”Viața noastră capătă sens și rost când noi avem modele de urmat, modele creștine”

„Sfântul Apostol Petru, când a fost întrebat Cine zic oamenii că sunt Eu, a răspuns şi a zis în numele celorlaţi apostoli:  Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui viu (Mt 16:16). Iar Sfântul Apostol Pavel a mărturisit că în Iisus Hristos locuieşte trupeşte toată plinătatea dumnezeirii (Col 2:9), deoarece în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, S-a arătat Dumnezeu în trup, S-a îndreptat în Duhul, a fost văzut de îngeri, S-a propovăduit între neamuri, a fost crezut în lume, S-a înălţat întru slavă (I Tim. 3, 16).”, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Biserica Ortodoxă sărbătorește la 29 iunie pe unii dintre cei mai mari și mai cunoscuți dintre sfinți, Sfinții Apostoli Petru și Pavel.

Galerie Foto

În această sfântă zi de sărbătoare, părintele paroh Petru Munteanu a oficiat Sfânta Liturghie la Parohia Sf. Voievozi din Săvinești în prezența credincioșilor, veniți să aducă ofrandă de rugăciune Sf. Apostoli, precum și felicitări de ”La mulți ani!” părintelui paroh.

După citirea textului biblic, părintele Petru Munteanu a adresat un cuvânt în care a evidențiat viețile celor doi Apostoli, precum și importanța manifestării recunoștinței față de Dumnezeu și față de tot ce ne înconjoară.

La începutul omiliei, părintele Munteanu a reliefat perioada postului care s-a încheiat la data de 29 iunie, menționând că postul este o „întoarcere Acasă”.

Suntem adunați cu toții, împreună, la rugăciune, la marea sărbătoare care încheie postul acesta, Sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Biserica noastră a rânduit, în înțelepciunea ei duhovnicească, ca să se așeze în anul bisericesc patru posturi. Ne însemnăm cu semnul Sfintei Cruci și ne însemnăm cu gândul la cele patru posturi din anul bisericesc, pe care suntem îndemnați să le ținem, pentru ca să ne întoarcem acasă, în Împărăția lui Dumnezeu. Postul este, de fapt, o întoarcere a noastră Acasă. Pentru că noi prin post mărturisim o foame și o sete de altceva. Nu ne satură sau ne mulțumește mâncarea aceasta stricăcioasă și vremelnică, pieritoare, care se descompune și noi simțim un dor, o foame și o sete de altceva. De ceva care ne definește pe noi. Este dorul de viață. Dar viața în Creatorul nostru, în Dumnezeu, Cel care ne a dat daruri peste daruri. Și de aceea, iată, Biserica a rânduit postul sub forma crucii în anul bisericesc, iar crucea este alcătuită din două laturi, o latură verticală și cele două puncte care definesc latura verticală, este Postul Nașterii Mântuitorului și Postul Sfintelor Paști. Este această latură verticală a Crucii care este definită prin cele două posturi închinate Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și avem și o latură orizontală care alcătuiește crucea sau postul nostru, fiind două puncte care îl definesc, postul închinat Sfinților Apostoli, pe care noi l-am încheiat și pe care îl sărbătorim, și postul  închinat PreaSfintei Născătoare de Dumnezeu și descoperim că latura aceasta verticală, care leagă cerul cu pământul este în Hristos, Mântuitorul nostru, iar latura aceasta orizontală prin cele două posturi definește umanitatea noastră, mai bine zis modelele noastre de urmat, după Arhetipul care este Mântuitorul Iisus Hristos. Adică pe Sfinții Apostoli și Maica Domnului, care este solitoarea noastră către Bunul Dumnezeu.”

Un alt aspect amintit de părintele Munteanu este acela că Sfinții Apostoli Petru și Pavel au murit de moarte mucenicească, în aceeași zi, în același an, în 29 iunie 67 în timpul persecuției Împăratului Roman Nero.

„Au murit de moarte mucenicească cei doi apostoli, în aceeași zi, în același an, în 29 iunie 67 și ne-au lăsat nouă o mărturisire asupra a ceea ce noi numim curaj duhovnicesc. Adică, când credinciosul simte iubirea lui Hristos, scapă de cea mai înfricoșată și puternică armă cu care diavolul caută să ne conducă. Și aceasta este frica. Frica este arma dușmanului diavol, care caută să bage în noi depresii, spaime, disperări. Când omul mărturisește și trăiește iubirea lui Hristos, scapă de frică. Și el este în pace și împăcat, împăcat cu sine și împăcat cu ceilalți, este împlinit în duhul său. Și frica aceasta care conduce și care devine o  temniță pentru lume, credinciosul care trăiește iubirea lui Hristos pășește în afară din această temniță a lumii. Pentru că scapă de frică și în iubire nu există frică, în iubire există libertate și comuniune, există bucuria vieții ca dar de la Dumnezeu.”

