Sfinții Mihail și Gavriil, sărbătoriți la Săvinești

Sfinții Mihail și Gavriil – Sărbătoare. Sute de credincioși au participat la hramul Bisericii ”Sfinții Mihail și Gavriil” din Săvineşti.

Dreptatea şi adevărul lui Dumnezeu pe care le arată Sfântul Arhanghel Mihail sunt necesare ca şi bucuria, bunătatea şi blândeţea lui Dumnezeu, care vin prin binecuvântarea adusă de Arhanghelul Gavriil. Înţelegem astfel câtă complementaritate şi ce legătură puternică există în lucrarea acestor doi Sfinţi Arhangheli şi de ce Biserica îi cinsteşte împreună. Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil ne arată că Dumnezeu este în acelaşi timp drept şi milostiv, iubitor de adevăr şi iertător al celor păcătoşi sau căzuţi, care se ridică prin pocăinţă.” († Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române)

Galeria Foto Vecernie

Galerie Foto Sarbatoarea Sf. Mihail și Gavril

Mihail

Biserica lui Hristos dreptmăritoare prăznuieşte în fiecare an, în data de 8 noiembrie, pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, împreună cu soborul tuturor puterilor cereşti.

Prin cuvântul „arhanghel“ înţelegem „mai mare peste îngeri“ sau „cel dintâi dintre îngeri“. Iar „înger“ înseamnă „vestitor“, pentru că îngerii vestesc pe pământ şi fac cunoscută oamenilor voia lui Dumnezeu.

În județul Neamț, sute de credincioși au participat la hramul Bisericii ”Sfinții Mihail și Gavriil” din Săvineşti. Hramul este cea mai mare sărbătoare a bisericii şi se serbează cu mare fast şi solemnitate.

Mihail
Slujba Vecerniei

Sărbătoarea a început cu o seară înainte, când un sobor de preoți a oficiat Slujba de Vecernie, alături de părintele paroh Petru Munteanu. La slujbă au fost invitați, pentru a sluji slujba Vecerniei, părintele Mihai Meraru, părintele Cristinel Munteanu și părintele Ciprian Ungureanu. Seara s-a încheiat cu o agapă frățească, pregătită de doamnele bucătărese de la Centrul Social-Educativ „Popasul Iubirii Milostive” din Săvinești.

Biserica ”Sfinții Voievozi” – Săvinești a prăznuit hramul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil

La data de 8 noiembrie, Biserica ”Sfinții Voievozi” – Săvinești a prăznuit hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, sărbătoare la care au fost invitați să participe la Sfânta Liturghie numeroși credincioși din cadrul parohiei și nu numai. Slujba a fost oficiată de pr. Mihai Meraru și de preotul paroh Petru Munteanu, în calitate de gazdă.

De dimineaţă, credincioşii, de toate vârstele din parohie şi din împrejurimi, şi-au îndreptat paşii către lăcaşul de închinăciune. Au participat la Sfânta Liturghie şi au ascultat cu atenţie cuvântul de învăţătură rostit de părintele Mihai Meraru, care a evidenţiat faptul că păcatul mândriei l-a alungat pe Lucifer din Rai.

Mihail

Sărbătoarea de astăzi, închinată Sfinților Îngeri, a apărut în biserica noastră încă din secolul al V-lea. Ea arată că, în cultul creștin-ortodox, Sfinții Îngeri sunt la loc de cinste împreună cu Sfinții lui Dumnezeu. Despre crearea îngerilor noi găsim referiri atât în Sfânta Scriptură, în Vechiul Testament, cât și tradiția bisericii noastre creștine. Aceste referiri ne vorbesc despre crearea îngerilor. Iar Sfinții Părinți ai Bisericii noastre, în operele lor alese, ne vorbesc cu mare evlavie despre crearea îngerilor, despre slujirea lor pentru oameni.

