Sfânta Treime – Taina iubirii supreme

Sărbătoarea Sfintei Treimi are o semnificaţie deosebită şi a fost stabilită în a doua zi după Pogorârea Duhului Sfânt pentru că prin Duhul Sfânt se împărtăşeşte oamenilor, iubirea şi viaţa, fericirea şi bucuria, pacea şi lumina Preasfintei Treimi. Duhul Sfânt este trimis de către Tatăl la rugămintea Fiului. Duhul Sfânt împărtăşeşte oamenilor viaţa divino-umană a lui Hristos cel Răstignit, Înviat din morţi şi Înălţat întru slavă. De aceea, Duhul Sfânt nu s-a dăruit lumii în mod deplin decât după ce Hristos s-a Înălţat întru Slavă pentru că El nu ne dăruieşte doar viaţa pământească a lui Hristos, ci viaţa cerească a lui Hristos. Această lucrare a Sfintei Treimi în Biserică se face acum prin Duhul Sfânt care nu Îl completează şi nici nu Îl concurează pe Hristos, ci Îl confirmă şi Îl comunică pe Hristos. Deci, prin Duhul Sfânt Sfânta Treime sălăşluieşte întru noi”, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Biserica Ortodoxă Română sărbătoreşte astăzi, 21 iunie 2021, în prima zi după Rusalii, Sfânta Treime.

La parohia ”Sfinții Voievozi” din Săvinești  Sfânta Liturghie închinată Sfintei Treimi a fost oficiată de părintele paroh Petru Munteanu și părintele Mihai Meraru, care a ținut și cuvântul de învățătură după citirea pericopei Evanghelice.

Biserica noastră creștin-ortodoxă ne învață să ne închinăm la un singur Dumnezeu, dar întreit  în persoană. Această învățătură, noi o numim Teologia Ortodoxă Taina Preasfintei Treimi. Este o taină pentru noi, creștinii, întrucât ne închinăm doar unui singur Dumnezeu dar întreit  în persoană. Mintea noastră omenească nu poate să înțeleagă această mare taină a lui Dumnezeu. În schimb, Dumnezeu prin Duhul Sfânt ne-a descoperit nouă, oamenilor, în Sfânta Scriptură, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, ce este Sfânta Treime pentru noi, oameni.”

În continuarea omiliei, părintele Meraru a explicat care sunt cele cinci momente când se face referire la Sfânta Treime în timpul săvârșirii Sfintei Liturghii:

Sfânta Liturghie, care este cununa tuturor rugăciunilor, găsim cuvântul de Sfânta Treime în cinci momente importante din Sfânta Liturghie. Cuvântul de Sfânta Treime nu îl găsim Scriptură, dar Sfinții Părinți ai Bisericii l-au consemnat, arătând învățătura în cele Trei Persoane ale Sfintei Treimi. Astfel, după binecuvântarea mare de la începutul Sfintei Liturghii, când preotul binecuvântează cu Sfânta Evanghelie sfântul antimis, zicând Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, la antifonul  al doilea, credincioșii în biserică sau strana bisericii mărturisesc aceste cuvinte: „Unule născut, Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu” iar spre sfârșitul antifonului mărturisim că Fiul lui Dumnezeu S-a făcut Om ca unul din Sfânta Treime, împreună mărit cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, miluiește-ne pe noi. Iată astfel mărturisim credința noastră în Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.

Apoi în al doilea loc îl găsim, cuvântul Treime, în imnul Heruvic, atunci când la strană se cântă Heruvicul unde spunem că „toată grija cea lumească acum să o lepădăm”,  noi spunem „Noi,  care pe Heruvimi, cu taină închipuim, făcătoarei de viață Treimi întreit sfântă cântare îi aducem”. Iată ne amintim de cântarea profetului Isaia acea cântare serafică „Sfânt, sfânt Domnul Savaot”.

Apoi în al treilea loc este răspunsul la îndemnul „Să ne iubim unii pe alții ca într-un gând să mărturisim”, și atunci poporul în biserică mărturisește pe „Tatăl șipe Fiul și pe Duhul Sfânt, Treimea cea de o ființă și  nedespărțită”. Iată, din nou mărturisim credința noastră în Sfânta Treime. Spune că Dumnezeu-Tatăl este nenăscut și este creatorul, despre Dumnezeu Fiul spunem că este născut și este Mântuitorul nostru, născut din Tatăl, iar Dumnezeu Duhul  Sfânt purcede din Tatăl și sfințește pe toți. Deci funcțiile fiecărei persoane sunt  că Dumnezeu este Tatăl Creator, Fiul este Mântuitorul lumii iar Dumnezeu Duhul Sfânt este sfințitorul acestei lumi. În momentul epiclezei, când preotul invocă pe Dumnezeu Duhul Sfânt, cel mai important moment din Sfânta Liturghie, preotul spune: „Și fă, Doamne, pâinea aceasta, cinstit trupul Hristosului Tău, iar ceea ce este în potirul acesta, cinstit sângele Hristosului Tău, prefăcându-le cu Duhul  Tău cel sfânt. Amin,  Amin,  Amin. Iată încă o cântare o rugăciune adresată Preasfintei Treimi prin care Dumnezeu Duhul Sfânt în chip tainic se coboară peste noi în biserică și transformă pâinea în trupul Domnului Iisus iar vinul din potir în sângele Domnului Iisus.

