Tag: Tipăriturile lui Coresi

Articole

Tipăriturile lui Coresi

Tipăriturile lui Coresi . Mai presus de gând și de cuvânt, Dumnezeu se unește cu credincioșii ortodocși în har. El Însuși este, cum citește preotul în taină, la Sf. Liturghie, negrăit și necuprins cu gândul, nevăzut, neajuns, pururea fiind și același fiind. Pentru a Se face mai bine înțeles și mai ușor de primit și de urmat, Fiul lui Dumnezeu se întrupează și vorbește oamenilor pe limba lor: lui Irod, lui Caiafa, cărturarilor, fariseilor, vameșilor, pescarilor, femeilor, bărbaților, bolnavilor, sănătoșilor, drepților și păcătoșilor. Asemenea Lui, Biserica vorbește oamenilor în fiecare …
go top