3 februarie, Sfântul şi dreptul Simeon; Proorociţa Ana

Sfântul şi Dreptul Simeon. Simeon bătrânul era om drept şi credincios, aşteptând mângâierea lui Israil, şi Duhul Sfânt era întru dânsul. Aceluia i s-a făcut ştire de la Dumnezeu despre venirea cea degrab era să fie în lume, a adevăratului Mesia.Sf Simeon Pr Ana Deci născându-se Domnul nostru Iisus Hristos şi împlinindu-se patruzeci de zile, iar după obiceiul legii fiind adus la biserică de mâinile Prea Curatei Sale maici, atunci şi sfântul Simeon a venit cu duhul în biserică şi, căutând spre pruncul cel mai nainte de veci, cum şi la fecioara cea fără de prihană care îl născuse, l-a cunoscut că acela este Mesia cel făgăduit; deci i s-a închinat şi a luat în mâinile sale pe Domnul şi a zis: „Acum slobozeşte pe robul tău Stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta”. Şi a proorocit despre patima lui Hristos şi despre răstignirea Lui (Vieţile sfinţilor, VI,
pp. 50, 52-53).
Proorociţa Ana. Sfânta proorociţă Ana, ca şi sfântul Simeon, primitorul de Dumnezeu, întâmpinând pe Domnul Hristos în biserică, grăia despre Dânsul tuturor celor ce aşteptau izbăvirea în Ierusalim, cum că acela era Mesia cel aşteptat (Vieţile sfinţilor, VI, p. 54).

Antoaneta Olteanu, Calendarele poporului român

Lasă un comentariu

Adresa dvs. de e-mail nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

go top