Învățături din Sfânta Scriptură

Dacă deschidem Sfânta Scriptură a Vechiului Testament găsim încă din Cartea Facerii, Cap. I, versetul în care ni se vorbește despre faptul că Domnul Dumnezeu la început a creat Cerul și Pământul, așa cum mărturisim și în Simbolul de Credință: ”Cred întru Unul. Dumnezeu… nevăzutelor”. Sfinții Părinți ai Bisericii ne mărturisesc că prin cuvântul ”nevăzute” înțelegem ”lumea îngerilor”, care sunt duhuri slujitoare.

Aflăm tot din Sfânta Scriptură și din Evanghelia pe care am citit-o astăzi la Sfânta Liturghie că Domnul Iisus Hristos ne spune un lucru foarte important despre căderea lui Lucifer din Cer, așa cum spune Scriptura, ”Am văzut pe Satana ca un fulger căzând din Cer”. Ce s-a întâmplat, de fapt? Dumnezeu i-a creat pe îngeri pe toți buni, dar le-a lăsat libertatea, darul suprem de la Dumnezeu. Însă, această libertate, o parte dintre îngeri au dorit să o folosească pentru ei. Aflăm că cel mai frumos, cel mai luminat dintre îngeri, pe nume Lucifer, a căzut în păcatul mândriei. Și a îndemnat și cetele de sub dânsul să-l slăvească pe dânsul mai mult decât pe Dumnezeu. Deci el, creatură, dorea să fie mai presus decât Dumnezeu, Creatorul Său.

Acest păcat al mândriei l-a alungat pe Lucifer din Rai, devenind dintr-un înger prealuminat cel mai necurat dintre îngerii cei răi. Împreună cu dânsul au căzut toate cetele îngerești care au ascultat de glasul lui.

Citiți și „Credinciosul, de bucurie, scoate icoana în drum”

Arhanghelul Mihail – ”Cine este ca Dumnezeu?”

Aflăm din Scriptură că-n această cădere a îngerilor, Arhanghelul Mihail, voievodul cetelor îngerești, a luat cuvântul și a strigat cu glas mare: ”Să luăm aminte! Noi, care suntem făpturi, ce a pătimit Lucifer, cel ce era cu noi, cel ce era lumină, acum întuneric s-a făcut. Cine este ca Dumnezeu? ” De aceea, numele lui de Arhanghel, Mihail sau Mihael, în limba ebraică înseamnă ”Cine este ca Dumnezeu?” Și atunci, Arhanghelul Mihail, cu toate cetele sub dânsul, a rămas în cer, slujind în continuare pe Dumnezeu.

La finalul Sfintei Liturghii, părintele paroh Petru Munteanu a adresat un cuvânt de învățătură celor prezenți în biserică, reliefând gestul de recunoștință pe care credincioșii parohiei îl aduc Sfinților Voievozi Mihail și Gavriil.

Mihail

Dumnezeu ne-a dăruit pe noi cu darul libertății, pe lângă darul vieții. Iar noi suntem liberi să alegem binecuvântarea sau blestemul, viața sau moartea. Și ne zbatem în aceste conflicte interioare care vin datorită însoțirilor noastre sau evenimentelor pe care le desfășurăm. Și uneori cădem, apoi ne ridicăm în urcușul nostru către Dumnezeu, înțelegând că cel mai mare dar pe care Dumnezeu ni L-a dat, pe lângă darul vieții, este darul libertății. Cea mai frumoasă stare este libertatea în Hristos cel Înviat. Pentru că în această libertate alegem binele care este Hristos, viața noastră și Călăuzitorul nostru către Împărăția lui Dumnezeu.

La acest ceas aniversar, Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, Rafail și toate cetele îngerești ne îmbrățișează astăzi. Astăzi, ne rugăm că aripile rugăciunii noastre care se îndreaptă către Dumnezeu, aripi care sunt descrise ca milostenia și postul, să fie înzdrăvenite prin lucrarea și slujirea îngerilor care ne iubesc și care mărturisesc pe Dumnezeu”, a subliniat părintele paroh Petru Munteanu.

