Cum trebuie să stea credincioşii la sfintele slujbe şi ce datorii au cei ce merg la Sfânta Biserică

Cum trebuie să stea credincioşii la sfintele slujbe şi ce datorii au cei ce merg la Sfânta Biserică .

Creştinii trebuie să stea la sfintele slujbe ale Bisericii cu credinţă în Dumnezeu şi cu luare aminte. Ei sunt datori, după putere, a se ruga fără răspândirea minţii şi cu simţirea inimii. Datoriile creştinilor şi ale celor ce merg la Sfânta Biserică sunt acestea:
– să meargă la biserică regulat. Cine lipseşte mai mult este oprit de la Sfintele Taine, afară de cel bolnav;
– să fie împăcaţi cu toţi oamenii şi să ceară iertare de la toţi;

Cum trebuie să stea credincioşii la sfintele slujbe şi ce datorii au cei ce merg la Sfânta Biserică
Cum trebuie să stea credincioşii la sfintele slujbe şi ce datorii au cei ce merg la Sfânta Biserică
– să ţină curăţenie trupească cel puţin două zile mai înainte de a merge la biserică şi cel puţin o zi după ce vin de la Sfânta Biserică;
– să meargă la slujbă mai de dimineaţă spre a avea timp să se închine în linişte şi să asculte slujba utreniei;
– fiecare creştin să aducă după a sa putere un dar cât de mic Domnului ca jertfă din osteneala mâinilor sale;
– să dea pomelnicul din timp şi să ceară preotului să i se scoată părticele pentru cei vii şi morţi ai familiei;

– în Sfânta Biserică creştinii să stea cu bună credinţă, bărbaţii în partea dreaptă, iar femeile în partea stângă;
– credincioşii să fie îmbrăcaţi curat şi cât mai cuviincios, iar femeile să aibă capul acoperit şi chipul smerit;
– în timpul sfintei slujbe este păcat a se vorbi în Sfânta Biserică, afară de mare nevoie;
– după ce s-a dat binecuvântarea de Sfânta Liturghie credincioşii sunt datori să stea fiecare la locul său şi să nu se mai închine pe la sfintele icoane;

– să asculte Sfânta Liturghie cu mare evlavie, silindu-se fiecare a urmări rugăciunile şi cântările de la strană;
– să asculte cu luare aminte citirea Apostolului, a Sfintei Evanghelii, precum şi cuvântul de învăţătură (predica);
– să nu iasă din Sfânta Biserică mai înainte de terminarea Sfintei Liturghii, afară de mare nevoie;
– credincioşii spovediţi şi pregătiţi pentru Sfânta Împărtăşanie să citească din timp rugăciunile necesare şi să-şi ceară iertare de la toţi când se apropie de cele sfinte;
– după Sfânta Împărtăşanie credincioşii sunt datori să asculte sau să citească rugăciunile de mulţumire, petrecând în acea zi cu bucurie duhovnicească şi păzindu-se de orice ispită;
– părinţii sunt datori să-şi ducă şi copiii la Sfânta Biserică şi să-i împărtăşească cu Trupul şi Sângele lui Hristos;
– după terminarea sfintelor slujbe, creştinii să se întoarcă cu evlavie la casele lor petrecând restul zilei în cugetarea şi citirea celor sfinte şi în cercetarea bolnavilor;
– credincioşii sunt datori să spună şi celorlalţi de acasă (care din binecuvântate pricini nu au putut veni la sfânta slujbă), ce au auzit şi au învăţat la sfânta biserică din cântările, din citirile şi predica rostită.

Acestea sunt cele mai importante datorii ale credincioşilor care merg în duminici şi sărbători la Sfânta Biserică.

Prof. Dimitriu Sîrghie Vasilica-
Colegiul Național „M. Sadoveanu” –Pașcani

go top