„Canoanele Sf. Vasile întăresc credinţa ortodoxă în trăirea morală după Evanghelie”

„E timpul să ne gândim ce am făcut în trecut și să îndreptăm ceea ce n-a fost bine și să privim spre viitor cu speranță și cu gânduri bune de a săvârși mai multe fapte bune și de a ne apropia mai mult de Dumnezeu și de semenii noștri.”, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Vasile

Galerie Foto

În prima zi a Anului Nou administrativ (civil), 01 ianuarie 2019, la Parohia ”Sfinții Voievozi” din Săvineşti, a fost oficiată Sf. Liturghie a Sf. Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei. Cu emoția trecerii în Noul An civil, oamenii de bună credință au pășit în anul 2019 cu încrederea că dorințele sau aspirațiile lor prind contur în lucrarea lui Dumnezeu.

Tăierea împrejur cea după trup a Domnului și Sf. Ier. Vasile cel Mare

Astfel, numeroși credincioși ai Parohiei ”Sfinții Voievozi” din Săvinești au fost prezenți la Sfânta Liturghie, închinată ”Tăierea împrejur cea după trup a Domnului și Sf. Ier. Vasile cel Mare”,  încă de la primele ore ale zilei noului an. Sfântul Vasile provenea dintr-o familie creștină binecunoscută. Tatăl său, Sfântul Vasile cel Bătrân, a fost un renumit învățător în Pont. Sora sa Macrina și fratele său Grigore din Nyssa au devenit de asemenea sfinți. O mare atenție a acordat Sfântul Vasile păturii sărace și a celor oprimați. A fondat spitale pentru bolnavi și victime ale bolilor contagioase, cămine pentru săraci și aziluri pentru călători și străini.

Vasile

După parcurgerea textului Evanghelic de la Luca, părintele Ioan Mihai Măriuța a rostit cuvânt de învățătură pentru cei aflați în sfânt lăcașul de cult, evidențiind viața Sf. Vasile cel Mare.

Sfântul Ierarh Vasile cel Mare – Împăratul cuvintelor duhovnicești

Astăzi, la începutul Anului Nou, prăznuim pe Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei, unul dintre cei mai vestiți păstori ai Bisericii şi propovăduitori ai Evangheliei lui Hristos.

Citiți și „Timpul nostru să-l transformăm în sărbătoare, în celebrare, în iubire, în recunoștință”.

Acest mare ierarh este un adevărat stâlp al dreptei credințe, numit de Sfântul Grigorie Teologul „împăratul cuvintelor duhovnicești”, „Ochiul Bisericii” şi „Gura de foc a Duhului Sfânt”. O adevărată icoană a păstorilor de suflete care a strălucit în lume, atât prin înțelepciunea cuvintelor, cât mai ales prin puterea faptelor, prin numărul minunilor sale şi prin tăria Duhului Sfânt, care ardea în inima lui. Apoi cu trăirea sa cea mai presus de om, s-a făcut ca un fulger al luminii.

Toate sinoadele Sfinților Părinți, atât ecumenice cât și locale, ce s-au ținut în diferite vremuri, au ținut cont de autoritatea canoanelor sale. Toți Sfinții Părinți l-au cinstit şi toți binecredincioșii creștini de pretutindenea sărbătoresc cu mare evlavie până în ziua de azi numele lui. El a fost şi este ochiul şi dreptarul duhovnicesc al Bisericii lui Hristos şi pildă vrednică de urmat pentru toți ierarhii ei.”

Sf. Vasile – Îi ajuta pe săraci

„Cele mai mari fapte de iubire şi milostenie creștină pe care le-a făcut Sfântul Vasile cel Mare, în Cezareea, au fost azilurile de bătrâni, orfelinatele de copii, de săraci şi, mai ales, spitalele pentru bolnavi de tot felul, numite după numele său „Vasiliade”. Un cartier întreg al orașului Cezareea era destinat pentru această mare operă creștină filantropică de ajutorare a celor lipsiți şi tratare gratuită a celor bolnavi, cu cheltuiala episcopiei care purta grijă de toate.