Mulți și binecuvântați ani tuturor ce poartă numele Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil

După Sfânta Liturghie, toți credincioșii au fost invitați să participe la agapa frățească, organizată în cinstea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil. Consilierii parohiei, enoriaşii s-au implicat în buna desfăşurare a lucrurilor. Pentru această sărbătoare s-au pregătit 350 de porţii de mâncare, pentru fiecare persoană care a fost prezentă la biserica din Săvineşti.

Celor care poartă numele Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, în încheierea cuvântului adresat, părintele Munteanu le-a transmis: ”Tuturor celor ce poartă acest frumos nume, de vestitori ai cuvântului lui Dumnezeu, le dorim ca Bunul Dumnezeu să le binecuvinteze viața lor, sănătate și bună sporire, mulți și binecuvântați ani, La mulți ani!”.

Mihail

Arhanghelul Mihail poartă o sabie de foc, iar Arhanghelul Gavriil poartă o floare de crin alb

În iconografia noastră ortodoxă, Arhanghelul Mihail este reprezentat purtând în mână o sabie de foc, pentru că el pedepseşte păcatul, pedepseşte nedreptatea şi apără pe cei drepţi. El pedepseşte popoare rele şi apără popoare bune care împlinesc voia lui Dumnezeu. Arhanghelul Gavriil este reprezentat în iconografia noastră, purtând în mână o floare de crin alb, ca simbol al purităţii, al bucuriei şi binecuvântării, pentru că el aduce neamului omenesc vestea cea bună a întrupării Fiului lui Dumnezeu, Care ne aduce mântuirea.

Cuvintele frumoase la ceas de Sărbătoare

În rândurile de mai jos, vă redăm câteva din cuvintele frumoase care au fost transmise de cei care au participat la acest prinos de rugăciune adus Sf. Arhangheli Mihail și Gavril, un material realizat de domnul Dan Apetrei –jurnalist radio Jurnal Spiritual FM.

Cristina Toma

„Biserica Sf. Voievozi din Săvinești este biserica cea mai dragă sufletului meu. Vin cu mare drag aici, unde mă întâlnesc cu multe surioare întru Hristos. Sunt fericită de fiecare dată când ajung aici, și ce să le doresc? La toți săvineștenii, le mulțumesc că m-au adoptat în familia lor. Le doresc ca îngerii ocrotitori ai acestei biserici să-i acopere cu aripile lor de iubire și de lumină și să le ocrotească fiecare pas al vieții… Să-i călăuzească spre bine, spre Hristos, spre drumul spre Acasă, spre mântuire. Am emoții.

Oamenii din comunitatea săvineșteană sunt  foarte calzi, primitori. Mi-aș dori ca și în comunitatea mea să fie la fel oamenii, să se implice, să fie mai solidari cu cei aflați în nevoi, să audă și ei de voluntariat în asistență socială. Așadar, să se implice mai mult în comunitate, să facă mai mult bine.

Un drum frumos, dar, uneori, anevoios…

Fiindcă se poate face foarte mult bine, cu eforturi puține dacă se vrea, dar trebuie și un lider care să-i adune  pe toți și aici există așa ceva. Părintele Munteanu reușește să adune în jurul său oameni cu suflet frumos. Și atunci multe proiecte frumoase iau viață și ajută mulți semeni care au diverse nevoi. În lumea asta sărăcită în prietenie, în solidaritate, în frumos, în bucurie, este nevoie de bine ca să facem o balanță între rău și bine. Și vreau să învingă binele, și mă bucur că aici reușesc să învingă binele și frumosul.

