Tag: Centrului de zi pentru persoane vârstnice „Samariteanul Milostiv”

Stiri

File de poveste – Maria Roibu

„Învăţătorul e o lumânare care arde luminându-i pe alţii.” Tudor Arghezi Cadrul didactic este principalul factor al educaţiei şi instruirii tinerilor. Având rolul de îndrumător, acesta contribuie la pregătirea omului pentru activitate şi creaţie independentă. Învăţătorul are un rol important, este fundamentul formării personalităţii umane. Personalitatea sa reprezintă factorul decisiv pentru reuşita elevilor, filtrul care imprimă direcţii şi finalităţi nuanţate întregului demers educativ. Munca în educaţie înseamnă acumulare de tensiune, presiune, concentrare, stres, înseamnă responsabilitate pentru o clasă întreagă de elevi, dar şi pentru fiecare elev în parte, reponsabilitate în …
go top