„Chemarea noastră este să adăugăm viață zilelor, iar viața este Dumnezeu”

Duhul Sfânt Se coboară în formă de limbi ca de foc și pentru a arăta că ‘focul’ harului este curățitor de păcate, după cum focul fizic este curățitor de rugină. Când metalele sunt ținute mai mult timp în foc, rugina, praful sau zgura de pe ele se curăță, iar ele devin incandescente sau luminoase, și nu mai sunt rigide, ci devin flexibile, pot lua o formă nouă, una pe care n-au avut-o înainte. Deci, Duhul Sfânt, asemenea focului material pe care îl cunoaștem noi, curățește duhovnicește pe om de rugina sau zgura păcatului, adică de toată necurăția sufletului și a trupului. În același timp, Sfântul Duh transformă sufletul omului întunecat și opac din cauza păcatului, în suflet bun și luminat. De aceea, Botezul în apă și în Duh Sfânt mai este numit și Sfânta luminare.” Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Galerie Foto

Duminică, 20 iunie 2021, sunt Rusaliile, sărbătoare mare pentru ortodocși și greco-catolici, care continuă și luni, 21 iunie 2021. Pogorârea Sfântului Duh (Rusaliile) este sărbătorită în calendarul creştin ortodox la cincizeci de zile de la sărbătoarea Învierii Domnului (Sfintele Paşti). Anul acesta, a doua zi de Rusalii coincide și cu solstițiul de vară.

Rusaliile sau Pogorârea Duhului Sfânt este una dintre cele mai vechi sărbători creştine, alături de cea a Paştilor. Este prăznuită încă din vremea sfinţilor apostoli. Rusaliile este sărbătoarea care amintește că Duhul Sfânt a venit în lume şi s-a pogorât peste Sfinţii Apostoli, iar la Ierusalim s-a întemeiat Biserica lui Hristos, căci în aceeaşi zi, în urma propăvăduirii însufleţite a Sfântului Apostol Petru, s-au convertit la creştinism circa 3.000 de suflete, care au alcătuit cea dintâi comunitate creştină din Ierusalim (Fapte II, 41), nucleul Bisericii de mai târziu.
Astfel, în dimineața zilei de Rusalii enoriași și credincioși ai parohiei „Sf. Voievozi”, au trecut pragul sfânt lăcașului de cult pentru a participa la Sf. Liturghie, oficiată de părintele paroh Petru Munteanu.
Pericopa Evanghelică a Pogorârii Duhului Sfânt, un fragment de o profunzime spirituală specială, ne invită spre adâncă meditație, având în centrul său sărbătoarea în care Biserica Ortodoxă prăznuiește, de fapt, înființarea ei.
Dând citire fragmentului Evanghelic și meditând asupra textului evanghelic duminical, părintele Petru Munteanu a reliefat celor prezenți înțelesul duhovnicesc al Cincizecimii:

Biserica își cuprinde duhul ei de viață dătător și începe activitatea ei de sfințire a cosmosului întreg la Cincizecime. Și de aceea, sărbătoarea Rusaliilor este serbarea înființării Sfintei Biserici. Așa cum am auzit la Apostolul care s-a citit, Sfinții Apostoli erau adunați împreună și celebrau Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, când Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei, așa cum fusese promis de către Mântuitorul Iisus Hristos, la Cincizecime, adică la 50 de zile de la Sfânta Înviere. Și pogorându-se peste dânșii, Sfinții Apostoli au primit darul sfințitor și are loc înființarea Sfintei Biserici, ca spațiu al Învierii și spațiu al sfințirii noastre. Sărbătoarea de astăzi este o sărbătoare care celebrează pe Duhul Sfânt și înțelegem că tot ce este viu sau tot ce este viață este cuprins de Duhul Sfânt.”

În încheierea cuvântului de învățătură părintele paroh a subliniat:

Starea omului fericit este omul plin de pace în Duhul Sfânt. Sfințenia este discretă cum este parfumul. Sfințenia este tainică și ea se ridică cum se ridică cornițele la melc. Le-ai văzut? Ele urcă sus, le atingi, ele se retrag. Sfințenia este noblețea fiilor Împărăției lui Dumnezeu, este smerenia, desăvârșire în smerenie, adică într-o pocăință autentică, gândul la neputințele și încercările vieții. Rugăm ca milostivul Dumnezeu să ne dăruiască nouă cât de des posibil, sau cât mai mult gândul aceasta rugăciune, gândul evlavie, gândul smerenie, gândul iubire, gândul iertare și dacă se coboară peste noi darurile Duhului Sfânt înțelegem până la urmă care este rostul vieții noastre și atunci vom privi cu detașare când mulțimea ne spune nouă că trebuie să fim primul și că trebuie să dăm din coate, că trebuie să rezolvăm ceva. Vom privi cu detașare și vom înțelege că noi suntem primii la slujire, noi suntem primii la iertare, noi suntem primii la rugăciune. Dar nu așa în față, ci în starea duhovnicească pe care ne-o mărturisesc Sfinții Bisericii noastre, Maica Domnului și Mântuitorul Iisus Hristos.”

