gură de Aur

Lumina harului Preasfintei Treimi care leagă Sfintele Taine ale Bisericii cu taina învierii morţilor, a judecății de apoi a faptelor oamenilor săvârşite pe pământ şi bucuria vieţii veşnice din Împărăţia cerurilor, este lumina care orientează viaţa şi misiunea Bisericii în lume” (citat din Pastorala de Sfintele Paşti 2022, intitulată ,,Învierea lui Hristos – temelia învierii tuturor oamenilor” Preafericitul Părinte Patriarh Daniel).

23 aprilie 2022 , aproape de miezul nopții…

Curtea Bisericii ,,Sfinții Voievozi Mihail și Gavril” din Săvinești s-a dovedit neîncăpătoare pentru mulțimea de credincioși, veniți atât din parohie cât și din îmrejurimi, pentru a participa la Slujba de Inviere!

Sunt momente unice de o încărcătură spirituală aparte, pe care fiecare dintre cei prezenți le trăiește într-un mod particular, diferit și totuși cu ceva în comun: lepădarea grijii lumești și serbarea Praznicului Împărătesc !

În liniștea nopții, se aude glasul părinelui Petru Munteanu ,,Veniți de luați Lumină! Veniți de luați Lumină! Veniți de luați Lumină! ” O imagine divină ni se derulează în fața ochilor; Părintele, îmbrăcat în veșminte albe, ținând în mâini un mănunchi de lumânări aprinse își face loc printre enoriașii care, rând pe rând, iau din Lumina Sfântă. A ieșit în curtea Bisericii, însoțit de cântăreți și credincioși, unde s-a citit Sfânta Evanghelie!

La salutul pe care preotul l-a adresat, cel de HRISTOS A ÎNVIAT, cei prezenți, cu emoție și bucurie au răspuns în cor ADEVĂRAT A ÎNVIAT! Glasurile celor prezenți, concertate de sunetul clopotelor, păreau o cântare îngerească! Cerurile cu vrednicie se veselesc și pământul se bucură!

Părintele dă citire Scrisorii Pastorala la Sărbătoarea Învierii DomnuluiÎnvierea lui Hristos Salvarea Omenirii – a Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Arhiepiscop al Iașilor și Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, așezându-ne la inimă gânduri frățești la ceasul acestei mari Sărbători;

,,Sărbătoarea Învierii Domnului, pe care o prăznuim astăzi, aduce în faţa noastră bucuria biruinţei lui Hristos asupra morţii. Această bucurie este însoţită anul acesta de îngrijorarea legată de războiul din vecinătatea ţării noastre, dar şi de nădejdea venirii unor vremuri mai bune. Atenţia ne este îndreptată spre cei aflaţi în luptă fratricidă, spre cei care suferă, spre mai marii lumii, nutrind în sufletele noastre speranţa ajungerii la o înţelegere şi la reaşezarea păcii. În acelaşi timp, mulţi dintre noi ne întrebăm: Eu ce fac în această situaţie? Cum mă implic? Am eu vreun rol în toată această dezlănţuire a răului? Primul gând ne duce, cu siguranţă, spre refugiaţii pe care îi putem ajuta. Şi se cuvine să le mulţumim celor ce şi-au deschis inima şi casa pentru cei care au călcat pragul ţării sau pentru cei aflaţi în zone de război. S-a înmulţit, deopotrivă, rugăciunea şi, prin aceasta, starea noastră de creştini s-a dovedit a fi mărturisitoare. La acestea şi la cele asemănătoare acestora se cuvine a adăuga un lucru fundamental, şi anume: asumarea, prin pocăinţă, a responsabilităţii noastre pentru tot ceea ce se întâmplă în acest război şi în toate tragediile prin care trece lumea. Pocăinţa, ca întoarcere a noastră către Dumnezeu, este cel mai adânc mod de cinstire a Învierii Domnului şi cea mai reală contribuţie pentru pacea lumii”

…..Este vremea întoarcerii acasă, la casa Tatălui. Reaşezarea Evangheliei în centrul vieţii noastre este o urgenţă absolută. Aprinderea în noi a focului mistuitor de dor, şi durere, şi aşteptare pentru Dumnezeul cel Viu constituie o smerită, dar decisivă contribuţie pentru echilibrul situaţiei din lume. Puterea acestei întoarceri către Dumnezeu n-o avem în noi, în efortul voinței noastre. O primim din taina Întrupării, Răstignirii, Învierii, Înălțării Domnului nostru Iisus Hristos, din dragostea lui Dumnezeu Tatăl și din împărtășirea Sfântului Duh. De la Dumnezeu, prin Tainele Bisericii, primim puterea întoarcerii spre Dumnezeu”

  ,,Hristos a Înviat din morți

 Cu moartea pe moarte călcând

Și celor din morminte viață dăruindu-le”

au cântat, cu emoție și bucurie, cei prezenți, în timp ce se înconjura Sfântul Lăcaș.

Nu mai puțin emoționant a fost parcursul întregii Sfinte Liturghii. Pe cei care au dorit să lase ,,declarația de dragoste” (așa cum obișnuiește părintele să numească pomelnicile), părintele i-a primit, în ușa Sfântului Altar, senin, luminos, blând și plin de căldură, binecuvntându-i și dăruind fiecăruia dintre ei, unul dintre simbolurile Sfintei Sărbători, câte un ou roșu.

La sfârșitul Sfintei Liturghii, credincioșilor li s-a împărțit ,, Paști” (bucățele de pâine stropite cu vin).

Sărbătoarea de Paști este cea care reunește familiile, prietenii și pe toți cei dragi. Este sărbătoarea renașterii, a speranței și a  bucuriei duhovnicești. Toată zidirea prăznuiește Învierea lui Hristos: și cerul, și pământul, și cele de dedesubt!

Nu au fost uitați cei dragi, plecați de lângă noi, cei adormiți întru nădejdea învierii! Cimitirul era inundat de lumină; ,,Cu moartea pe moarte călcând”- pentru că Lumina din mormântul lui Hristos a fost dusă la mormântul strămoșilor, bunicilor și rudelor.

Sărbătoarea Sfintelor Sărbători Pascale a continuat cu slujbe în cele trei zile ale praznicului, iar toți credincioșii, care au trecut pragul sfânt lăcașului de cult de la Săvinești, au primit binecuvântări precum și tradiționalele ouă roșii și Paști.

Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre!

Galerie foto: 24 Aprilie 2022 – Învierea Domnului (Sfintele Paști)

Galerie foto: 24 Aprilie 2022 – Învierea a doua

Asavei Alexandrina

Share
go top