Botezul Domnului – starea de schimbare a minții

Botezul Domnului – Boboteaza. Starea de schimbare a minții. Taina nașterii din nou.

„Taina Sfântului Botez este taina nașterii din nou, taina nașterii duhovnicești a persoanei. Prin nașterea biologică sau trupească, omul se naște pentru viața aceasta pământească și merge spre moarte din cauza păcatului strămoșesc care s-a transmis tuturor oamenilor ca predispoziție sau înclinație spre păcat. Deci, cine se naște fizic întru Adam, ca om, se naște pentru a muri fizic, însă cine se naște spiritual întru Hristos prin Botezul cu apă și Duh Sfânt, se naște pentru a trăi veșnic, potrivit cuvintelor Mântuitorului: ‘Cel ce crede în Mine, chiar de va muri, va fi viu’ (Ioan 11, 25). De aceea Sfântul Apostol Pavel ne spune: ‘Precum în Adam toți mor, așa și în Hristos toți vor învia’ (I Corinteni 15, 22).” Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Botezul Domnului

Galerie Foto

Pe 6 ianuarie prăznuim Botezul Domnului, cunoscut în popor sub denumirea de Bobotează. Botezul Mântuitorului în Iordan, poartă și denumirea de „Epifanie” sau „Teofanie”. Acești termeni provin din limba greacă și înseamnă „arătare”, „descoperire”. De ce arătare sau descoperire? Pentru că la Botezul Domnului S-a arătat, deodată, lucrarea Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Această minune dumnezeiască s-a făcut când Mântuitorul Iisus Hristos a ieșit în public și S-a botezat în apele Iordanului, la vârsta de 30 de ani. Atunci, deodată cu Persoana lui Dumnezeu Fiul devenit Om din iubire pentru oameni, Se arată și Celelalte două Persoane ale Preasfintei Treimi.

Crucea de busuioc de la Săvinești

La biserica „Sf. Voievozi din Săvinești, Sf. Liturghie închinată sărbătorii Botezului Domnului, a fost oficiată de părintele paroh Petru Munteanu. La ceremonie au participat numeroși credincioși, atât din Săvinești, cât și din alte localități. După cum spune tradiția, ziua Bobotezei  e o zi cu ger cumplit, iar fiecare biserică construiește o cruce de gheață. Dar azi, 6 ianuarie 2019, crucea de gheață, care se construia de către consilierii parohiali, a fost înlocuită cu una de busuioc.

Botezul Domnului

După citirea textului Evanghelic, părintele paroh a adresat un cuvânt de învățătură, tâlcuind Sfânta Evanghelie și a subliniat importanța acestei sărbători.

Sărbătoarea de astăzi, în esența ei, este o sărbătoare cosmologică. Este o sărbătoare de restaurare a creației întregi. Ziua de astăzi ne leagă de Cartea Creației, când Dumnezeu crează totul. Hristos Domnul prin întruparea și botezul asumat în umanitatea Sa fără de păcat, purtând însă afectele păcatului restaurează creația întreagă, restaurare desăvârșită în mod plenar prin Slăvita Sa Înviere. După cum, Sfântul Duh la marea sărbătoare a Cincizecimii va curăți și resfinți întregul Cosmos.

Citiți și „Canoanele Sf. Vasile întăresc credinţa ortodoxă în trăirea morală după Evanghelie”.

Botezul Domnului – starea de schimbare a minții

Suntem astăzi la ospățul și în bucuria Sfintei Treimi. Primii părinți ai neamului omenesc, au căzut prin păcatul neascultării, ei s-au rupt de legătura, de comuniunea lor cu Creatorul. De atunci și până la întruparea Domnului, creația întreagă a suspinat, ea cade și decade împreună cu întreaga umanitate, așteptând pe Fiului lui Dumnezeu, pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Hristos Domnul, prin întruparea Sa, și-a asumat umanitatea noastră și, odată cu ea, toate urmările păcatelor ce au fost și vor fi.