La ceas de sărbătoare, credincioșii parohiei Sf. Voievozi din Săvinești, au luat parte la o manifestare artistică susținută de grupul Harmony (Armonii) din Piatra Neamț, format din 13 membri cu vârsta cuprinsă între 5 si 14 ani, coordonați de doamna profesor Elena Oboroceanu și doamna profesor Mariana Costea.
Spre bucuria auditoriului tinerii au interpretat cântece, precum: „Ce folos” – Priceasna, „Simone” , „O Maică prea curată„, „Cât trăim pe acest pământ„, „Eu am în cer o casă„, „Imnul tinerilor ortodocși„.

Grupul Harmony s-a înființat în anul 2017, având la începuturi 62 de membri, iar acum are 13 membri, fiind format din copii curajoși, care nu au renunțat la a transmite gânduri de speranță, de bucurie tuturor celor cărora le încântă auzul.
Am venit astăzi aici împreună cu formația ”Armonii”, o formație tutelată, atât de Biserica Sf. Mina, cât și de Forumul Democrat German Piatra Neamț și suntem printre puținii care dăm mărturie că în această perioadă, de grea încercări, credința poate să fie vie și poate o lumânare mică, a speranței, poate fi aprinsă de către copii.”, a reliefat doamna Elena Oboroceanu, profesor coordonator al grupului.
Sunt profesor de muzică, au trecut zeci de generații prin mâna mea, și sunt fericită că și acum, la vârsta pe care o am, pot să le fiu alături și acestor copii minunați din grupul Armonii.”, a menționat doamna Mariana Costea, profesor coordonator al grupului.

Membrii grupului Harmony sunt: Apetrei Ștefan – Liceul de Arte „Victor Brauner”, Apetrei Teodora – Liceul de Arte „Victor Brauner”, Racheriu Teona – Liceul de Arte „Victor Brauner”, Burlacu Silvia – Liceul particular Nr. 1 „Aurora Ouatu”, David Crihan – Colegiul Național „Petru Rareș”, Sara Crihan – Școala Generală Nr. 3, Talmaciu Andrei – Liceul de Arte „Victor Brauner”, Apetrei Antonia – Liceul de Arte „Victor Brauner”, Ignatovici Mihael – Colegiul Tehnologic „Spiru Haret”, Ciudin Teodora – Școala Generală Nr. 5, Țăranu Matei – Colegiul Tehnologic „Spiru Haret”, Țăranu Marta – Colegiul Tehnologic „Spiru Haret”, Sorlescu Eva – Grădinița nr. 12.
În această zi, de Rusalii, se aduc în biserică pentru binecuvântare frunze de tei sau de nuc, întrucât ele amintesc simbolic de limbile ca de foc prin care s-a arătat harul Duhului Sfânt lucrător în ucenicii lui Hristos și la sfârșitul Sfintei Liturghii fiecare credincios a plecat spre casă cu câte o crenguță de tei.

Taina Sfântului Botez este poarta de intrare în Biserică și în Împărăția cerurilor.” (Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române)

Duhul Sfânt este prezent și în uleiul folosit la mirungere, când cel botezat primește prin mir „pecetea darului Duhului Sfânt”.
Venirea pe lume a unui copil înseamnă pentru o familie unul din momentele cele mai importante şi mai pline de bucurie. Unul din cele mai mari daruri pe care Dumnezeu îl face omului sunt copiii. “Lăsaţi copiii să vină la Mine, şi nu-i opriţi că a unora ca aceştia este Împărăţia cerurilor”(Mt 19, 14)…astfel ne spune Mântuitorul. Înțelegem prin aceasta că ni-l încredinţează pe copil ca apoi să I-l încredinţăm noi Lui.

Bucuria nașterii unui prunc a venit și în familia Brăescu Valentin și Ana, care au ales ca în ziua Pogorârii Sfântului Duh să își creștineze fetița, pe Ecaterina Maria, o minuăție de copil, care de astăzi are și părinți spirituali.

Fără nașterea prin Botez nimeni nu poate fi socotit membru al Bisericii pe pământ, dar nici nu poate intra în Împărăția veșnică din ceruri. Acest lucru îl spune clar Mântuitorul Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan, cap. 3: „De nu se va naște cineva din apă și din Duh, nu va putea să intre în Împărăția lui Dumnezeu”. Această zi, a celei de-a doua nașteri „din apă și din Duh” este foarte importantă și nu trebuie nicidecum uitată. Cum trebuie ea serbată, în viitor? Prin participarea la Sfânta Liturghie. Pentru ca pruncul să primească darul cel mai de preț: Trupul și Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, adică Sfânta Împărtășanie.

Video:

Brîndușa Dediu

go top