Tag: Sfântul Ioan Gură de Aur

Cateheză

Sfinții Trei Ierarhi

În panteonul marilor ierarhi, teologi şi sfinţi ai bisericii creştine un loc aparte îl au Sfinţii Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigore Cuvântătorul de Dumnezeu si Ioan Gură de Aur.

Pe cei trei Sfinţi Părinţi, întreaga Ortodoxie, la 30 ianuarie, îi prăznuieşte in chip deosebit. Şi pentru că ei s-au dovedit mari dascăli şi ierarhi în istoria creştinătăţii, facultăţile de teologie i-au ales ca patroni si luminători în înţelegerea credinţei creştine. Citește mai mult

go top