Tag: Ambasada Germaniei

Actiuni

Willkommen in Săvinești

Centrul de Servicii Sociale ”Samariteanul Milostiv”, din cadrul parohiei Sfinții Voievozi Săvinești, a avut oaspeți pe d-na Carolin Sophie Glatz, din partea secţiei Cultură şi Minorităţi a Ambasadei Germaniei la Bucureşti, pe d-na Carmen Luminiţa Cobliș, director executiv al Forumului Democrat al Germanilor din România-Regiunea Extracarpatică, însoţiţi de preşedintele şi vicepreşedintele Forumului Democrat German din Piatra Neamţ, d-l Dan Matzner şi d-na Augusta Jumanca. În cadrul acestei întâlniri s-au purtat discuții legate de proiectele social-filantropice în care Forumul Democrat German și Ambasada Germaniei sunt implicate și le susțin în parohia …
go top