Sf. Dimitrie sărbătorit la Săvinești

Biserica Ortodoxă săvârşește la data de 26 octombrie, după străvechea rânduială, prăznuirea Sfântului şi Marelui Mucenic Dimitrie, izvorâtorul de mir. La parohia „Sf. Voievozi” din Săvinești, Liturghia a fost oficiată de părintele paroh Petru Munteanu, iar răspunsurile liturgice au fost date de membrii corului parohiei săvineștene.

Inima fiecărui credincios se umple de bucurie duhovnicească, ori de câte ori participă la prăznuirea sfinţilor, deoarece prin rugăciunile lor, sfinţii sunt ajutătorii, mijlocitorii noştri către Dumnezeu. Datorită vieţuirii lor curate, sfinte şi bine plăcute lui Dumnezeu, sfinţii se bucură de o cinstire deosebită din partea credincioşilor.

În această zi de sărbătoare,  în sfânt lăcașul de cult, s-au împletit în cinstea Sfântului Dimitrie cununi de laudă şi de mulţumire. Omilia ce a urmat citirii fragmentului evanghelic a fost rostită de tânărul masterand în teologie Flavius Ștefan Popa, fiu al satului săvineștean. În cuvântul rostit, tânărul teolog a expus viața Sfântului și Marelui Mucenic Dimitrie.

În această atmosferă de rugăciune şi de mireasmă duhovnicească se cuvine să cunoaştem mai de aproape vieţuirea, faptele şi pătimirea sa pentru Hristos, pentru ca momentele sărbătoreşti de astăzi să fie pentru toţi un prilej de zidire sufletească şi de întărire în credinţă şi dragoste către Dumnezeu.

Sfântul Dimitrie a trăit în cetatea Tesalonicului din Grecia, în veacul al IV-lea, în timpul împăraţilor romani Diocleţian şi Maximian. Se trăgea dintr-o familie de neam ales: tatăl, guvernator al Tesalonicului şi mama, o creştină deosebită. Datorită aleselor sale calităţi, după moartea tatălui a reuşit să ajungă guvernator al Tesalonicului, în locul tatălui său. Dar această funcție nu l-a oprit de la a-și mărturisi public iubirea față de Hristos.

El a avut acest curaj nebun de a spune că el trăiește pentru Hristos. Și venind împăratul cu o bătălie, s-a oprit în Tesalonic și a rânduit ca oastea să aducă jertfă idolilor. Pe vremea aceea jertfa consta într-un ritual, se sacrificau animale, roade și efectiv acestea erau duse între templele păgâne. Astfel, Sfântul Dimitrie fiind guvernator era obligat să organizeze sărbătoarea lor, adică era omul care trebuia să se ocupe de buna desfășurare a acelui eveniment, de aducere a jertfelor în fața templelor. Și Sfântul Dimitrie a refuzat, el fiin vestitorul credinței celei adevărate a Domnului nostru Iisus Hristos, spunând că nu dorește să aducă jertfă acelor păgâni, acelor idoli pe care el nu-i recunoaște ca fiind Dumnezeu. Iar împăratul s-a mâniat foarte tare, când Sfântul Dimitrie L-a mărturisit pe Hristos, poruncind să fie aruncat îndată în temniţă. În locul rangului de „ales” al împăratului, a dorit să fie „ales al lui Dumnezeu, sfânt şi preaiubit” atunci când împăratul Maxenţiu i-a cerut să prigonească pe creştini.

Împăratul Maximian era mare iubitor de petreceri şi distracţii. Îi plăceau îndeosebi jocurile, întrecerile şi luptele dintre gladiatori, de la circ. El se lăuda mai ales cu un gladiator puternic, numit Lie, mult apreciat de împărat şi de păgâni, pentru mărimea şi puterea lui. Nimeni nu putea să-l biruiască şi nici nu cuteza să se măsoare cu el, încât acesta ucidea pe mulţi, printre care erau şi creştini.

Atunci, un oarecare tânăr creştin, numit Nestor, văzând pierderea atâtor vieţi care se făcea de păgânul Lie, ştiind că înaintea lui Dumnezeu nici un dar nu este preţios pentru oameni decât viaţa pe care le-a dăruit-o El, a mers la Sfântul Dimitrie în temniţă şi i-a spus: „Bărbat al lui Dumnezeu, vreau să mă lupt cu Lie, ci te roagă pentru mine”.