Le doresc tuturor, multă sănătate și putere de muncă. Așadar, ce face părintele Munteanu împreună cu colaboratorii Sfinției Sale, este foarte bine, să continue pe drumul acesta, frumos, dar uneori și anevoios. Să-i ajute Bunul Dumnezeu, în toate cele bune, frumoase și de folos! Sunteți o echipă minunată! Mult succes, vă doresc în continuare!”  Cristina Toma

Citiți și „Înălțarea Mântuitorului la Cer nu s-a făcut ca să ne abandoneze”

Mihail

Căpățână Augustin

”Totdeauna am participat la sărbătoarea Sf. Arhangheli Mihail și Gavril și-am fost alături de toți care ne-am îngrijit pentru a face curățenie, a face ordine în fața bisericii, prin casa praznicală și prin toate… unde o fost nevoie. Le doresc tuturor multă sănătate și bucurie. Și să continuăm acest pelerinaj sau cam așa ceva… Și să mulțumim părintelui pentru asta, că el totdeauna a fost alături de noi și ne iubește și ne educă în spiritul ăsta gospodăresc. Și în toate Mulțumim lui Dumnezeu.” Căpățână Augustin.

Adrian Trenchea Vasile (epitrop 2)

„Ce simt în aceste momente? O ușurare așa spirituală… Ne-am bucurat c-au venit enoriași pentru masa pe care am organizat-o și ce să zic? Mulțumim Bunului Dumnezeu că ne-a ajutat și am putut organiza treburile care s-au făcut aici… Celor care slujesc în această biserică, celor care vin la slujbă în această biserică. Suntem foarte mulțumiți de părintele paroh Petru Munteanu, mai vine părintele Mihai Meraru și mai vine părintele Ciprian care a slujit și aseară la Vecernie. A fost foarte frumos și aseară, am participat la agapa frățească de după Vecernie. Mulțumim enoriașilor pentru tot ajutorul dat (am strâns niște bani de la enoriași și-am putut rezolva problema care s-a făcut acuma cu masa), pentru tot, absolut. Multă sănătate le dorim tuturor și nouă să ne dea Dumnezeu sănătate, să putem să mai rezolvăm mulți ani tot așa.” Adrian Trenchea Vasile (epitrop 2)

Măriuța Gheorghiță, dascăl la Parohia Sf. Voievozi Mihail și Gavril

 „Este o sărbătoare foarte mare, este sărbătoarea Sf. Arh. Mihail și Gavril și Rafail, care în toate bisericile și în toate enoriile se sărbătorește această mare zi… Cei doi mari sfinți, Mihail și Gavril și Rafael care sunt rugători și ne acoperă cu aripile slavei lor. Pentru biserica noastră este un moment important. Pentru enoriași, noi ne-am pregătit. Au mai venit și mulți musafiri din alte părți ca să vadă cum este și la noi, a fost o zi frumoasă. Mesenii care au stat la masă s-au bucurat, au stat la masă împreună cu părinții noștri duhovnicești.” Măriuța Gheorghiță, dascăl la Parohia Sf. Voievozi Mihail și Gavril.

Chele Constantin, epitropul Parohiei Sf. Voievozi Mihail și Gavril – interviu

„Mă numesc Chele Constantin, sunt epitropul Parohiei Sf. Voievozi Mihail și Gavril. Astăzi, Biserica noastră își sărbătorește hramul, e o sărbătoare mare, pentru biserica noastră. Este cea mai mare sărbătoare din an. Ne-am pregătit cu 350 de porții de mâncare pentru cei care au venit la slujbă, pentru enoriașii parohiei noastre, pentru oamenii din comună și pentru cei care vin la Biserică.

De obicei, astăzi lumea vine în număr foarte mare, pentru că este o sărbătoare foarte mare, toată lumea știe însemnătatea Sfinților Mihail și Gavril. Și apoi avem un preot, părintele Pentru Munteanu, care prin darul și dăruirea de la Dumnezeu atrage oamenii în jurul dânsului. Și atunci noi ne bucurăm pentru că biserica astăzi este arhiplină. Nu numai astăzi, că e sărbătoare aici, ci de fiecare dată când părintele slujește, fie că e Duminică, fie că e în cursul săptămânii, la anumite sărbători.