Mai e dispus cineva să asculte, astăzi, de un îndrumător, să-și ia drept model, profesor, pe unul dintre apostoli? Viața noastră dobândește un sens când avem modele creștine de urmat, se arată in continuarea omiliei:

Biserica adună în postul ei pe Sfântul Apostol Petru, cel ce mărturisește în numele celorlalți apostoli: „Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu cel viu” și pe Sfântul Apostol Pavel, viitorul Apostol, cel care va mărturisi cu viața lui credința în Hristos, pe care L-a văzut  pe drumul Damascului și cu care a murit și a înviat prin Taina Sfântului Botez. De ce a așezat biserica acest post către Sfinții Apostoli? Tocmai pentru ca noi să fixăm în viața noastră ținta Apostolatului. Noi suntem chemați astăzi să devenim și noi apostoli. Dacă suntem într-o stare de prigonire sau de prigoană, de rătăcire a noastră, crezând că noi slujim lui Dumnezeu, în râvna și în frământările noastre putem, dacă trăim viața și starea Sfântului Apostol Pavel, să ne întâlnim cu Hristos, apoi sa murim, să înviem cu El prin Taina Sfântului Botez sau dacă trăim calitatea de chemat, de chemat la apostolat cum a primit Sfântul Apostol Petru, putem să dobândim și noi cununa împărăției, mărturisind afirmația Sfântului Apostol Petru în viața noastră: „Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu cel viu”  și totodată chiar dacă în lepădările noastre, uneori în rătăcirile noastre, în adormirile noastre uităm de această mărturisire, important este să ne ridicăm și să luăm drumul îmbrățișării, drumul bucuriei cu Hristos, Cel care este viața noastră, după cum a fost viața Sfântului Apostol Petru.

Cei doi Apostoli, Sfântul Apostol Petru și Sfântul Apostol Pavel devin modele de urmat, iar noi am ținut postul lor pentru că ei sunt modele sau tipare duhovnicești pentru viața noastră.

Astăzi, cea mai mare criză prin care trece lumea nu este criza socială, nu  este criza economică, nu este criza politică, nu este criza ideologică, ci , cea mai mare criză este că noi nu mai avem modele pe care noi să le urmăm în viața noastră. Viața noastră capătă sens și rost când noi avem modele de urmat, dar modele bune. Am fost chemat cu ceva vreme în urmă de o familie care era îngrozită din cauza faptului că singurul lor copil își schimbase atitudinea față de ei, devenise agresiv și violent, fura din casă, l-au prins că  fura și de prin magazine, consuma etnobotanice, nu venea noaptea acasă, era o situație tristă si îngrijorătoare pentru ei. M-au chemat la ei acasă să facem o slujbă de sfințire și intrând în casă, copilul aflând că intru și eu, a fugit repede din casă, s-a îmbrăcat și a fugit. Nu a dorit să participe la slujbă. Părinții cu durere m-au rugat să continui să facem slujba și în lipsa copilului, și mergând cu sfințirea din cameră în cameră am ajuns în camera copilului. Camera era plină de tapete, afișe mari, de sus până jos, cu dimensiuni impresionante, ce înfățișau imagini fioroase oameni încruntați, cu niște coarne implantate, niște haine cu lanțuri,  figuri îngrozitoare, un mesaj sumbru pe care îl transmiteau acești tineri prin formațiile lor muzicale. Le-am spus: de ce vă îngrijorați de atitudinea copilului dumneavoastră, uitați modelele lui, le-a pus pe perete, nu le vedeți? Copilul care își ia modele, își urmează modelele.

Noi, în Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, suntem chemați să urmăm modelele cele mai frumoase și desăvârșite ale sfințeniei, ale pregustării Împărăției lui Dumnezeu pe care ni-i arată acești Sfinți Mărturisitori, plini de puterea credinței și de darurile Duhului Sfânt. Postul Sfinților Apostoli este un post de regăsire a modelelor noastre. Și dacă noi vom avea modele și vom căuta modele strălucite și luminoase pentru viața noastră desigur că și  viața noastră va fi remarcabilă și senină. Astăzi, criza modelelor se observă în jurul nostru. Criza aceasta provoacă răni adânci în familie, provoacă răni adânci în societate. Criza modelelor este tragedia comunității noastre. Modelele cele frumoase sunt împroșcate cu noroi, sunt lovite și batjocorite și pe piedestal, pentru comunitate se înalță modele care nu au nimic de-a face cu etica, cu morala, cu iubirea, cu credința, cu generozitatea, cu bunătatea, cu pacea, cu înțelegerea. Modelele acestea sunt promovate prin diverse canale media și tinerii cei fragezi și naivi, și neștiutori cad în aceste curse formând modelele cele întunecoase și care aduc multă pierzanie și durere și celorlalți care-i cunosc pe acești tineri.

Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel este un post închinat modelelor celor desăvârșite. Și de ce acești sfinți apostoli rămân peste veacuri modele pentru noi?  Pentru că odată ce L-au întâlnit pe Mântuitorul Iisus Hristos, Hristos a devenit viața lor.

La acest ceas de mare bucurie duhovnicească, rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să ne luăm și noi modele frumoase și luminoase, să căutăm să trăim bucuria și frumusețea acestor modele care sunt pentru noi făclii aprinse, mărturisitoare ale credinței în slăvita Înviere. Să înțelegem că în momentul în care noi ne înconjurăm cu modele frumoase, cum sunt Sfinții Apostoli Petru și Pavel și ceilalți apostoli și următori ai lor, Sfinții Bisericii noastre, viața noastră capătă sens și alt rost. Înțelegem atunci că toată creația este lucrarea lui Dumnezeu, păzim cu grijă tot ceea ce ne înconjoară, respectăm libertatea și demnitatea celorlalți mărturisindu-le privirea lui Hristos, Pacea și strălucirea Lui.”

La finalul Sfintei Liturghii, părintele Munteanu i-a felicitat pe cei ce poartă numele Sfinților Apostoli Petru și Pavel:

Bunul Dumnezeu să ne binecuvânteze pe noi, pe toţi, avem aici sărbătoriți. Avem şi Petre, avem şi Petrică, avem Pauline, avem Paul. Avem pe cei care poartă numele Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Și celor ce poartă aceste frumoase nume, dă-le Doamne sănătate, întru toate bună sporire, mulți și fericiți și binecuvântați ani, mulți ani trăiască!”

Purtând numele Sfinților Apostoli Petru și Pavel, la rândul său, părintele Petru Munteanu a fost felicitat de către credincioșii aflați în sfânt lăcașul de cult, aceștia urându-i un călduros La mulți ani!, iar grupul Viva Allegria din Piatra Neamț, coordonat de domnul Gabi Apetrii și de soția dumnealui, Alina Apetrii, au încântat auzul auditoriului.

Domnul Constantin Chele, epitrop al Parohiei „Sfinții Voievozi”, a adresat în numele comunității din Săvinești un cuvânt de mulțumire părintelui Petru Munteanu cu prilejul serbării zilei sale onomastice.

Cu ocazia zilei onomastice, vă dorim o viață lungă şi frumoasă, cu cât mai multe motive de bucurie. Bunul Dumnezeu să vă dea putere să răspândiţi, în continuare, cuvântul, lumina şi darul Evangheliei de care avem atâta nevoie. Și, mai presus de toate, să ne oferiţi binecuvântare, iertarea şi dragostea pentru noi toţi, pentru toate. Bucurie să vă dea Dumnezeu întru mulți, fericiți, sănătoși ani, părinte Petru!”

Nu putem încheia fără a vă menționa că, membrii echipei radio Jurnal Fm, precum și personalul de la Centrul social Popasul Iubirii Milostive s-au alăturat celor care au adresat felicitări părintelui Petru, din care vă redăm câteva dintre mesaje:

Lucrurile cu adevărat valoroase sunt bunătate și iubirea! Păstrați-le în sufletul mereu tânăr! Mă bucur ca v-am întâlnit! Vă doresc La mulți ani buni, sănătoși și plini de lucruri frumoase! – Elena Andrei – Director radio Jurnal FM

Viața să vă aducă în cale bucurii, împliniri, sănătate și oameni frumoși sufletește! La mulți ani binecuvântați!” – Cristi Hurheș – Director Tehnic Jurnal FM

Sunt în familia Jurnal FM și pentru că, așa cum spunea Nat King Cole, îmi place să cred că ”s-ar putea să aduc armonia între oameni prin muzica mea”. Vă mulțumesc pentru că m-ați primit în această familie! La mulți ani binecuvântați!” – Radu Găitan – Realizator emisiuni Jurnal FM Bacău

La mulți și binecuvântați ani!. Vă mulțumesc că ne sunteți alături să ne luminați calea!” – Simona Baghiu – Bucătar șef

Cu ocazia Sfinților Petru și Pavel vă urez un călduros ,,La mulți ani” binecuvântați, multă sănătate, fericire, realizări și tot ce vă doriți să vi se îndeplinească! – Liviu Dumitrache – Responsabil achiziții

Brîndușa Dediu

go top