Tag: Prof. Vasilica Dimitriu Sîrghie – Colegiul Național „M. Sadoveanu”-Pașcani

Articole

Valoarea parteneriatului dintre școală și biserică în formarea religios-morală a elevilor

Valoarea parteneriatului dintre școală și biserică în formarea religios-morală a elevilor

„Biserica trebuie să coopereze cu familia şi şcoala în educaţia copiilor şi tinerilor.” (Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române)

Educaţia în societatea postmodernă bazată pe cunoaștere este axată pe dimensiunea ştiinţifică care conduce, în mod inevitabil, spre o formare unidimensională a personalităţii umane. Pentru a depăşi acest caracter al procesului instructiv-educativ centrat pe dimensiunea cognitiv-rațională din societatea informațională, este necesar de a recurge la alte mijloace eficiente de educaţie - morală, religie, tradiţii și obiceiuri, care sunt în stare să formeze o tânăra generaţie integră, care să înglobeze nu numai dimensiunea cognitiv-raţională, ci şi dimensiunile volitive şi afective ale personalităţii (Cucoş C., Pedagogie. Iași: Ed. Polirom, 2006, p. 15). Citește mai mult
Articole

Frumusețea vieții de la țară

Frumusețea vieții de la țară

În satul tradițional, viața este trăită comunitar. Această deschidere către lume a avut un rol decisiv în formarea și cultivarea caracterelor umane în mediul rural, instruirea lor pe principiile unei etici sănătoase. Defectele, ca și abaterile morale săvârșite, sunt biciuite public. Așa este obiceiul strigării peste sat, unde se dădeau și numele celor criticați. Societatea satului, adunată la muncă, la horă, la nunți, la hramuri, clăci, șezători și alte ocazii, lua atitudine cu versul împotriva celor ce încălcau bunele moravuri, motivul liric devenind, cu acest prilej, critică aspră și batjocură. Așa, în toiul petrecerilor obișnuite, strigăturile satirice izbucnesc împotriva unor defecte și vicii ca: lenea, prostia, nătângia, urâțenia, bogăția nemeritată și nemuncită, dragostea cu slăbiciune, viclenia și trădarea, mai ales trădarea femeiască. Strigăturile pun în evidență însă uneori și calitățile bune, hărnicia fetei. Citește mai mult
Articole

Dorinţe în cuvinte… Un nou număr al Revistei de cultură și spiritualitate Ortodoxă Calea spre Lumină a Colegiului Național „Mihail Sadoveanu”-Pașcani

Dorinţe în cuvinte... Un nou număr al Revistei de cultură și spiritualitate Ortodoxă Calea spre Lumină a Colegiului Național „Mihail Sadoveanu”-Pașcani

Revista CALEA SPRE LUMINĂ, de cultură şi spiritualitate Ortodoxă a Colegiului Naţional „Mihail Sadoveanu” din Paşcani, apărută prima dată în decembrie 2013, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, este o publicaţie ce se adresează părinţilor, copiilor şi pedagogilor în sporirea cunoştinţelor religioase, spre înaintarea împreună către Bunul Dumnezeu, către adevărata credinţă. Citește mai mult
Articole

(✝) Înălțarea Sfintei Cruci -14 septembrie

(✝) Înălțarea Sfintei Cruci -14 septembrie

„Mântuieşte, Doamne, poporul Tău şi binecuvintează moştenirea Ta; biruinţă binecredincioşilor creştini asupra celui potrivnic dăruieşte. Şi cu Crucea Ta păzeşte pe poporul Tău.” (Troparul Sfintei Cruci) Înălțarea Sfintei Cruci (în greacă Σταυροφανεια) este cea mai veche și cea mai importantă dintre sărbătorile creștine închinate cinstirii crucii Mântuitorului Iisus. Atât în calendarul bizantin (ortodox și greco-catolic), cât și în cel latin această sărbătoare se ține pe data de 14 septembrie. Înălţarea Sfintei Cruci, numită în popor și Ziua Crucii, este cea mai veche dintre sărbătorile creştine închinate Crucii pe care S-a Răstignit Mântuitorul. Citește mai mult