Citiți și 25 Decembrie – Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos.

Pentru îngrijirea bolnavilor, a bătrânilor şi a orfanilor, Sfântul Vasile a adus în spitalele întemeiate de el călugări şi mai ales călugărițe, care se numeau „surori de caritate”. De la el a rămas până astăzi în spitalele din toată lumea, tradiția „surorilor” şi îngrijitoarelor de bolnavi, care până în secolul nostru erau călugărițe de mânăstire. El a întemeiat şi școli pentru copii orfani, devenind prin aceasta cel mai mare fondator şi ctitor de spitale întreținute de Biserică. Nimeni până la el nu mai făcuse așa ceva.

Sfântul Vasile – Întemeietor de mănăstiri

Sfântul Vasile este, de asemenea, cel dintâi şi cel mai mare organizator al monahismului ortodox cu viață de obște, după Cuviosul Pahomie cel Mare din Egipt. Mănăstirile întemeiate de el în Pont, transformarea călugărilor în preoți misionari pentru credincioși, în scriitori şi apărători ai Ortodoxiei, în slujitori şi predicatori devotați ai Bisericii lui Hristos, fac din Sfântul Vasile cel Mare cel mai profund ctitor şi înnoitor al monahismului creștin.

Ca apărător al vieții monahale în Biserică, Sfântul Vasile a făcut şi a lăsat Bisericii 91 de canoane care sunt valabile şi astăzi. Canoanele lui întăresc credința ortodoxă în trăirea morală după Evanghelie, în familie, în cinul călugăresc, în cler şi în rândul credincioșilor. Ca nimeni altul el pedepsește cel mai greu pe cei ce se leapădă de credință şi le dă Sfânta Împărtășanie, dacă se căiesc, numai înainte de moarte. La fel pedepsește greu păcatul desfrânării.

Pe tineri, dacă păcătuiesc, îi oprește șapte ani de la Sfintele Taine. Pe cei căsătoriți îi oprește până la cincisprezece ani, iar pe cei care ucid şi avortează cu voia lor douăzeci de ani.”

Vasile

Sfântul Vasile – Model demn de urmat

În încheiere, părintele Măriuța a subliniat: „Să nu ne mulțumim cu ce am făcut până acum. Să nu ne odihnim, nici să stăm pe loc. Iată anii trec mereu şi se înnoiesc. Viața noastră trece şi ea şi noi trebuie să mergem la Dumnezeu, unde mai avem de trăit o viață. O viață veșnică, nouă, fără dureri, fără lacrimi şi moarte, o viață care nu are sfârșit. O viață împreună cu Hristos şi cu Maica Domnului, la un loc cu îngerii şi cu toți sfinții.

Citiți și Sfântul Andrei – Ocrotitorul românilor.

La început de an nou, Biserica Ortodoxă ne pune înainte un model vrednic de urmat, ne pune viața şi faptele Sfântului Vasile cel Mare. El este unul din cei trei dascăli şi ierarhi ai lumii, împreună cu Sfântul Grigorie Teologul şi cu Sfântul Ioan Gură de Aur. Să urmăm şi noi lui Hristos şi sfinților Lui. Să urmăm după a noastră slabă putere, credinței, bărbăției, curajului, tăriei, răbdării, smereniei, milosteniei, înfrânării, postului şi rugăciunii Sfântului Vasile cel Mare. Postul, rugăciunea şi viața curată au avut un mare rol în creșterea duhovnicească a marelui ierarh. Să le iubim şi noi după putere.”

Vasile

După citirea rugăciunilor Sfântului Vasile, care „ne luminează mintea noastră ca să înțelegem că lupta noastră nu este împotriva materiei, ci împotriva duhurilor cele necurate care se sălășluiesc în fii neascultării”, părintele Petru Munteanu a dorit să îi sorcovească pe enoriașii prezenți la sfânta biserică în prima zi a Anului Nou:

Primiți cu sorcova ?

„Sorcova de sorcovit

Fă-l pe omul necăjit

Într-o clipă fericit.

Pe fricos

Fă-l curajos.

