„Naşterea Domnului Hristos este cel mai important eveniment din istoria lumii”

Sărbătoarea Naşterii Domnului sau Crăciunul este, în primul rând, sărbătoarea iubirii milostive a lui Dumnezeu pentru oameni. Fiul cel Veşnic al lui Dumnezeu a coborât din Ceruri, S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om pentru a dărui oamenilor muritori viaţă veşnică. Această sărbătoare este, în acelaşi timp, sărbătoarea păcii şi a armoniei între oameni. Când Pruncul Iisus S-a născut la Betleem, îngerii din Cer au cântat Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, pe pământ pace şi între oameni bunăvoire.”  Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Galerie Foto

Ziua de 25 decembrie – Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, a adunat în Biserica ”Sfinții Voievozi” Săvinești, județul Neamț, numeroși credincioși, dornici să participe la Sfânta Liturghie și să împărtășească împreună bucuria Nașterii Domnului.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de părintele paroh Petru Munteanu, însoțit de părintele Ioan Mihai Măriuța din cadrul parohiei „Sf. Ilie Tesviteanul” din localitatea Bor, Valea Timocului din Serbia, dar fiul al satului, care de fiecare dată când revine pe plaiurile săvineștene slujește alături de cel care i-a îndrumat pașii spre taina preoției.

După citirea pericopei Evanghelice de către părintele Ioan Mihai Măriuța, părintele Petru Munteanu a dat citirii Scrisoarea pastorală la sărbătoarea Naşterii Domnului a Î.P.S Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, din care redăm un fragment:

„Suntem aproape de sfârşitul anului 2019 de la Naşterea lui Hristos. Viaţa noastră obişnuită, cu bucuriile, dar şi cu grijile ei de zi cu zi, se schimbă întrucâtva la cumpăna dintre ani. Acum petrecem mai mult timp în familie, ne revedem cu prietenii, ne facem planuri pentru anul care vine.

În această ambianţă, puţin diferită faţă de restul anului, auzim cântece de colind, iar preotul vine în casa noastră cu icoana Naşterii Domnului sau cu binecuvântarea Bobotezei.

Colindul, preotul sau prezenţa noastră la biserică în ziua de Crăciun naşte, poate, în mintea noastră întrebarea: ce legătură am eu cu sărbătoarea Naşterii Domnului? Ce legătură are acest eveniment cu viaţa mea, cu viaţa familiei mele, cu viaţa Ţării, a lumii în general?

Naşterea Domnului Hristos este cel mai important eveniment din istoria lumii. Coborârea lui Dumnezeu printre oameni – aceasta este semnificaţia Crăciunului – îl reaşază pe om în legătură cu Cerul. Poate fi ceva mai măreţ, mai adânc, mai important ca omul să fie în legătură cu Dumnezeu – Izvorul Vieţii şi al veşniciei?

Sărbătoarea de astăzi ne arată că Fiul lui Dumnezeu a luat trup din trupul nostru, că S-a făcut părtaş vieţii noastre. În acelaşi timp însă, viaţa lui Hristos poate fi şi viaţa noastră. El devine Fratele nostru mai mare, iar noi Ȋi suntem fii şi fraţi. Ceea ce s-a întâmplat la Betleem nu este numai un eveniment petrecut atunci, ci este ceva care mă atinge pe mine, care influenţează viaţa familiei mele, a celor pe care îi cunosc sau îi voi cunoaşte în viitor.

Veţi zice, poate: puţini sunt cei care cred şi simt în acest fel. Da, aşa este! Se repetă şi astăzi cele petrecute atunci. Doar magii şi păstorii L-au recunoscut pe Hristos la Naşterea Sa. Apoi, s-au adăugat şi alţii, dar tot puţini au rămas. Acum se întâmplă la fel. Faptul că sunteţi la biserică în această zi arată că vă aşezaţi între cei care-L urmează pe Hristos sau tind spre aceasta.

Dumnezeu acordă fiecăruia libertatea de a alege. „Iată, stau la uşă şi bat, zice Domnul; de va auzi cineva glasul Meu şi va deschide uşa, voi intra la el şi voi cina cu el şi el cu Mine”. De ce aşteaptă Dumnezeu cu răbdare multă la uşa inimii noastre? Pentru că El „voieşte ca toţi oamenii să se mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vină”. Pentru că „Dumnezeu vrea să lucreze pururea şi în toţi taina Întrupării Sale”, după cuvântul Sfântului Maxim Mărturisitorul.

