Pelerini din Pașcani pe Tărâm Sfânt, Israel

Pelerini din Pașcani pe Tărâm Sfânt, Israel

„Luminează-te, luminează-te, noule Ierusalime/ Că Slava Domnului peste tine a răsărit!”
(Fragment din Axionul Învierii)

Cu binecuvântarea Înalt Mitropolitului Teofan, în perioada 3-10 februarie 2019, a Anului Mântuirii 2019, două grupuri de pelerini din Pașcani (unul alcătuit din 52 de creștini, însoțiți de pr. Dumitru Cristea-Parohia „Sf. Gheorghe” – Pașcani și altul de 28 de credincioși însoțiți de părintele diacon Daniel Dimitriu Sîrghie „Înălțarea Domnului”-Pașcani și de părintele Marius Ionuț Tabarcea-Parohia „Sf. Arhangheli Mihail și Gavril”-Poenița, au fost în pelerinaj la Locurile Sfinte, pe urmele Mântuitorului Iisus Hristos.

Pelerinajul a fost organizat în mod profesionist de către Agenția de Pelerinaje „Sf. Cuv. Parascheva”- Iași, în colaborare cu parteneri din Israel.

De altfel, reușita acestui pelerinaj nu a fost o noutate, majoritatea dintre parti­cipanți fiind chiar la a șasea experiență pe tărâmul Țării Sfinte, deprinși cu trăirile duhovnicești și obiectivele religioase ce au fost vizitate de-a lungul celor șapte zile de împreună-trăire pe drumul Mântuitorului și al Sfinților Apostoli.

Pelerinajul s-a desfășurat atât în vechiul Regat de Sud al Iudeii, adică Ierusalim (Via Dolorosa-Drumul Crucii), Ierihon, Betleem, Hozeva, Iordan (locul Botezului Domnului), Carantania, Qumran; cât și în Regatul de Nord al lui Israel, adică Nazareth, Capernaum, Cana Galileii, Haifa, Tiberiada, Tel Aviv. În fiecare paraclis, s-au citit Evanghelii și rugăciuni, prezentându-se date istorice și teologice despre cele vizitate. Prima oprire a fost la Lida, oraș aflat la 15 km de aeroport, la Biserica care adăpostește mormântul Sfântului Gheorghe. Dupa martiriul sfântului, creștinii i-au luat sfântul trup și i l-au adus în Țara Sfântă, în satul său natal. Biserica Sfântul Gheorghe (el-Khader) din Lodd (Lida).

Muntele Tabor, complet izolat în mijlocul câmpiei Esdrelonului, cu o înălţime de 588 m şi cu o vastă platformă pe pisc, este muntele cel mai reprezentativ din Galileea. Taborul tot este un templu al lui Dumnezeu.

Pentru Sfântul Ieronim, Tabor înseamnă veniens lumen sau veniat lux: lumina care vine, să vină lumina, părere confirmată de unul din numele pe care arabii îl dau muntelui: Gebel en-Nur, adică muntele luminii.
Pelerinii au vizitat locurile sfinte, Așezămintele Românești, au primit binecuvântare de la părintele Teofil – Superiorul Așezămintelor Românești din Țara Sfântă, iar bucuria împlinirii duhovnicești a fost participarea la Sf. Liturghie de la Mormântul Sfânt, unde pelerinii s-au împărtășit cu Trupul și Sângele Mântuitorului. Picături de rouă duhovnicească vor rămâne în sufletele pelerinilor spre întărirea lor și a acelora pentru care s-au rugat pe calea mântuirii.
Dincolo de încărcătura istorică și duhovnicească a vizitării acestor locuri sfinte, vineri, 8.02.2019, cele două grupuri de credincioşi din Pașcani au fost primite, cu multă căldură, de Preafericitul Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului, la Reşedinţa Patriarhală din Ierusalim.