Asta e o bucurie pentru noi, cei care locuim în parohia aceasta, e o bucurie și pentru mine, care coordonez activitatea acestei parohii. Le mulțumesc consilierilor și doamnelor consiliere care s-au implicat foarte mult în această activitate… Nu numai astăzi ce-ați văzut dumneavoastră, ci această activitate am început-o cam de vreo două săptămâni în urmă, cu pregătiri. Pentru bucatele pregătite de doamnele de la Centru, am primit cuvinte de laudă. Deci, cei care au servit masa au fost mulțumiți, asta înseamnă că e o mulțumire sufletească și pentru noi și pentru părintele care ne-a coordonat.

Că fără părintele, nici noi nu reușeam, pentru că știți cum e, cineva trebuie să te coordoneze. Iar noi, tot ceea ce înfăptuim în această sfântă Biserică, totul facem sub coordonarea și sub îndrumarea părintelui. Pe calea aceasta, eu, în numele Consiliului Parohial îi mulțumesc părintelui și-i doresc să fie sănătos, să-i dea Dumnezeu har, ani îndelungați, bucurii și împlinire.

Revenind la sărbătoarea de astăzi, ce le transmiteți celor care vin la biserică, enoriașilor de aici din Săvinești?

– Așa cum i-am transmis și astăzi și așa noi le transmitem să fie în primul rând sănătoși, că sănătatea-i mai presus de orice. Suntem aici, i-așteptăm cu drag, le-am spus și astăzi că deja am început lista pentru la anul. Să nu lipsească, ne rugăm la Bunul Dumnezeu să ne dea putere, sănătate ca noi în primul rând să fim sănătoși, să putem să stăm în fața lor, când vin, cu bucate alese. Să fim sănătoși, să-i putem servi, să  le-ndeplinim dorințele, doleanțele și criticile, că nimic nu se poate fără critică. Le urăm sănătate, bucurie, împliniri, un an bun cu sănătate.

Și pentru că se apropie sfârșitul anului, la anul un an cu bucurii, cu împliniri, lor, familiilor, nepoților, strănepoților, celor dragi. Vă urez și dvs. același lucru și colegilor dumneavoastră. Vă așteptăm să mai veniți la noi, nu numai la hram, ci şi în cursul unui an. Sunt foarte multe sărbători plăcute, frumoase și ne-ar face plăcere să veniți, ca să vedeți și atunci care este activitatea acestei parohii.

Activitatea parohiei nu se rezumă la ceea ce ați văzut astăzi, nu. Ci în sărbători, sunt sărbători mari, frumoase, ne bucurăm că oamenii vin. E o bucurie pentru ei când vedem că vin nu numai oameni din comună pe care-i cunoaștem. Ci, mai ales, când vedem că mai vine cineva străin, cineva care nu-i de-aici, de loc, sau cineva care-a plecat acum ani și ani s-a reîntors astăzi pentru o clipă alături de cei care nu mai sunt, să le-aprindă o lumânare… Sau alături de cei vii să bea un pahar de vin, să servească o sărmăluță…

– Foarte frumos, mulțumim pentru aceste cuvinte. Cum a fost Săvineștiul înainte și cum îl vedeți acum?

– E o diferență mare, de fapt, ar trebui s-o facem din două puncte de vedere. Săvineștiul a fost recunoscut pe harta României și a Europei ca citadela chimiei românești. Aici la Săvinești a fost centrala de fire și fibre sintetice, aici a fost un colos industrial, uzina de fire și combinatul de îngrășăminte chimice și azotoase. Din păcate, urmele comunismului au trecut. Dar democrația a lăsat ceva care noi cel puțin regretăm. Când știam ce era aici la Săvinești, pe platforma chimică și ce este astăzi, o ruină, oricum, e jale! Aici au mâncat pâine cel puțin 30000 de oameni, cel puțin 30000! Eu, când m-am angajat, m-am dus în 72, aveam numărul de marcă 16524.