Taina Întrupării Fiului lui Dumnezeu ne arată, pe de o parte, existenţa unui moment istoric bine definit. Pe de altă parte, această Taină este rânduită a se împlini şi în viaţa noastră, aici şi acum. Cum se realizează aceasta?

În primul rând, Taina Întrupării lui Dumnezeu se împlineşte în om prin Botez. La Botezul unui copil sau unui adult, preotul se roagă, zicând: „Şi fă să ia chip Hristosul Tău în acesta ce se va naşte din nou”. Sfinţii Apostoli şi Părinţii Bisericii mărturisesc despre chipul lui Hristos care se înrădăcinează în fiinţa cea mai dinlăuntru a omului: „O, copiii mei, pentru care sufăr iarăşi durerile naşterii, până ce Hristos va lua chip în voi!”, spune Sfântul Apostol Pavel. „Hristos Se naşte în om prin Botez”. La rândul său, cel botezat „renaşte în Hristos duhovniceşte”, „se uneşte şi-şi face ale sale simţirile şi funcţiile trupului lui Hristos”.

Prin ungerea cu Sfântul şi Marele Mir, noul botezat primeşte darurile Duhului Sfânt, care fac posibilă creşterea omului în viaţa duhovnicească.

Prin dumnezeiasca Împărtăşanie, omul botezat şi pecetluit cu Duhul Sfânt primeşte Trupul şi Sângele lui Hristos sub chip de pâine şi vin.

Taina Întrupării lui Dumnezeu în viaţa omului se împlineşte apoi prin păzirea poruncilor în viaţa de zi cu zi. Căci „Domnul e ascuns în poruncile Sale. Şi cei ce-L caută pe El Îl găsesc pe măsura împlinirii lor”, spune Sfântul Marcu Ascetul. Prin cuget smerit şi duh de pocăinţă, dar mai ales prin iubire şi rugăciune, omul se întăreşte în conştientizarea prezenţei lui Dumnezeu în sine.”

Sărbătoarea Naşterii Domnului este şi sărbătoarea darurilor oferite copiilor, bătrânilor, orfanilor, celor bolnavi şi singuri, dar şi tuturor celor dragi. Această sărbătoare a darurilor este răspunsul nostru la darul iubirii lui Dumnezeu arătat în Iisus Hristos.

Astfel, ca în fiecare an, cete de colindători au trect pragul sfânt lăcașului de cult din Săvinești și au răspândit, cu vocile lor cristaline,  vestea minunată a nașterii lui Iisus. La finalul recitalului de colinde, Moș Crăciun i-a răsplătit cu daruri, pe cei mici, iar cei mari au primit pachet cu fructe și dulciuri, din partea parohiei, fiind oferite 600 de pachete cu diferite produse, în valoare totală de 9000 lei.

În prima zi de Crăciun s-a încheiat și campania „Fii Moș Crăciun pentru un copil” inițiată de Parohia „Sfinții Voievozi”, în parteneriat cu Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială. Zec de oameni cu suflet nobil s-au alăturat campaniei și au adus daruri pentru copiii nevoiași. Distanța nu i-a speriat, astfel încât, voluntari din Iași, Bacău, București au ajuns la Săvinești cu brațele încărcate de cadouri, care au reușit să aducă un strop de lumină în sufletele copiilor săvineșteni.

Slujba oficiată la sărbătoarea Nașterii Domnului a adus lumină în ochii celor prezenți, care au plecat spre casele lor cu gândul că „Naşterea Domnului Hristos este cel mai important eveniment din istoria lumii. Coborârea lui Dumnezeu printre oameni – aceasta este semnificaţia Crăciunului – îl reaşază pe om în legătură cu Cerul. Poate fi ceva mai măreţ, mai adânc, mai important ca omul să fie în legătură cu Dumnezeu – Izvorul Vieţii şi al veşniciei “ (IPS Teofan).

Brîndușa Dediu

About Bahneanu Corina

Check Also

„Omul care îl caută pe Dumnezeu poate ierta din inimă”

„Evanghelia Duminicii a XI-a după Rusalii ne arată marea bunătate a lui Dumnezeu Care iartă …