Pe bolnav

Fă-l sănătos.

Pe cel mic

Fă-l voinic!

Pe supus

Ridica-l sus!

Fă-l tu darnic pe zgârcit.

Pe părinți

Să-i faci cuminți,

Pe bunici, de poți și știi

Fă-i măcar un ceas copii,

Iar pe noi, copiii mici

Să ne faci un ceas bunici.

Sorcovă de-a-ndoasele

Alungă ponoasele

De prin toate casele!

La mulți ani!

C-am isprăvit

Sorcova de sorcovit.”

Vasile

Slujba de la cele două troițe cu hramul Sfântului Vasile

Din cele 29 de troițe ridicate în parohia păstorită de părintele Petru Munteanu două dintre ele își sărbătoresc hramul la sărbătoarea Sf. Ierarh Vasile cel Mare. Astfel, după săvârșirea Sfintei Liturghii, părintele paroh, avându-l alături pe  Ioan Măriuța, însoțiți de credincioși, au săvârșit slujba de hram la troițele ridicate de familiile Vasile şi Tinca Plăcintă. de care, în prezent, se îngrijește familia domnului Marius Nicolae Pristavu și la cea ridicată de familia Roman Săvel.

În cuvântul de învățătură, adresat credincioșilor la una dintre troițe, părintele Petru Munteanu a menționat:

Ne-am adunat aici ca să cinstim pe prietenul nostru, pe Sf. Ierarh Vasile cel Mare. Diferența dintre sfintele icoane și tablouri sau picturi este aceasta, că la sfânta icoană când te închini și o săruți și cel din sfânta icoană te îmbrățișează și merge cu tine. Astăzi noi nu ne-am adunat în mijlocul drumului, doar așa, ca să stăm în frig. Noi ne-am adunat ca să simțim prezența și căldura celui care ne îmbrățișează, din troiță… Prietenul nostru, sfântul nostru, biruitorul ispitelor cu care călătorim, Sfântul Ierarh Vasile cel Mare.

Când un credincios trece pe lângă troiță și se închină în fața acesteia și privește la Sf. Vasile cel Mare, privește cu prietenie, credință și evlavie în Dumnezeu. Pleacă apoi pe drumul său, către casă, cu grijile care-l însoțesc… Dar nu pleacă singur de aici, ci pleacă cu Sf. Vasile cel Mare. Aceasta este taina ascunsă pe care spațiul troiței ni-l descoperă.”

Vasile
by Ciprian Babusanu

La mulți ani, Vasile!

La 1 ianuarie, de Sfântul Vasile cel Mare, aproape 600.000 de români, în majoritate bărbați, își sărbătoresc onomastica, potrivit statisticilor. Din totalul celor 587.327 de români sărbătoriți de Sf. Vasile, 500.146 sunt bărbați, iar 87.181, femei.

Cele mai multe românce care își sărbătoresc onomastica în prima zi a anului, respectiv peste 83.000, poartă numele Vasilica; alte 1.800, pe cel de Vasilca, peste 900 se numesc Sica, iar 528, Vasila. Dintre bărbați, 478.715 se numesc Vasile, circa 20.000, Vasilică, iar alți peste 1.100 au numele Silică, Sile, Vasi sau Sică.

Numele de băiat Vasile, frecvent în toate regiunile românești, continuă la noi numele grecesc Basileios. Semnificația numelui grecesc este aceea de regal, de la basileus – rege, conducător. În Antichitate, basileul era conducător al tribului. Prin originea și semnificația sa inițială, Vasile este strâns înrudit și cu termenul biserică: basilike – basilica.

Alături de nume precum Ion, Gheorghe sau Dumitru, numele de băiat Vasile este unul dintre numele cunoscute ca pur românești. Este un nume cu vechime pe teritoriul țării noastre.

Citește și „Binecuvintează Doamne cununa anului bunătăţii Tale”

B.D.

About Brindusa Dediu

Check Also

Sfântul Ioan Botezătorul – recolta rugăciunilor

„Înaintemergătorul Domnului este lucrător al voii Domnului de a-L face cunoscut pe Iisus și de …