Iată, Mântuitorul luând trupul nostru îl duce către Iordan, adună în acestă stare cosmosul întreg și sărbătoarea de astăzi. Botezul pocăinței, pe care Sfântul Ioan Botezătorul îl propovăduia este starea de schimbare a minții. Este stare în care vedem că totul atârnă de Dumnezeu, de Mila Lui. Doar în starea de pocăință se deschid cerurile. Doar în această stare se sfințesc apele.

Apele sfințite vor vindeca cosmosul întreg, natura întreagă, tot ce este creat. Așa vom înțelege că slujba de sfințire a Aghesmei Mari de astăzi nu o face doar episcopul, preotul cu diaconii slujitori. Slujba se face împreuna cu toți credincioșii, credincioși care cu o zi înainte au postit un Post Teopatic, un post împreună cu Hristos, care vine să primească botezul de la Ioan Botezătorul, Postitorul sau Ascetul prin excelență.

Botezul Domnului
La Bobotează, apa se sfințește printr-o dublă invocare a Duhului Sfânt

Sfințirea întregii creații ține de sfințirea umanității – Agheasma Mare

Vă îndemn astăzi să ne rugăm împreună, în această măreață zi de restaurare a Cosmosului întreg. Rugăciunea noastră de acum devine rugăciunea întregului neam de care ținem, după cum în sfințirea sau în căderea noastră, vom aduna tot neamul nostru.

Sfințirea întregii creații ține de sfințirea umanității. Noi înțelegem prin creație tot regnul vegetal și animal, tot pământul și tot cerul înstelat, toată lumea văzută și nevăzută. Poate nu întâmplător cuvântul “lume” vine din latinescul “lumen“ care înseamnă lumină.”

La Botezul Domnului, apa se sfințește printr-o dublă invocare a Duhului Sfânt, motiv pentru care se numește Agheasmă Mare. În restul anului, când apa se sfințește doar printr-o unică invocare a Duhului Sfânt, avem Agheasmă mică. Se spune că Agheasma Mare este o apă tămăduitoare. Ea nu este folosită decât în situații dificile de boli sau probleme grave. Iar noi, când gustăm aceasta apă ne sfințim, ne vindecăm de boli sufletești, de patimi, de păcate și ne eliberăm de ispitele duhurilor rele. Această apă se păstrează într-un vas curat și se folosește timp de 8 zile în fiecare dimineață și se ia înainte de anafură.

Citiți și 25 Decembrie – Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos.

Botezul Domnului
by Ciprian Babusanu

Boboteaza – Botezul Domnului – Sfințirea apei

În ajunul și în ziua de Bobotează, în toate bisericile ortodoxe, cu puterea Duhului Sfânt, la rugăciunile arhiereilor și preoților se sfințește Agheasma Mare.

Creștinii ortodocși pot lua pe nemâncate din Agheasma Mare în perioada 5 ianuarie – 14 ianuarie și la recomandarea duhovnicului. Agheasma Mare este folosită în Ajunul Bobotezei la sfințirea caselor credincioșilor și locuitorii acestora. Tot cu ea se stropesc și lucrurile care trebuie binecuvântate sau sfințite, cum ar fi: binecuvântarea și sfințirea prapurilor, sfințirea crucii și a troițelor, a clopotului, a vaselor și veșmintelor liturgice, sfințirea icoanelor, a bisericilor, a antimiselor și a Sfântului și Marelui Mir.

La sfârșitul Sfintei Liturghii, părintele paroh Petru Munteanu a oficiat Slujba Sfințirii Apei celei Mari. Conform tradiției, părintele paroh a înconjurat biserica și i-a stropit cu apă sfințită pe credincioșii care au așteptat acest moment.

Botezul Domnului
by Ciprian Babusanu

Importanța zilei botezului

Din punct de vedere creștin, ziua botezului este mai importantă decât cea a nașterii din pântecele mamei. Vorbim despre două nașteri: una în maternitate și una în Biserică. Prima este după trup, pentru viața pământească și pentru această lume. A doua este după duh, pentru viața veșnică, pentru intrarea în Împărăția lui Dumnezeu.

B.D.

Citiți și „Timpul nostru să-l transformăm în sărbătoare, în celebrare, în iubire, în recunoștință”.

go top