Deci vă închipuiți că trecuseră 16000 de oameni în această uzină. Iar eu din 1972 până în 1990, după aia nu mai discutăm, c-au mai fost încă vreo 5-6 ani. Vă-nchipuiți câtă omenire, câtă omenire a mâncat pâine de la acest combinat și apoi și de la uzină și combinatul (asta a fost prima parte, vorbind de platforma chimică).

Citiți și „Nu uita: când eşti cu Hristos, oriunde eşti, eşti fericit!”

Preoți cu har de-a lungul timpului la Săvinești

Vorbind de cealaltă parte, partea religioasă, aicea să știți că oamenii au fost dintotdeauna credincioși, chiar dacă comunismul nu îți dădea voie, c-așa era. Și eu eram, dar când veneam la părinți, hai puțin și la biserică, mai mascat. Dar veneam, că așa era, nu aveai voie, dar oamenii nu și-au pierdut credința. Și-n timpul comuniștilor am avut un preot, preotul Filip Gheorghe, Dumnezeu să-l odihnească. Foarte bun, foarte bun! Părintele Munteanu îl întrece. Poate atunci eram și eu mai copil și-nțelegeam altfel viața religioasă față de ceea ce-i acum. Poate acum o văd altfel, dar am avut ne-a hărăzit Dumnezeu cu preoți foarte buni.

A fost înainte părintele Hârțescu, de-aici, Dumnezeu să-l odihnească, care a construit această biserică. Acea biserică a luat foc, s-a reconstruit biserica din temelie cu oameni care acum nu mai sunt, Dumnezeu să-i odihnească. Dar am rămas noi, copiii sau nepoții lor, să ducem tradiția mai departe. Deci de aia spuneam, sunt două paralele în comuna Săvinești, paralela sau partea economică, industrială și partea religioasă, creștinească. Dacă acea parte economică industrială s-a terminat, de pe timpuri nu mai e, partea religioasă a rămas. Ba a înflorit, și-nflorește pe zi ce trece. Dac-acum cinci ani erau să zicem 300 de oameni în Biserică sau 100 de oameni, acuma sunt cel puțin de 2-3 ori mai mult.

Părintele Munteanu este Trimisul lui Dumnezeu în parohia noastră

Deci oamenii vin, că vă spuneam, c-avem un preot cu har. Pentru noi, ne bucură că vin oameni străini și chiar le oferim locul în față. Noi mai putem să stăm mai în spate, în curtea bisericii, avem difuzoare, slujba se-aude. Și-apoi venim la slujbă, nu venim a fală să stăm în față, ci venim s-auzim cuvântul Domnului – prin ce-l auzim? Prin glasul părintelui. Eu așa am văzut că părintele este Trimisul lui Dumnezeu în parohia noastră, aici și noi ne bucurăm pentru acest lucru.

De aia vă spuneam, oricum Săvineștiul a înflorit foarte mult, de ce să nu spunem? Nu se mai compară Săvineștiul de-acum câțiva ani că n-aveam șosele asfaltate, n-aveam canalizare, n-aveam apă, că erau ceva adică aveam apa, dar era prin țevi de 40-50 lungime. Prin activitatea și prin dăruirea actualului primar Horciu Daniel s-au realizat foarte multe lucruri bune în Săvinești, lumea apreciază, avem canalizare. Nu știu dacă mai sunt 1-2 străduțe neasfaltate, străduțe, nu străzi. Cred că peste tot există apă curentă, canalizare, comuna Săvinești este acum toată dotată cu video, cu sistem video. Deci, ce să mai?

E frumos, noi suntem mulțumiți, nu că sunt eu de aici și născut și crescut, dar ne bucurăm pentru lucrul ăsta și rugăm pe toți cei care vin în comuna Săvinești să nu ne ocolească, avem patru biserici în această comună, deci patru parohii, nu vi le spun eu care-i una mai frumoasă decât cealaltă, fiecare ține la parohia noastră și zice că e frumoasă, biserica arată ca o mireasă, e mireasa lui Dumnezeu, e corabia noastră, pe care noi păşim cu încredere.”

