Înălțarea Domnului a fost sărbătorită cu evlavie și la Săvinești

Hristos Domnul, când S-a înălţat la cer, S-a înălţat împreună cu firea umană, pe care a ridicat-o, a sfinţit-o şi a preaslăvit-o. După ce Adam a păcătuit, Dumnezeu i-a spus: «Ţărână eşti şi în ţărână te vei întoarce!». Acum însă Dumnezeu Tatăl, văzând că Iisus Hristos Omul, care se înalţă la cer fiind fiul său înomenit, întrupat, spune ‘şezi de-a dreapta mea!’. Şi Sfântul Ioan Gură de Aur zice «ieri i-ai spus lui Adam că eşti pământ şi în pământ te vei întoarce, acum noului Adam, Iisus Hristos, îi spui şezi la dreapta mea»” – Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Galerie foto

Slujba oficiată la Biserica „Sfinții Voievozi” din Săvinești

Înălțarea Domnului a fost sărbătorită cu evlavie, joi, 6 iunie 2019, în Biserica Ortodoxă Română. Cu această ocazie, credincioșii din Parohia „Sfinții Voievozi” din Săvinești au participat la slujba oficiată de părintele paroh Petru Munteanu.

Biserica Ortodoxă Română sărbătoreşte la Înălţarea Domnului şi ziua de pomenire a eroilor neamului românesc.

Înălţarea Domnului este prăznuită la 40 de zile după Înviere, în joia din săptămâna a VI-a, după Paşti. Este cunoscută în popor şi sub denumirea de Ispas. În această zi creştinii se salută cu „Hristos S-a înălţat!” şi „Adevărat S-a înălţat!”.

Pomenirea eroilor la praznicul Înălţării Domnului a fost hotărâtă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1920. Această decizie a fost consfinţită ca Zi a Eroilor şi sărbătoare naţională bisericească prin hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 1999 şi 2001. În toate bisericile ortodoxe se face pomenirea eroilor români.

Cuvântul de învățătură a părintelui Munteanu

În cuvântul rostit, părintele Munteanu a vorbit despre importanța Înălțării Domnului în viața creștinilor și despre darul pe care Domnului nostru Iisus Hristos îl dă la Învierea Sa, pacea: „Iubiți credincioși și credincioase, Hristos S-a Înălțat! Mulțumim bunului Dumnezeu care ne-a ajutat să ajungem astăzi la sfânta biserică, la marea sărbătoare, la marele praznic al Înălțării Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos la ceruri.

Este o sărbătoare de mare însemnătate pentru sfânta noastră biserică, este un prilej de bucurie duhovnicească pentru noi, la fel de mare după cum a fost pentru Sfinții Apostoli, după cum spune Sfânta Evanghelie citită astăzi, că ei s-au întors la Ierusalim cu bucurie mare, lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu și fiind în sfânta biserică. Pentru ca să înțelegem sărbătoarea de astăzi și ca să înțelegem însemnătatea ei duhovnicească trebuie să ne întoarcem la începutul creației omului. Ne spune sfântul Irineu de Lyon, unul dintre sfinții bisericii, că Dumnezeu a creat pe om sau Sfânta Treime, având ca mâini pe Fiul și pe Duhul Sfânt. Adică învățătura sfintei noastre biserici spune că Adam a fost creat la început după chipul chipului, iar acest chip era Hristos. Adică, așa cum mărturisim la Crez, că Mântuitorul Iisus Hristos este «mai înainte de toți vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat» la începutul creației Adam a fost creat după chipul sau arhetipul aflat în persoana Sfintei Treimi al Mântuitorului Iisus Hristos, Persoana a II-a a Sfintei Treimi.”