Iar Sfântul Dimitrie, însemnându-l cu semnul cinstitei şi de viaţă făcătoarei cruci pe frunte, îi zise: „Şi pe Lie vei birui şi pentru Hristos vei mărturisi”.

După întâlnirea cu Sfântul Dimitrie, Nestor, având credinţă în ajutorul şi în puterea cea nebiruită a lui Dumnezeu, porni cu îndrăzneală să se lupte cu Lie cel puternic şi birui mândria acestuia şi-l răpuse.

Aceste puteri s-au vădit şi s-au făcut larg cunoscute prin acest semn: înfrângerea uriaşului păgân Lie de către tânărul Nestor, prin binecuvântările pe care i le-a dat marele mucenic.

S-a mâniat tare împăratul Maximian văzând înfrângerea şi răpunerea lui Lie şi s-a ruşinat pentru lauda deşartă. Aflând că Sfântul Dimitrie a încurajat şi a întărit pe Nestor, prin rugăciunile sale către Dumnezeu, împăratul a trimis ostaşii să-l străpungă cu suliţele, pentru că s-a făcut pricina înfrângerii lui Lie.

Cu suliţa a fost împuns, ca Fiul Fecioarei Sfinte. La fel şi Sfântul Nestor, a căzut sub sabie. După aceasta, creştinii cucernici au înmormântat trupul Sfântului Dimitrie pe locul pătimirii lui.”

 

Sfântul Dimitrie se bucură de mare cinstire din partea credincioşilor români de pretutindeni, iar pentru comunitatea săvineșteană din parohia părintelui Petru Munteanu, începând cu acest an 2019, ziua de 26 octombrie 2019 are o dublă însemnătate.

Familia Dumitrache Liviu-Dumitru și Mihaela a început din luna august demersurile pentru construcția troiței, dorind să fie închinată Sf. și Marelui Mucenic Dimitrie.

Astfel, la data de 26 octombrie 2019 a avut loc slujba de sfințire a troiței, care a fost oficiată de către părintele paroh Petru Munteanu și de către părintele Mihai Meraru, fiind înconjurați de numeroși credincioși.

La finalul slujbei de sfințire, domnul Liviu Dumitrache a mărturisit celor prezenți însemnătatea zilei de 26 octombrie pentru el și familia dumnealui: „Acum 18 ani, într-o zi de 26 octombrie, într-o zi de sâmbătă, am pășit în Sfânta Biserică alături de soția mea, unde ne-am unit destinele în fața lui Dumnezeu. Și cum s-a nimerit, chiar la 18 ani, tot sâmbătă, tot 26 octombrie a avut loc o frumoasă slujbă de sfințire a acestei troițe care este a noastră, a tuturor. Vă mulțumesc din suflet că suntem într-un număr mare la această frumoasă slujbă, mulțumim părintelui paroh Petru Munteanu pentru toate învățăturile bune care ni le spune, mulțumim părintelui Mihai care este totdeauna alături de noi, vă mulțumesc încă o dată, tuturor.”

Din acest an, frumusețea acestei zile de sărbătoare este sporită și de popasul duhovnicesc la troița ocrotită de Sfântul Dimitrie.

Constatăm cu bucurie că la sate încă se mai păstrează troițele la intersecţii de drumuri, la capetele de pod şi la fântâni. Cruci din piatră, din lemn sau fier, simple sau pictate, cu inscripţii şi însemnări, sub cerul liber sau încadrate de mici adăposturi din lemn ori alte materiale, uneori aflate în interiorul unor mici construcţii. Aşa sunt troițele din Parohia Sf. Voievozi din Săvinești, jud. Neamț. Troițele care se regăsesc în parohia păstorită de părintele Petru Munteanu sunt un manifest al cinstirii  deosebite pe care a acordat-o mereu creștinul săvineștean principalului semn creştin. La intersecţii, precum şi la ieşirile şi intrările din sat, se întâlnesc troițe pentru ca omul care iese din spaţiul familiar, și nu numai, să se închine şi să rostească o rugăciune pentru sprijin. Iar la întoarcere să spună o rugăciune de mulţumire pentru ajutorul dat.

Brîndușa Dediu

go top