În timpul generoasei alocuțiuni adresate în mod expres grupului de pelerini români în limba engleză, Preafericirea Sa i-a binecuvântat şi le-a vorbit despre importanța mărturisirii credinței în Ţara Sfântă și despre binefacerile spirituale ale pelerinajului. A evidențiat bucuria pe care trebuie să o împărtășim și celor din casele noastre, amintindu-ne că aici ne-am atins și noi, ca și Apostolii, de locurile pe unde a pășit Mântuitorul Hristos, închinându-ne la multele icoane făcătoare de minuni și la moaștele sfinților care bine s-au nevoit și au primit cununa biruinței de la Dumnezeu.

De asemenea, Preafericitul Părinte Patriarh Teofil a evocat momentele de bucurie trăite la București în anul 2018, când a răspuns invitației Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, de a participa la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului, în Anul Centenarului. La finalul vizitei, Patriarhul Ierusalimului a făcut poze cu grupul de pelerini români, dăruind fiecăruia câte o iconiță.
Ierusalimul reprezintă cel mai sfânt loc de pe pământ. Aici s-au petrecut cele mai mari minuni ale creștinătății și ele continuă și astăzi să impresioneze sau să convertească total la credință nu numai pe cei mai puțin credincioși, dar și pe alți oameni, de alte religii, care din simpli turiști devin creștini în cel mai autentic sens al cuvântului.

Aceste minuni sunt realități care încălzesc și bucură nespus sufletele multor credincioși care vin la Mormântul Domnului și se întorc la casele lor cu credința că Dumnezeu este aproape și ajută pe fiecare credincios care se închină cu credință adevăratului și Unicului Dumnezeu numit Iisus Hristos.

Vizitând astăzi Ţara Sfântă Îl întâlneşti pe Mântuitorul Iisus Hristos prin pelerinaj sfânt, prin rugăciune fierbinte şi prin meditaţie religioasă profundă. Cine ajunge în Israel, ca și pelerin, înţelege că vizitarea Locurilor Sfinte este o îmbogăţire în Dumnezeu, prin harul şi adevărul ce emană din pământul acela. Acolo, fiecare creștin aude graiul elocvent al pietrelor „Vă spun că, dacă aceștia ar tăcea, pietrele ar striga.” (cf. Lc. 19, 40) şi emană o energie sfântă, îmbibată în colinele, văile şi potecile pe care „trecea Iisus din Nazaret, făcând binele” (cf. Fapte 10, 38).

Călătorind pe urmele pământeşti ale Mântuitorului, duhul ţi se înviorează, mintea se iluminează, inima se înalţă spre absolutul divin, iar din gura ta ţâşnesc, fără să vrei, cuvintele: „Binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui Israel, că a cercetat şi a făcut răscumpărare poporului Său” (Lc. 1, 68).

Pelerinajul în Ţara Sfântă este, într-adevăr, o ocazie deosebită de a răspunde cu dragoste la suferinţa Mântuitorulului Iisus Hristos, prin purtarea zilnică a crucii, şi de a-I aduce, neîncetat, rugăciuni de slavă şi de mulţumire pentru toate.

Pelerinajul în Țara Sfântă nu face decât să ne ajute să-L descoperim pe Dumnezeu și să ne ajute să înțelegem mai bine Evanghelia. De aceea reprezintă o matrice a sufletului. Emoțiile și bucuriile duhovnicești sunt de nedescris în cuvinte. În sufletul fiecăruia se amestecă bucuria cu emoția, teama de a atinge locurile prin care a pășit Mântuitorul și Maica Domnului cu rugămintea de a încerca să atingă cu evlavie și atenție pământul mângâiat de Fiul lui Dumnezeu Întrupat.

Așadar, pelerini din mai multe locuri ale frumoasei și binecuvântatei țări, România, aduc mulțumire Bunului Dumnezeu pentru darurile primite, la Locurile Sfinte din Țara Sfântă, pentru mulți pelerinajul în Israel, fiind o dorință devenită realitate. Tuturor le vibrează în suflet cuvintele sfinte rostite la Învierea Domnului: Bucurați-vă! Să ne bucurăm, așadar, de darurile primite de la Stăpânul Hristos!
Drept urmare, cred că o dată în viaţă, merită trăit un astfel de sentiment, merită să fii „Pelerin în Ţara Sfântă”.

Vasilica Dimitriu Sîrghie –
Colegiul Național „M. Sadoveanu”- Pașcani

go top