Tag: Valoarea parteneriatului dintre școală și biserică în formarea religios-morală a elevilor

Articole

Valoarea parteneriatului dintre școală și biserică în formarea religios-morală a elevilor

Valoarea parteneriatului dintre școală și biserică în formarea religios-morală a elevilor

„Biserica trebuie să coopereze cu familia şi şcoala în educaţia copiilor şi tinerilor.” (Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române)

Educaţia în societatea postmodernă bazată pe cunoaștere este axată pe dimensiunea ştiinţifică care conduce, în mod inevitabil, spre o formare unidimensională a personalităţii umane. Pentru a depăşi acest caracter al procesului instructiv-educativ centrat pe dimensiunea cognitiv-rațională din societatea informațională, este necesar de a recurge la alte mijloace eficiente de educaţie - morală, religie, tradiţii și obiceiuri, care sunt în stare să formeze o tânăra generaţie integră, care să înglobeze nu numai dimensiunea cognitiv-raţională, ci şi dimensiunile volitive şi afective ale personalităţii (Cucoş C., Pedagogie. Iași: Ed. Polirom, 2006, p. 15). Citește mai mult
go top