Milostenia – semnul dragostei creștine

Milostenia – semnul dragostei creștine

Milostenia este o virtute foarte importantă pentru viața creștină și pentru fiecare dintre noi, căci la judecata de apoi, Mântuitorul nu amintește toate faptele tale bune, ci mai ales pe acelea care au fost făcute cu milostenie, care este, de altfel, un semn al dragostei creștine. Milostenia nu a sărăcit niciodată pe nimeni.

La înfricoșătoarea judecată, Mântuitorul ne subliniază în chip deosebit darul ori fapta bună a milosteniei creștine care are și va avea un rol extrem de important în mântuirea sufletelor noastre.
Milostenia, singură, șterge un ocean de păcate. Atât milostenia trupească cât și sufletească ne ajută în întreaga viața pământească să ne miluim aproapele și să avem o viață bine plăcută lui Dumnezeu, Unul în ființă și Întreit în persoane: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh.

Aceasta este un semn al dragostei creștine deoarece cu ajutorul ei ne arătăm iubirea față de aproapele nostru, deci indirect de fapt ne arătăm iubirea față de Dumnezeu, Izvorul nesecat al Iubirii Creștine.

Faptele milosteniei sunt expresia concretă a iubirii față de aproape. Astfel, de câte ori putem să dăm un sfat celui care are nevoie, să hrănim pe cel flămând, să îmbrăcăm pe cei goi, să înmormântăm pe cel ce nu are cine să îl înmormânteze sau să ne rugăm pentru cei neputincioși, ar fi bine să o facem, deoarece cu ajutorul lor reușim să ne mântuim.

În fiecare slujbă bisericească preotul rostește: „Doamne Miluiește”. Iar Psalmul 50 începe astfel: „Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta. Și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea“. Milostenia este asemenea „Mesei Dumnezeiești”, care hrănește sufletul celui ce o folosește.

Astfel, milostenia este „fiica cea mare a Iubirii creștine și Masa Raiului”.

Prof. Vasilica Dimitriu Sîrghie –
Colegiul Național „M. Sadoveanu” –Pașcani

go top