În cel de-al patrulea loc din Liturghie găsim răspunsul dat de credincioși preotului. „Să mulțumim Domnului” și răspunsul este: „Cu vrednicie și cu dreptate este a ne închina Tatălui și Sfântului Duh, Treimei cei de o ființă și nedespărțite”. Din nou mărturisim credința noastră în Sfânta Treime.

Iar în cel de-al cincilea loc din Sfânta Liturghie este răspunsul pe care îl dăm, credincioșii, la binecuvântarea pe care o dă preotul cu Sfântul Potir în mână, când zice: Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta, iar credincioșii răspund în biserică: „Am văzut lumina cea adevărată. Am primit Duhul cel Ceresc. Am aflat credința cea adevărată, nedespărțitei Treimi închinându-ne, că aceasta ne-a mântuit pe noi.  Iată această mărturisire a credincioșilor în Biserică este din nou închinată Preasfintei Treimi.

Mai amintim și binecuvântarea apostolică pe care preotul o dă credincioșilor când iese cu Sfânta Cruce în amvonul  bisericii zicând: „Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți”. Această binecuvântare ne amintește de binecuvântarea Sfântului Apostol Pavel, cel care- i binecuvânta pe creștini cu binecuvântarea Sfintei Treimi.

Tot în această zi sfântă, după oficierea Sfintei Liturghii, părintele paroh Petru Munteanu și părintele Mihai Meraru, însoțiți de credincioșii enoriei, au mers la două troițe din parohia ”Sf. Voievozi”, care au hramul la Sfânta Treime.

Prima troiță a fost ridicată în anul 2007, în urma unui vis avut de doamna Minodora Podaru. Pe plafon este pictată Marea Judecată, în interior având așezată Sfânta Masă, iar la baza Mesei este zidit un acatist cu toți ctitorii troiței.

„Am avut o perioadă când eram neputincioasă, nu la pat, și-am rostit o rugăciune,  m-am culcat și în acel timp de noapte, am avut o vedenie și un glas, dumnezeiesc, mi-a rostit așa: „Pe această piatră se va zidi biserica Mea. Nimeni nu o va clătina în veci, de-a pururea”. Și aceste cuvinte sunt zidite aici, în Sfânta Masă. Eu m-am cutremurat, când m-am trezit m-am plecat înaintea icoanei Sfintei Treimi după care am mers la biserică la părintele Petru Munteanu. Atunci, părintele mi-a spus că Dumnezeu mă iubește și că trebuie să fac o troiță. Am avut emoții, dar știam că Dumnezeu mă va ajuta ca și binecuvântarea părintelui au contribuit la construcția acestei troițe. Mulțumesc lui Dumnezeu și Măicuței Sfinte pentru acest sfânt altar”, ne-a mărturisit Minodora Podaru.

A doua troiță, unde s-a oficiat slujba de sfințire, a fost ridicată de familia domnului Ionel Baluș, pentru a dărui comunității un loc de închinăciune. ”Troița, care poartă hramul Sfintei Treimi, este ridicată din anul 2010, nu am reușit la tinerețe, când ne îndemna și părintele Gheorghe Filip, dar Dumnezeu a rânduit să ridicăm această troiță în acel an, după ce ne-a impulsionat și părintele Munteanu. După cum se poate observa, aici este și o intersecție de drumuri, unde aveau loc accidente de circulație, dar de când am ridicat troița numărul acestora s-a redus”, a declarat domnul Ion Baluș.

Troițele care se regăsesc în parohia păstorită de părintele Petru Munteanu sunt un manifest al cinstirii deosebite pe care a acordat-o mereu credinciosul săvineștean principalului semn creştin. La intersecţii, precum şi la ieşirile, şi intrările din sat, se întâlnesc troițe pentru ca omul care iese din spaţiul familiar, și nu numai, să se închine şi să rostească o rugăciune pentru sprijin. Iar la întoarcere să spună o rugăciune de mulţumire pentru ajutorul dat.

Brîndușa Dediu

About Bahneanu Corina

Check Also

„Omul care îl caută pe Dumnezeu poate ierta din inimă”

„Evanghelia Duminicii a XI-a după Rusalii ne arată marea bunătate a lui Dumnezeu Care iartă …