Mihail

Interviu cu preotul Mihai Meraru, parohia Dragomirești, Neamț

„- Stăm de vorbă în acest moment cu preotul Mihai Meraru, parohia Dragomirești Neamț. Sărut mâna, părinte!

– Doamne ajută! Bine ați venit în mijlocul nostru și acest an anul mântuirii 2018, Biserica Sf. Voievozi din parohia Săvinești își serbează ziua hramului. O zi deosebită pentru fiii parohiei întrucât sărbătoarea de astăzi este închinată în mod special Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, dar și tuturor cetelor netrupești puteri. Prin urmare, fiecare creștin ortodox își serbează  ziua îngerului păzitor. Și este o bucurie duhovnicească pentru toți creștinii ortodocși. Parohia Sf. Voievozi Săvinești are o tradiție de zeci de ani. La această sărbătoare credincioși de pretutindeni, din localitățile învecinate, cât și din parohie, chiar și în orașele Piatra Neamț și Bacău, vin în număr foarte mare.

La această bucurie duhovnicească a hramului și în această bucurie noi ne întoarcem acasă după Sfânta Liturghie, întrucât Liturghia continuă în această zi prin lucrarea noastră de fiecare zi. Este numită liturghia după liturghie, pentru că noi nu trebuie să uităm că până la următoarea sărbătoare sau Duminică, când se săvârșește Liturghia, noi trebuie să fim cu luare-aminte la faptele cele bune, la milostenie, la rugăciune, și Sfinții Îngeri sunt păzitorii vieții noastre. Fiecare creștin are un înger păzitor de la Taina Sfântului Botez, care ne îndreaptă pașii către fapte bune, milostenie și rugăciune.

Sărbătorile din anotimpurile reci

Sărbătoarea de astăzi este un început al Sărbătorilor de toamnă, spre iarnă, întrucât peste câteva zile vom intra și în Postul închinat Nașterii Domnului, pe data de 15 noiembrie. Și acest post închinat Nașterii vine cu mari sărbători, care ne amintesc de marii Sfinți ai Bisericii noastre, începând cu sărbătoarea de astăzi, închinată Sfinților Voievozi Mihail și Gavriil, mâine 9 noiembrie sărbătorim pe Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina, făcătorul de minuni, un Sfânt grec dar mult iubit de ortodocșii români, de pretutindeni.

Și nu uităm pe data de de Duminică, sărbătorim pe Sfântul Mare Mucenic Mina, cel care este ocrotitorul nostru, în nevoi și-n necazuri. Apoi așteptăm, la sfârșitul lunii, în noiembrie, pe 30 noiembrie, pe Sfântul Mare Apostol Andrei, cel care este apărătorul țării noastre românești. Este cel care a dus creștinismul pe meleagurile patriei noastre.

Și astfel, luna noiembrie se încheie cu mari sfinți ocrotitori, dar intrăm în luna decembrie, unde la fel, ne așteaptă mari sfinți care ne vestesc nouă în curând, Venirea Domnului Iisus Hristos pe acest pământ. Să nu uităm și de Sfântul Nicolae, pe data de 6 decembrie. Iată, cu ajutorul Sfinților, în primul rând al Sfinților Îngeri, al Sfinților Arhangheli Mihail, Gavriil, Rafail, și toți Sfinții creștini care sunt împreună-rugători cu îngerii în cer, înaintea Tronului Preasfintei Treimi, ne ajută pe noi, creștinii, să mergem pe drumul Mântuirii. Deci, Îl rugăm pe Hristos Domnul nostru, în această zi binecuvântată, de noiembrie, să dăruiască înger tare păzitor vieții noastre, și să primim un răspuns bun la Judecata lui Hristos. Mulțumim și Doamne ajută!”

Brîndușa Dediu

go top