În continuarea cuvântului său, părintele Munteanu a explicat: „Știm cu toții că după cădere, prin păcatul neascultării, se trage ca un văl și ca o mare durere duhovnicească, după cum ne spune Sfântul Isaac Sirul în scrierile sale și întreaga creație suferă, cade, cade și decade în fața lui Dumnezeu pentru ca la plinirea vremii, spune Sfânta Scriptură, să se întrupeze Fiul lui Duumnezeu, să ia trupul nostru uman, fără de păcat, purtând urmările păcatului, adică având foame, durere, sete și se îndumnezeiește această făptură umană, Hristos, fiind Noul Adam. Cel care ia trupul nostru și luând asupra Lui toate păcatele trecute, prezente și viitoare pe Sfânta Cruce, Înviază din iubire pentru noi și în Învierea Lui ne trage și pe noi, cei care credem în Dânsul. Doar în Mântuitorul Iisus Hristos și doar prin El există mântuire. Biserica noastră și teologia ei este hristocentrică, adică noi, primim și dorim, înțelegem că mântuirea noastră vine doar prin Hristos-Domnul nostru, doar prin El și doar în El noi avem vindecare și mântuire. Iată că, după Sfânta Înviere, ne spune Sfânta Biserică, că Mântuitorul petrece 40 de zile cu Sfinții Apostoli, le descoperă Taina Împărăției lui Dumnezeu, Taina Iubirii Sale.

La finalul Sfintei Liturghii, părintele Munteanu l-a invitat, pe domnul Cristian Savin, reprezentant al comunității săvineștene, să rostească câteva cuvinte, la acest ceas de sărbătoare a Înălțării Domnului și de  Ziua Eroilor, despre perioada tragică și nefericită a anilor de după al doilea Război Mondial.

Nu prea ne cunoaștem istoria, istoria recentă, la televizor vedem foarte multe conflicte politice, iar emisiuni care să ne prezinte istoria adevărată sunt difuzate la ore târzii. Probabil comportamentul și atitudinea noatră ar fi alta dacă am cunoaște istoria și sfinții închisorilor. Aș pleca de la o carte care m-a impresionat foarte mult, este vorba de «Întoarcerea la Hristos», scrisă de Ioan Ianolide. Am aflat ulterior că acest domn a fost un intelectual de frunte, a fost asistentul marelui filosof Nae Ionescu. În această carte, pe care eu vă recomand să o citiți, au fost prezentate pe înțelesul tuturor, durerea, chiurile și jertfa pe care o generație de intelectuali, și nu numai, au trecut în închisorile comuniste. Au fost prezentate mai multe etape, din diferite închisori, din Aiud, Pitești, dar și viața lui Valeriu Gafencu, sfântul închisorilor. Pentru generațiile tinere, recomand să studiați istoria neamului nostru.”

Celebrarea Zilei Eroilor

Cu ocazia celebrării Zilei Eroilor, un grup de elevi de clasa a IV-a și clasa a VI-a, de la Școala Gimnazială „I. Gervescu” din Săvinești, însoțit de doamna învățător Emilia Simion și doamna profesor Gabriela Ștefănescu, a pregătit un mic program artistic. Acesta a cuprins câteva cântece și poezii, pentru a aduce recunoștință eroilor neamului. Copiii au vizitat statuia ridicată în cinstea eroilor, din curtea „Școlii Vechi” din Săvinești (Centrul de Servicii Sociale „Samariteanul Milostiv”). Au depus o coroană de flori, după care au mers la biserica „Sfinții Voievozi” pentru a intona cântece și pentru a depune flori la mormintele eroilor.

Tradiții și obiceiuri de Înălțarea Domnului

Majoritatea sărbătorilor creștine de importanță majoră sunt încărcate cu simboluri, tradiții și obiceiuri aparte, iar Înălțarea Domnului nu face excepție. Pomenirea celor trecuți în neființă, ospătarea sufletelor  care plutesc în aer, în drum spre cer, curăţirea şi împodobirea mormintelor cu flori, frunze şi ramuri de paltin, sunt doar câteva dintre datinile specifice Ispasului.

Corina Băhneanu

 

 

 

go top