Articole

(✝) Înălțarea Sfintei Cruci -14 septembrie

(✝) Înălțarea Sfintei Cruci -14 septembrie

„Mântuieşte, Doamne, poporul Tău şi binecuvintează moştenirea Ta; biruinţă binecredincioşilor creştini asupra celui potrivnic dăruieşte. Şi cu Crucea Ta păzeşte pe poporul Tău.” (Troparul Sfintei Cruci) Înălțarea Sfintei Cruci (în greacă Σταυροφανεια) este cea mai veche și cea mai importantă dintre sărbătorile creștine închinate cinstirii crucii Mântuitorului Iisus. Atât în calendarul bizantin (ortodox și greco-catolic), cât și în cel latin această sărbătoare se ține pe data de 14 septembrie. Înălţarea Sfintei Cruci, numită în popor și Ziua Crucii, este cea mai veche dintre sărbătorile creştine închinate Crucii pe care S-a Răstignit Mântuitorul. Citește mai mult

Articole

Milostenia – semnul dragostei creștine

Milostenia - semnul dragostei creștine Milostenia este o virtute foarte importantă pentru viața creștină și pentru fiecare dintre noi, căci la judecata de apoi, Mântuitorul nu amintește toate faptele tale bune, ci mai ales pe acelea care au fost făcute cu milostenie, care este, de altfel, un semn al dragostei creștine. Milostenia nu a sărăcit niciodată pe nimeni. Citește mai mult
Articole

Duminica Mare

Duminica Mare Duminica Mare este o sărbătoare închinată vegetației pământului, naturii dătătoare de viață de care moldovenii se simt legați cu toată ființa. Pentru Biserica Creștină Duminica Mare sau Troița înseamnă Pogorârea Sfântului Duh, eveniment care a avut loc la cincizeci de zile după Paști. Ciclul de sărbători începe cu Sâmbăta Morților (Moșii de vară), în popor această zi mai este numită Sâmbăta Moșilor, Moșii Duminicii Mari, Moșii de Rusalii ș.a.m.d. Caracterul acestei sărbători este determinat de tradițiile constituente de bază: cultul morților la hotar de anotimpuri, credința în forțele …
Articole

Înălţarea la Cer a Domnului Iisus Hristos (Ispasul)

Înălţarea la Cer a Domnului Iisus Hristos (Ispasul) Înălţarea Domnului nostru Iisus Hristos este una din marile sărbători domneşti, stabilită în amintirea zilei când Mântuitorul a urcat spre ceruri. Denumirea populară a sărbătorii – Ispasul – provine de la cuvântul slav Spasiteli (Mântuitorul). Ispasul este sărbătorit în Joia din a şasea săptămînă după Paște, adică în a patruzecea zi după Învierea Domnului, cu zece zile înainte de Pogorârea Sfântului Duh sau Rusalii. Sărbătoarea este respectată de toţi credincioşii. La baza tradiţiei creştine despre Înălţarea Domnului au stat câteva credinţe păgâne. …
Articole

Sfinții Împărați Constantin și Elena, apărătorii creștinismului

Sfinții Împărați Constantin și Elena, apărătorii creștinismului . Sărbătoarea de pe 21 mai, a Sfinților Constantin și Elena, este prăznuită de către toți creștinii ortodocși și este cu dată fixă. Cu siguranță, unele tradiții ale sărbătorii date sunt mai vechi decât cele creștine și au evident altă denumire, în calendarul popular era un important hotar de începere a anumitor munci, lumea păsărilor fiind cea care inspira multe dintre activitățile specifice acestei zile. În timp i s-au adăugat și multe alte elemente legate de cruce, așa încât importanța sa a crescut …
Articole

Cercul pedagogic al Profesorilor de Religie Ortodoxă din zona Pașcani – 01.11.2018

Cercul pedagogic al Profesorilor de Religie Ortodoxă din zona Pașcani - 01.11.2018 Școala Profesională Tătăruși a avut bucuria să organizeze și să fie gazdă pentru Cercul Pedagogic al Profesorilor de Religie Ortodoxă-nr. 7, zona Pașcani. Evenimentul s-a desfășurat joi, 01 noiembrie 2018, și a avut ca temă principal „Noua programă pentru clasa a VI-a, oportunități şi perspective metodico-pedagogice”. 1. Vizitarea muzeului satului Tătăruși; 2. Lecție demonstrativă cu tema: ,,Rolul Bisericii în realizarea unității de credință și de neam.”- prof. Marinela Ursache Citește mai mult

go top