Tag: director

Stiri

Septembrie – Începutul anului nou bisericesc, început de an școlar, Ziua Crucii, anotimpul roadelor

„Taina cea mare a Crucii este ascunsă în taina mîntuirii neamului omenesc, care s-a pregătit chiar de la întemeierea lumii. Crucea lui Hristos este cel dintâi altar de jertfă al Bisericii creştine pentru că pe dânsa S-a jertfit Mîntuitorul lumii şi a sfinţit-o cu preascump Sângele Său, iar pe noi ne-a răscumpărat din robia păcatului. Sfînta Cruce este altar, este armă şi pecete a Dumnezeului Celui viu. Dar Crucea lui Hristos mai este pricinuitoarea înălţării şi a preaînălţării lui Hristos. Crucea este pricina şi mijlocul prin care S-a înălţat Domnul …
go top