Doamne, iartă-mă că sunt precum fariseul din Evanghelie!

Doamne, iartă-mă că sunt precum fariseul din Evanghelie!

Doamne, iartă-mă că sunt
precum fariseul din Evanghelie!
Iartă-mă, Doamne, că am
o credință uscată, și nu una vie!
Iartă-mă, Doamne, că fariseul
din mine mă domină și subjugă!
Iartă-mă, Doamne, că mă asemăn
cu el când înalț a mea rugă
Spre Tine, spre Tronul Sfintei Treimi
și când mă cred mai bogată
În virtuți și în daruri, când mă consider
de Tine, mai binecuvântată
Decât aproapele meu, în care
eu nu întrezăresc nicio lumină divină,
Ci văd doar adânc întuneric,
doar mâlul păcatului și doar a sa vină!
Doamne, iartă-mă pentru mândria
mea nemăsurată și urâcioasă!
Iartă-mă, Doamne, că mă cred
mai virtuoasă și mai credincioasă
Decât sunt în realitate, iartă-mă
că mă laud cu faptele mele bune,
Uitând, că fără ajutorul Tău,
sunt praf și cenușă, sunt întinăciune!
Iartă-mă, Doamne, că niciodată
nu m-am împrietenit cu smerenia,
Ci doar cu lăudăroșenia, slava deșartă,
mărirea lumească și mândria!
Iartă-mă, Doamne, că rugăciunea mea
nu este o declarație de iubire
Înveșmântată în evlavie, profundă
recunoștință și fierbinte pocăință!
Iartă-mă, Doamne, că Ție cu iubire,
nu mă dăruiesc cu întreaga mea ființă,
Și din sufletul și inima mea, rugăciunea
nu țâșnește ca un izvor curat și nesecat,
Care duios, să murmure rugăciunea
vameșului smerit și sincer, neîncetat:
Dumnezeule, milostiv fii mie,
păcăcătoasei, Dumnezeule, Te rog, fierbinte,
Ajută-mă să-mi văd doar ale mele
greșeli, patimi, păcate și neputințe!
Ajută-mă, să nu mă compar niciodată,
cu frații și surorile mele întru Hristos,
Să nu mă transform în judecătorul
celor de lângă mine, să nu fiu un om urâcios!
Ajută-mă, Doamne, să fiu un om smerit,
un om modest și simplu, un om luminos,
În care să strălucească diamantul divin,
cu care la Sfântul Botez m-ai înzestrat!
Ajută-mă, Doamne, să alung afară,
fariseul din mine, ce mă osândește la iad!
Ajută-mă, Doamne, în prăpastia mândriei
și osândirii aproapelui să nu mai cad!
Ajută-mă, Doamne, ca rugăciunea mea
să fie precum a vameșului evlavios și smerit,
Ajută-mă, Doamne, să Te iubesc sincer și curat,
fără măsură, până la plus infinit!
Cristina Toma
go top